يكشنبه 5 خرداد 1398 - 17:39
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

ارائه نمودار گزارش توصيفي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در پايگاه داده‌هاي فرهنگي ـ ديني

پايگاه داده‌هاي فرهنگي ـ ديني(www.crds.ir)معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي نمودار گزارش توصيفي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بين سالهاي 75 تا 85 را در دسترس كاربران خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي،دفتر برنامه‌ريزي و توسعه پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي در اين گزارش مي‌افزايد:اين نمودار شامل 11 بخش با عنوانهاي اشتغال كل، نرخ اشتغال مردان در كشور، نرخ اشتغال زنان در كشور، نرخ اشتغال شهري، نرخ اشتغال روستايي، نرخ بي كاري در كل كشور، نرخ بي كاري مردان، نرخ بي كاري زنان، نرخ بي كاري شهري، نرخ بي كاري روستايي و وضعيت كاركنان مي‌شود.

پايگاه داده‌هاي فرهنگي ـ ديني هم‌اکنون به نشاني www.crds.ir براي استفاده مديران، کارشناسان، پژوهشگران حوزه دين و مخاطبان عام قابل مشاهده است.

نجات کارشناسان از استفاده انتزاعي از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از مهم‌ترين اهداف تاسيس پايگاه داده‌هاي ديني است.

فعاليت‌هاي اين پايگاه محدوديت زماني نداشته، مدت دار بوده و بطور پيوسته دنبال مي‌شود.

چهارشنبه 10 خرداد 1391 - 11:16
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری