پنجشنبه 15 خرداد 1399 - 5:9
پربازديدترين اخبار از استان
زنجان
  • هيچ خبري موجود نيست

نگاهي به مفهوم جاهليت در قرآن

مؤسسه علوم اسلامي «صباي جمكران» اداره كل تبليغات اسلامي زنجان در نشريه هفتگي خود به بررسي مفهوم جهل از ديدگاه قرآن پرداخته است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي زنجان ،دربخشي ازاين نشريه مي خوانيم:از بحث مربوط به جاهليت در قرآن و متون تاريخي اين نتايج حاصل مي‌شود.جاهليت برهه محدودي از زمان در خلال تاريخ نبوده، بلكه زمان شمول و مكان شمول است و حالت و كيفيت خاصي است كه در هر زمان و مكان مي‌تواند پديد آيد و محدود به زمان و مكان نيست بنابراين جاهليت مفهوم است نه زمان. جاهليت تنها مفهومي مقابل علم و تمدن نيست، بلكه در برابر حلم است و مرتبه‌اي در برابر عقل محسوب مي‌شود. جاهليتي كه در قرآن و سنت بيان شده است يك نوع حالت نفساني و كيفيت رواني است كه از پيروي از هدايت الهي سرباز مي‌زند و حكومت را در امور و مسائل زندگي به رسميت نمي‌شناسد و به اين جهت خودگرايي، خودخواهي و خودآرايي از معاني و مصاديق اصلي جاهليت در قرآن و بسياري از متون تاريخي است.شناخت جاهليت مقدمه شناخت حيات اسلام است چرا كه تا باورها، فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم جوامع جاهلي شناخته نشود، ميزان تأثير آئين جديد آشكار نمي‌شود و مهم‌تر اينكه شناخت جاهليت قديم و نشانه‌هاي آن در شناخت روابط جاهلي دنياي كنوني مفيد است؛ زيرا جاهليت نوين مجموعه‌اي فشرده از جاهليت قديم به اضافه انحرافات تازه است. اسلام با توصيف جاهليت درباره دوران قبل از خود مي‌خواست يك برخورد فرهنگي با نمادهاي جامعه جاهلي داشته باشد. پس اسلام برخورد نامعقول با دوران قبل از خود نداشت و همه چيز را نفي و انكار نكرد، بلكه به جداسازي سره از ناسره پرداخت.

چهارشنبه 24 تير 1388 - 11:48
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری