شنبه 27 دی 1399 - 3:43
پربازديدترين اخبار از استان
خراسان رضوي
  • هيچ خبري موجود نيست

اولين جلسه شوراي قرآن تبليغات سلامي استان خراسان رضوي تشكيل شد

دبير شوراي قرآن اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي از تشكيل اولين جلسه شوراي قرآن اين اداره كل خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي،محمد عليزاده در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي با اعلام اين خبر گفت :دراين جلسه كه باحضوراساتيد برجسته قرآني استان برگزار شد حجت الاسلام مرويان حسيني مدير كل تبليغات اسلامي با اشاره به اين مطلب كه اين شورابه دليل اهميت موضوع ونيازاستفاده از نظرات كارشناسي اساتيد قرآني وبا هدف اطلاع رساني جامع از عملكرد فعاليت هاي قرآني تشكيل شده است گفت:درواقع نقش اين شورا سياست گذاري برنامه هاي قرآني كلان در استان مي باشد .

دراين جلسه سيد جواد سادات فاطمي ازبنيان گذاران جامعه قاريان قرآن مشهد واز اساتيد قرآني با بيان اينكه تاكنون دارالقرآن سازمان تبليغات در رابطه با توليد كتابهاي جديد آموزشي ،برگزاري دوره هاي تربيت مربي قرآن وامور ديگر قرآني فعاليت هاي چشمگيري داشته است اظهارداشت :بهتر آن است كه فعاليت هاي دارالقرآن كريم به اقتضاي نياز استان وپس از نياز سنجي انجام شود زيرا طرح هاي مشابهي توسط ديگر ارگان هاي دست اندركار امور قرآني دراستان انجام مي شود.

ايشان همچنين بر آموزش هاي ويژه قرائت قرآن كريم جهت روحانيون ومبلغيني كه به مناطق ديگر استان اعزا م مي شوند تأكيد كرد.

مهدي حسني حافظ كل قرآن كريم ودارنده رتبه اول بين المللي از ديگر حاضران اين جلسه خواستار استفاده بهينه ازوجود اساتيد مشهد واستان وهمچنين ظرفيت هاي خوب هيئت هاي مذهبي داراي پروانه ثبتي جهت احياي جلسات قرآني شد.

معيني از ديگر اساتيد موفق درامر آموزش قرا ئت وحافظ كل قرآن كريم نيزدراين جلسه با اشاره به فقدان معلمين واساتيد آشنا با ترجمه ومفاهيم قرآني دربرخي از سطوح خواستار توجه بيشترمدير اداره كل تبليغات اسلامي به اين امرشد.

شايان ذ كر است كه د راين جلسه پيشنهاد شد كه دربرنامه هاي آتي اين اداره كل بخشي ازاعتبارات صرف آموزش مفاهيم قرآني وتربيت اساتيد ومعلمين قرآن شود .

درپايان اين جلسه مجتهد زاده مسئول دارالقرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان گزارشي از عملكردشش ماهه دارالقرآن ارائه كرد.

يكشنبه 28 مهر 1392 - 9:19
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری