سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 3:55
پربازديدترين اخبار از استان
كهگيلويه و بويراحمد
  • هيچ خبري موجود نيست

بازديد دوساعته مديرکل دفتر رياست و رئيس گروه ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات سازمان تبليغات اسلامي از دهدشت

ناصرقاسمي، مديرکل دفتررياست وروابط عمومي سازمان به همراه مويد جهانبخش، رئيس گروه ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات سازمان تبليغات اسلامي ازاداره تبليغات اسلامي دهدشت بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي کهگيلويه وبويراحمد، در اين بازديد دو ساعته ابتداحسيني طلب، رئيس اداره تبليغات اسلامي کهگيلويه گزارش مختصري از عملکرد اداره درشش ماهه اول ارائه کرد وگفت: قريب 600هيئت مذهبي درشهرستان شناسايي وثبت شده است که از اين تعداد بيش از 200 هيئت بصورت فعال درطول سال برنامه اجرا مي کنند. وي درادامه به شرايط اقتصادي ضعيف منطقه اشاره کرد وگفت: هيئات مذهبي مااز نظراقتصادي درمضيقه مي باشند واين امر به ضعف اقتصادي منطقه برمي گردد.

 حسيني طلب خواستار حمايت مالي هيئات مذهبي از سوي سازمان مرکز شد .

همچنين رئيس اداره تبليغات اسلامي کهگيلويه با اعلام اينکه 23 روحاني مستقر و هجرت درشهرستان به امرتبليغ مي پردازند گفت :نبود امکانات معيشتي درروستاها ومناطق دورافتاده شهرستان باعث شده اکثر مبلغين خواستار تبليغ درکنار مرکز شهرستان باشند.

 حسيني طلب به اعتبار درنظرگرفته جهت انجام کارهاي عمراني وفرهنگي شهرستان اشاره کرد وگفت :جذب اعتبار 4ميليون وپانصد هزارريالي توسط اين اداره جهت کارهاي عمراني ،تعميراتي وفرهنگي بسيار کم وناچيزاست .

ناصرقاسمي، مديرکل دفتررياست و روابط عمومي تبليغات اسلامي مرکز باارائه راهکار چگونگي جذب اعتبار از مسئولين بومي، خواستارتلاش دراين زمينه شد.

همچنين درادامه وي به همراه مويد جهانبخش رئيس گروه ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات سازمان تبليغات اسلامي از بخشهاي مختلف اداره تبليغات اسلامي دهدشت بازديد به عمل آوردودرخصوص چگونگي مسائل اداري نکاتي را متذکر شد.

سه‌شنبه 11 آبان 1389 - 14:21
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری