جمعه 4 خرداد 1397 - 8:1
پربازديدترين اخبار از استان
مركزي
  • هيچ خبري موجود نيست

برگزاري مراسم معنوي اعتكاف درساوه

مراسم اعتكاف دانش آموزي ودانشجوي درساوه به مدت 3 روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان مرکزي ،حجت الاسلام حسن صلاحي رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان ساوه درجمع معتكفين مسجدامام حسين(ع)ساوه گفت: درنظام خلقت موجودات برسه دسته تقسيم بندي مي شوند،دسته اول فرشتگان هستندكه به عبادت خداوند مشغولندوازاشتباه وخطايي كه انسان مي كند مصون هستندچون ابزارگناه دراختيارآنهانيست گرچه امكان عصيان و تمرد درآنها نيزازامرالهي وجود دارد،دسته دوم:حيوانات هستند كه فقط به دنبال تأمين غرائزخويش بوده و هيچ عمل عبادت ازآنها سرنمي زندچون نه قدرت انجام اعمال را دارند و نه تكليف؛ بلحاظ عاري بودن آنها ازقوه عقلانيت و دسه سوم:انسان است كه تركيبي ازآن دوموجود فوق است كه علي(ع)مي فرمايد:ان الله خلق الانسان وجعل خيرالعقل والشهوه انسان است كه يك تركيب جسماني و روحاني دارد و به همين تركيب تكليف هم دارد و بايد برخود مديريت کنذ و ازهردو قوه نهفته دردرون خودبراي رسيدن به كامل انسان استفاده کندتا به قرب الهي و كامل واقعي نائل شودواين مهم ميسر نمي شود مگراينكه عقل برشهوت محاط شودواين عقل را نيز وحي مديريت کند.

وي اظهار کرد:ما به لحاظ تركيب جسماني و روحاني اساساٌ دو نيازمهم داريم كه بايد متوازن رشد کنيم همان طوري كه جسم باخوردن و نوشيدن و استفاده از اكسيژن رشد طبيعي مي کندجنبه روحاني و عقلاني نيز بايستي با تغذيه معنوي رشد کند ؛جسم بدون رشد معنوي انسان چيزي جز رشد حيواني نيست و نمي تواند فصل مميزي بين انسان ازحيوان باشد و خداوند متعال همان طوري كه درخوراك طبيعي تنوع ايجاد کرده است درخوارك معنوي نيزتنوع قرارداده كه باهرعبادتي بخشي ازنياز معنوي انسان تأمين شود وبه رشدوكمال برسدمانند:نماز،روزه،حج،جهادواعتكاف كه هركدام تأمين كننده بخشي ازنيازمعنوي انسان وتعالي بخش بشر هستند و امروز شما عزيزان به همين منظور با زبان روزه آن هم درظرف زماني ماه مبارك رمضان درمسجد گردهم آمديدكه اميددارم درتعالي وتقرب شما نقش افرين باشد.

گفتني است،اين مراسم از26 ماه رمضان شروع و تا 28 ماه رمضان درمسجد امام حسين (ع) ادامه دارد.

سه‌شنبه 15 مرداد 1392 - 11:19
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری