يكشنبه 5 خرداد 1398 - 17:26
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

استعمار فرانو منتشر شد

استعمار فرانو (نظام سلطه در قرن بيست و يکم) تحقيق وتأليف جواد منصوري از سوي انتشارات مؤسسه انتشارات اميرکبير، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در گذشته تلاشهاي درخوري از سوي اساتيد، روشنفکران و فرهيختگان، براي آشنايي جامعه، به خصوص قشر دانشجو با نظام سلطه جهاني و آمريکا شناسي و روند تحولات و تغييراتي که در شيوه ها و برنامه هاي آن به وجود آمده، صورت گرفته است. اما سرعت تحولات و ادامه درگيريها به ويژه شکل گيري جريان جديد سلطه يک جانبه و پيچيده آمريکا که در واقع سلطه قرن بيست و يک مي باشد، پژوهش ها و مطالعات بيشتري را مي طلبد. از اين رو نوشته حاضر، هدف شناخت شرايط جهاني و استراتژي هاي جديد سلطه به ويژه در قرن بيست و يک را دنبال مي کند. که در واقع تأليف و تدوين مجدد کتاب شناخت استکبار جهاني نگارنده است که در گذشته منتشر و بارها تجديد چاپ شده است.

از اين رو بحث حاضر در دو بخش کلي با عناوين رهيافت نظري و روش شناسي تنظيم شده است، که بخش اول به موضوعاتي نظير کليات و کليد واژگان، مباني فکري و ايدئولوژيک و شکل گيري استکبار سرمايه داري مي پردازد.

از آنجا که شناخت و تحليل پديده ها نيازمند درک کامل مفاهيم و تعاريف کليد واژه هاي بحث به شکل دقيق و عميق است، از اين رو قبل از ورود به مباحث پايه و موضوعات مرتبط، تعريف و تبيين چند واژه اساسي ارائه شده است، کليد واژه هايي نظير، استکبار، استعمار، امپرياليسم و نظريه هاي سلطه.

گفتني است، استعمار فرانو (نظام سلطه در قرن بيست و يکم) تحقيق وتأليف جواد منصوري از سوي انتشارات مؤسسه انتشارات اميرکبير، منتشر شده است.

دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 - 21:51
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری