يكشنبه 6 خرداد 1397 - 14:14
پربازديدترين اخبار از استان
كرمانشاه
  • هيچ خبري موجود نيست

لزوم توجه به اهميت نقش خانواده درانتقال فرهنگ نماز

رئيس اداره تبليغات اسلامي دالاهودرجلسه ستاداقامه نمازاين شهرستان گفت:آموزش نمازوپرورش روحيه مذهبي مناسب براي اقامه آن ازخانواده شروع مي شودوخانواده نقش مهمي درانتقال فرهنگ نمازدارد.

به گزارش روابط‌عمومي ‌اداره‌كل ‌تبليغات ‌اسلامي ‌كرمانشاه،حجت‌الاسلام سيدجوادموسوي رئيس اداره تبليغات اسلامي دالاهودراين جلسه اظهارداشت:آموزش نمازوپرورش روحيه مذهبي مناسب براي اقامه آن ازخانواده شروع مي شود وخانواده نقش بسيارمهمي درانتقال فرهنگ نمازازخودبروزمي‌دهد.

وي تصريح کرد:آنچه درموردفرزنددرگرايش به نمازمهم است وجودانگيزه است وآنچه درتربيت وآموزش نماز اهميت دارد تاثير روح معنوي نمازبه اعماق دل فرزند است.زماني آموزش نمازبه توفيق مي‌انجامد وقرين موفقيت مي‌شودکه بااحساس خوشايندهمراه باشد.

موسوي درادامه افزود:درمدارس نيزهنگامي که نوجوانان وجوانان درموقعيت‌هاي مختلف اوقات تحصيل و هنگام شنيدن اذان مشاهده مي‌کنندکه معلمان ومربيان بي هيچ تکلفي مشتاقانه به سوي نمازمي‌شتابنددراحساس همانندسازي به شوق ورغبت درمي‌آيندوبه اقامه نمازگرايش فزونتري پيدامي‌کنند.

گفتني است،اين جلسه26شهريور92برگزارشد.

چهارشنبه 27 شهريور 1392 - 11:31
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری