پنجشنبه 16 مرداد 1399 - 12:22
پربازديدترين اخبار از استان
كرمان
  • هيچ خبري موجود نيست

بازديد كارشناس ارزيابي عملكرد تبليغات اسلامي از دفتر كرمان

كارشناس ارزيابي عملكرد تبليغات اسلامي در سفر به استان كرمان هدف از اين سفر را بررسي نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت دانست.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي كرمان، حسن محموديان كارشناس ارزيابي سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به بررسي فعاليتهاي ادارات تبليغات اسلامي استان كرمان در امور مساجد، هيئات مذهبي ، اعزام مبلغ، روحانيون مستقر و اوقات فراغت گفت: بررسي هاي انجام شده بر اساس شاخص هاي تعيين شده در دو بخش اختصاصي و عمومي بوده است.

وي هدف از اين ارزيابي را بررسي روند اجراي فعاليتها و برنامه هاي فرهنگي و مذهبي در راستاي اهداف سازمان تبليغات اسلامي دانست و گفت: علاوه بر شاخصهاي عمومي بنا بر موقعيت جغرافيايي و خصوصيات هر منطقه شاخصهاي خاص براي ارزيابي ها تهيه شده است .

حسن محموديان با اشاره به تعيين بيش از 65 شاخص براي ارزيابي هر اداره گفت: در برخي از موارد با توجه به عدم ارتباط با مركز ، بعضي از طرحها و برنامه ها مورد ارزيابي قرار نمي گرفت كه با تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد با برنامه هاي مشخص ،ارزيابي دوره اي در طول سال از ادارات تبليغات اسلامي استانها انجام خواهد شد.

كارشناس ارزيابي سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به سال "همت و كار مضاعف" گفت:از ابتداي سال جاري كارگروه رسيدگي به شكايات و ارزيابي عملكرد به صورت هياتي متشكل از كارشناس مالي ، كارشناس طرح و برنامه و كارشناس ارزيابي از ادارات تبليغات اسلامي سراسر كشور بازديد خواهند كرد.

وي با اشاره به بازديد از ادارات تبليغات اسلامي سيرجان،زرند،شهربابك،بردسيرو رفسنجان گفت: عمده مشكلات اين ادارات احصاء شده و پيشنهادات و راهكارهاي لازم ارائه خواهد شد.

حسن محموديان در پايان يادآور شد: بمنظور ايجاد ارتباط مستمر و تعامل در جهت توسعه و تقويت فعاليتهاي سازماني از سال 1383 كارگروه ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات با ساختار جديد در سازمان تبليغات اسلامي شكل گرفت.

شنبه 4 ارديبهشت 1389 - 9:12
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری