پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 3:3
پربازديدترين اخبار از استان
بوشهر
  • هيچ خبري موجود نيست

گفتمان بيداري اسلامي در اعتكاف كنگان برگزار شد

با همكاري اداره تبليغات اسلامي كنگان و با حضور روحاني اعزامي، گفتمان بيداري اسلامي با تاسي از انقلاب اسلامي در محل اعتكاف برادران اين شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان بوشهر، حجت الاسلام سعيد سعيدي اظهار داشت: انقلاب اسلامي با تكيه بر قدرت نرم خود كه برگرفته از انديشه، فرهنگ و تفكر اصيل اسلامي است، تغييرات و تحولات اساسي در ساختار و كاركرد نظام بين الملل و رفتار ملت هاي جهان به وجود آورد؛ و با به چالش كشيدن نظم بين الملل و قواعد حاكم بر آن، نشان داد كه ليبراليسم و سوسياليسم هر دو در جهت تسلط بر ملت هاي جهان عمل كرده و ماهيت هردوي آن ها سلطه جويانه و ماديگرايانه است.

وي گفت: درنتيجه انقلاب اسلامي با ترسيم مرز جديدي كه به قول امام خميني (ره) مرز بين مستضعفان و مستكبران بود، جبهه اي جديد در برابر غرب و شرق ايجاد و سبب خيزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت هاي مستقل و نقش آفرين آنها در عرصه روابط بين المل شد.

روحاني اعزامي اظهار داشت: اين انقلاب بي نظير به عنوان پديده اي كه بر بنياد ارزش هاي دين با تكيه به روش ها و شيوه هاي نوين دموكراسي، شكل گرفت و الگوي جديد از مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار را به نمايش گذاشت، الگوي جديدي از مديريت در عرصه قدرت، سياست و حاكميت را متجلي و شكل جديدي از تاثيرگذاري و متفاوت از كاركرد تاريخي مزبور را بنا نهاد و نوعي از جريان احياگري، بيداري فكري و ايدئولوژيك را سامان داد و هدايت كرد.

حجت الاسلام سعيد سعيدي در ادامه اين خبر كه 5 خرداد 92 عنوان شد، افزود: در واقع ايشان قدرت نرم نهفته در انقلاب اسلامي را كه همانا قدرت نفوذ بر دلها است، عامل كارا براي برانگيختن ملت هاي مسلمان براي احياي هويت واقعي خود مي دانستند كه اينك و پس از سال ها، ملت هايي چون مصر و تونس كه فرصتي پيدا كرده اند به دنبال مفاهيم اساسي انقلاب اسلامي ايران همچون استقلال، آزادي و مقابله با غده سرطاني رژيم صهيونيستي روان شده اند. بدين ترتيب، خيزش مسلمانان منطقه حاكي از اوج گيري جنبش عظيم بيداري اسلامي است.

دوشنبه 13 خرداد 1392 - 9:48
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری