سه‌شنبه 1 مهر 1399 - 13:48
پربازديدترين اخبار از استان
كرمان
  • هيچ خبري موجود نيست

آشنايي باپدافندغيرعامل يک اصل اجتناب ناپذيراست

کارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي بافت درجلسه کميته پدافندغيرعامل گفت:دردنياي کنوني که انسان بامشکلات زيادي روبرواست توجه واهميت دادن به پدافندغيرعامل يک اصل مهم واجتناب ناپذيرست.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي کرمان،جوادزماني راد درجلسه کميته پدافندغيرعامل که باحضورفرماندار،مسئولان اداره ها و نهادها برگزارشد افزود:نگرش انسان امروزي به پدافندغيرعامل بايستي يک نگرش دقيق وکارآباشد.

وي ضمن اشاره به اين نکته دنياي کنوني دنياي پرازحوادث واتفاقات غيرمنتظره است افزود:دردنياي کنوني که هرروزاتفاقات وحوادثي رخ مي دهدکه انسان رادچارحيرت مي کندبايستي درزندگي شخصي واجتماعي آمادگي لازم راداشته باشيم.

وي هدف از برگزاري اين جلسه را کاهش آسيب پذيري زير ساخت ها ، شناسايي نقاط و اماکن امن و برنامه ريزي براي تامين نظم و امنيت و کنترل بحران هاي احتمالي دانست.

زماني رادافزود:درسال گذشته براساس هماهنگي که با هيات امناء مساجدي که درنقاط حساس وکيلدي شهرقرارگرفته اند آموزشهاي لازم داده شد ومکانهايي که ازاين مساجدکه داراي ضريب بالاي امنيتي بودندموردشناسايي وبه مردم اطلاع رساني شده است.

در اين جلسه محمدعلي بهروز فرماندار شهرستان بافت دراين جلسه اظهار داشت:پدران ونيکان مادرزمانهاي گذشته براساس تجربيات واندوخته هاي خودآذوقه ومايحتاج خانواده راتهيه ميکرده ودرانبارها نگه داري مي کردند.

وي بااشاره به بندهايي قانوني که درقانون جمهوري اسلامي آمده و همچنين فرمايشات مقام معظم رهبري افزود:جامعه امروزبه پدافندغيرعامل نيازداردوفرهنگ سازي وشناسايي پدافندغيرعامل يکي ازوظايف مسئولان ودست اندرکاران است.

کارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي بافت در ادامه جدي گرفتن پدافندغيرعامل،فرهنگ سازي،برگزاري همايشهاوسمينارها،استفاده ازظرفيتهاي صدواسيما،اعزام کارشناسان درمدارس ودانشگاهها،نصب بنر و پارچه نوشته،برگزاري مانورها،برگزاري کارگاههاي آموزشي ازجمله مواردي برشمرد که دراين جلسه به بحث وتبادل نظرگذاشته شدوموردتصويب قرارگرفتند.

گفتني است ، اين جلسه 30 مهرماه سال جاري در دفتر فرمانداري برگزارشد.

پنجشنبه 2 آبان 1392 - 18:44
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری