شنبه 21 فروردين 1400 - 18:40
نقد و بررسي کتاب«گرافيتي(رويکردي انتقادي)» - علي الله سليمي
(شنبه 27 مهر 1392 - 15:10)نقد و بررسي کتاب«گرافيتي(رويکردي انتقادي)»
معرفي و بررسي دو کتاب دفاع مقدس - علي الله سليمي
(شنبه 27 مهر 1392 - 15:5)معرفي و بررسي دو کتاب دفاع مقدس
بيست‌ و پنجمين دوره جايزه کتاب فصل برگزيدگانش را شناخت - علي الله سليمي
(شنبه 20 مهر 1392 - 9:1)بيست‌ و پنجمين دوره جايزه کتاب فصل برگزيدگانش را شناخت
نشست بررسي کتاب«سفرنامه ايراني درويش دروغين» - علي الله سليمي
(شنبه 20 مهر 1392 - 8:50)نشست بررسي کتاب«سفرنامه ايراني درويش دروغين»
تقريظ مقام معظم رهبري بر کتاب لشکر خوبان رونمايي شد - آرش معظمي
(شنبه 20 مهر 1392 - 8:32)تقريظ مقام معظم رهبري بر کتاب لشکر خوبان رونمايي شد
کتاب، يک پنجم کار چاپخانه داران است - علي الله سليمي
(شنبه 13 مهر 1392 - 10:37)کتاب، يک پنجم کار چاپخانه داران است
نشست نقد کتاب«جاده استراتژيک فاو- بصره» - علي الله سليمي
(دوشنبه 25 شهريور 1392 - 10:38)نشست نقد کتاب«جاده استراتژيک فاو- بصره»
نشست نقد و بررسي کتاب«اخلاق در عصر مدرن» - علي الله سليمي
(دوشنبه 25 شهريور 1392 - 10:6)نشست نقد و بررسي کتاب«اخلاق در عصر مدرن»
رونمايي از کتاب خوابگردها - علي الله سليمي
(يكشنبه 17 شهريور 1392 - 15:0)رونمايي از کتاب خوابگردها
رونمايي از دو کتاب مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس - علي الله سليمي
(يكشنبه 3 شهريور 1392 - 12:6)رونمايي از دو کتاب مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
رونمايي از کتاب هاي مصحف قرآن کريم و ره‌توشه - علي الله سليمي
(شنبه 26 مرداد 1392 - 8:43)رونمايي از کتاب هاي مصحف قرآن کريم و ره‌توشه
در بازاريابي كتاب، به ايرانيان خارج کشور بيشتر توجه کنيم - محمد عصاريان
(دوشنبه 21 مرداد 1392 - 10:37)در بازاريابي كتاب، به ايرانيان خارج کشور بيشتر توجه کنيم