سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 4:3
پربازديدترين اخبار از استان
قم
  • هيچ خبري موجود نيست

به همت اداره کل تبليغات اسلامي قم؛

عوامل نشاطانگيز مثبت در بين جوانان قم بررسي شد

نشست عوامل نشاط انگيز مثبت در بين جوانان قم و ارائه فرهنگ نشاط و اميد در بين جوانان در اداره کل تبليغات اسلامي قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي قم، رضا صفري شالي مجري اين پروژه روز يکشنبه 19 ارديبهشت ماه در اين نشست اظهار داشت: اين پژوهش به لحاظ نوع روش تحقيق، از نوع تحقيقات همبستگي است که در آن براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شد.

وي اضافه کرد: جامعه آماري تحقيق شامل جوانان 15 تا 30 سال اعم از دختر و پسر ساکن در شهر قم است و حجم نمونه بر طبق فرمول کوکران حدود 400 نفر بدست آمد.

وي تصريح کرد: نتايج حاصل از ترکيب گويهها در خصوص احساس نشاط اجتماعي در بين پاسخگويان حاکي از اين است که احساس نشاط در بين 10 درصد از پاسخگويان در حد کم و خيلي کم است و در مقابل 30 درصد پاسخگويان از احساس نشاط بالايي برخوردارند.

صفري گفت: حدود 60 درصد از پاسخگويان نيز در حد متوسطي از احساس نشاط برخوردارند.

سه‌شنبه 21 ارديبهشت 1389 - 9:24
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری