پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 - 22:23
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

تبيان بررسي مي کند:

جدايي دخترها از پسرها

تارنماي فرهنگي اطلاع رساني تبيان، در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد و بازگشايي دانشگاه ها،در مقاله اي با عنوان «جدايي دخترها از پسرها» به بررسي طر تفکيک جنسيتي پرداخت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي،بخش اجتماعي موسسه تبيان اين مقاله را با رويکرد اجتماعي تهيه کرده است.

عطاالله باباپور در اين مقاله مي نويسد:«اين ديگر يک فيلم نيست؛ واقعيتي است که در حال شکل گيري مي باشد. اما اينکه ديوار کشي داشته باشيم يا محيط جداگانه خود نيازمند کمي تامل است.ماجراي تفکيک جنسيتي داستاني است که بايد انتهاي آن نوشت ادامه دارد... . در واقع موضوع تفکيک جنسيتي ماهيت آن، چگونگي اجرا و پيامدهايش در ديد افراد مختلف شکل هاي گوناگوني دارد برخي مخالف صدرصد اين موضوع هستند و برخي موافق صد درصد، بعضي هم در ميانه اين دو طيف قرار دارند اما آنچه که از فضاي رسمي به چشم مي آيد، تفکيک جنسيتي موضوعي ست مطلوب که بايد اجرايي شود اما چگونگي اجرا شدن آن و درک خوب اين موضوع مهم است.

آيا تفکيک جنسيتي فقط جدا سازي پسرها از دختر ها در دانشگاه است؟ آيا قانون در اينباره سخت و غير منعطف است که هيچ نرمشي نمي شناسد؟ آيا اين کار افراطي گري است؟ جواب همه اين سوال ها در درک درست اين مسئله است که چگونه به اين مسئله نگاه کنيم.چشم ها را بايد شست! تفکيک جنسيتي در سيکل اداري خود قصه درازي دارد در اسناد شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيزي دراينباره پيدا نمي شود، حتي در مباني اسلامي کردن دانشگاه و اسناد شوراي آن. حسن روحاني هم در مباحث انتخاباتي خود به غير قانوني بودن اين مسئله اشاره داشت و گفت " در کجاي قانون اساسي مجوز تفکيک جنسيتي در دانشگاهها صادر شده و از آن سخني به ميان آمده است؟" اما صدرالدين شريعتي رئيس سابق دانشگاه علامه و اولين کسي که اين طرح را در دانشگاه خود اجرايي کرد مي گويد اين يک قانون ابلاغ شده بوده. فارغ از نظرات موافق و مخالف در اجرايي شدن اين طرح؛ ما نيازمند اين هستيم نا نگاهي به چرايي اينگونه طرح ها کنيم و چگونگي اجرايي کردن آن.طرح تفکيک جنسي و اسلامي کردن دانشگاه نسبت به هم عموم و خصوص مطلق هستند ما با يک اصل روبرو هستيم که آن اسلامي شدن دانشگاه ها است. اصلي که که طبق آيين نامه از ما مي خواهد علم و دانش جويي اصالت داشته باشد، نسبت به آن اهتمام شود، علوم دانشگاهي در جامعه کاربردي شود، اين علوم با زير ساخت بينش توحيدي باشد، برون داد اين محيط با تعهد و تخصص باشد و در آخر محيط آموزش اين علوم سرشار از معنويات باشد. نقشه راه پيش روي ما چنين مواردي است و حال عده اي معتقدند در راستاي اين اسلامي شدن، طرح تفکيک مي تواند چون يک طرح تلقي شود که ما را در اجرايي شدن اين مواد کمک خواهد کرد و چون ابزاري است در دست مسئولين براي رسيدن به دانشگاه اسلامي.تفکيک جنسيتي امري است که شريعتي ادعا دارد توانسته در رشد علمي دانشجويانش تاثير گذار باشد.اما سوال اين است آيا اين طرح موفقيت آميز قابل تعميم به ساير نهادهاي آموزشي نيز مي باشد؟ ما به دنيال پاسخ به اين سوال نيستيم بلکه مي خواهيم بگوييم اين امر بايد مورد پژوهش و بررسي علمي قرار گيرد. اينکه آيا اين طرح جواب مثبت خواهد داد؟ آيا باعث رشد علمي خواهد شد؟ آيا با تناسب جمعيتي دانشجويان هزينه دار است؟ آيا مي توان طرح را منعطف کرد؟ و هزاران سوال ديگر که اگر تفکيک جنسيتي مبتني بر اين سوالات پيش رود و بعد اجرايي شود مي توان از آن سود جست.

تفکيک پله چندم است؟ اصالت دادن به تفکيک جنسيتي به عنوان تنها راه حل اسلامي کردن دانشگاه نقطه آسيب است، در واقع طرح تفکيک مي تواند آسيب ها و مزايايي داشته باشد. برخي از کارشناسان مزاياي اين طرح را کاهش آسيب هاي اجتماعي، خانوادگي و رشد علمي مي دانند و برخي ديگر از کارشناسان آسيب آن را افزايش تجاوز جنسي، خشونت خانگي، رابطه دختر و پسر و ... عنوان مي کنند. بايد با در نظر گرفتن اين مسائل و انجام پژوهش هاي علمي مربوطه نسبت به اين نظرات پاسخ داد اما آسيب اصلي چيز ديگري است اينکه تفکيک جنسيتي براي ما داراي اصالت شود و اينگونه فرض شود که همه اسلامي شدن دانشگاه و راه سيدن به آن تفکيک جنسيتي است. تفکيک جنسيتي بايد گامي فرض شود براي اسلامي شدن اما اين گام را بايد منطقي برداشت يعني بايد دانست کي اين گام را برداشت و چگونه؟آنچه به نظر مي رسد تفکيک گامي است که با عجله برداشته مي شود و مقدمات و مواردي مهمتر در راه اسلامي شدن وجود دارد که هنوز برداشته نشده اند و ما به سراغ تفکيک رفته ايم. آيت الله جوادي آملي در اينباره با تأکيد بر اينکه دانشگاه تنها با نمازخانه، تفکيک جنسيت و ... اسلامي نمي‌شود، مي گويند:‌ اولين و آخرين حرف را در دانشگاه‌ها، علم و دانش مي‌زند و تا زماني که دانش در دانشگاه‌ها اسلامي نشود و آنهايي که گمان مي‌کنند علم ربطي به اسلام ندارد، بيدار نشوند، نمي‌توان آن را اسلامي خواند."

ابن دقيقا همان پله اول است. اسلامي کردن دانشگاه در پله اول خود نيازمند است تا دروس اسلامي باشند تا نگاه توحيدي و کاربردي علوم درجامعه اسلامي جاري شود. اگر دروس اسلامي نباشد و دانشگاه تفکيک شوند بازدهي مطلوب به دست نخواهد آمد. پس اولين و مهمترين گام در اسلامي کردن دانشگاه اسلامي کردن دروس است وبعد موضوعي که در ادامه مقوم راه است مي تواند تفکيک باشد آنهم با مطالعه و برنامه ريزي.تفکيک به صورت منطقي مي تواند آثار مثبتي داشته باشد و لزوم آن را هم همه احساس کنند. آيت الله جوادي در جاي ديگر مي گويد" کف و حداقل دينداري دانشگاه‌ها اين است که دختران و پسران کنار هم نباشند". در واقع تفکيک مي تواند آثاري داشته باشد اما اين حداقل بايد طبق اولويت و در کنار ساير شاخص هاي اسلامي شدن پيگيري شود.

تفکيک را مي توان با انعطاف پيش گرفت. به عنوان مثال برخي از رشته ها ذاتا تفکيک را مي پذيرند چون مهندسي مکانيک يا کارشناسي مامايي. گاهي مي تواند با ايجاد دانشگاه هايي مجزا تفکبک جنسيتي انجام گيرد مانند دانشگاه امام صادق يا الزهرا. تفکيک مي تواند با توجه به شرايط و اقتضائات به راه هاي مختلفي اجرايي شود اما اگر اين کار با عجله و کارشناسي نشده انجام گيرد اثر معکوس خواهد داشت. اگر ما کلاس ها را در دانشگاه تفکيک کنيم اما ساير محيط دانشگاه مختلط باشد آيا اين تفکيک نتيجه مطلوب خواهد داد؟

براي اينکه تفکيک اثر مطلوب دهد نبايد در اين امر به بيماري گشت ارشاد مبتلا شويم! گشت ارشاد در حالي در جامعه اجرايي مي شود که خط قرمز هاي آن، در تلويزيون، سينما و رسانه هاي ديگر ترويج مي شود براي تفکيک جنسيتي هم بايد نهادهاي فرهنگي، رسانه ها و محيط هاي کار به اين امر کمک کنند نه چون گشت ارشاد و سينما چون پنبه وآتش باشند!

تفکيک جنسيتي يک پله است در راه اسلامي کردن دانشگاه که مي توان در اين راه از آن عبور کرد اما مهم اين است که اين عبور چگونه باشد. بايد منطقي تر و با برنامه ريزي به سمت اين مرحله پيش رفت.»

متن کامل اين مقاله در نشاني http://tebyan.net/ قابل مشاهده است.

دوشنبه 1 مهر 1392 - 11:17
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری