شنبه 21 تير 1399 - 2:18
پربازديدترين اخبار از استان
خراسان جنوبي
  • هيچ خبري موجود نيست

برگزاري دومين دوره مسابقات قرآني تسنيم در قاين

مسئول اداره تبليغات اسلامي شهرستان قاين از برگزاري دومين دوره مسابقات قرآني تسنيم در شهرستان قاين خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي خراسان جنوبي، حجت الاسلام احمد عليپور مسئول اداره تبليغات اسلامي شهرستان قاين با اعلام اين خبر گفت: ثبت نام دومين دوره سراسري مسابقات سراسري قرآني تسنيم ويژه دستگاه هاي فرهنگي در شهرستان قاين آغاز شد.

مسابقات قرآني تسنيم به صورت سراسري و با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺸﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي دﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي آن وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﺴﺮان کارمندان دستگاه هاي فرهنگي به عنوان نهادﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ برگزار مي شود.

گفتني است، نخستين دوره اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل 1391 در دو ﮔﺮوه ﺑﺮادران و ﺧـﻮاﻫﺮان و در 8 رﺷﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯽ با استقبال بسيار خوبي ﺑﺮﮔﺰار شده است.

اين مسابقه در ﺳﺎل 1392 نيز در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮري و در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﺣﻔﻆ 2 ﺟﺰء و 5 ﺟﺰء ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺳﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ (ﺗﺮﺗﯿﻞ، ﺗﺤﻘﯿﻖ) ﺑﺮﮔﺰار مي شود.

چهارشنبه 23 مرداد 1392 - 9:46
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری