چهارشنبه 24 مهر 1398 - 7:48
پربازديدترين اخبار از استان
زنجان
  • هيچ خبري موجود نيست

کمک به تجهيزحوزه هاي علميه زنجان

براي تعمير و تجهيز حوز ه هاي علميه شهرستان زنجان مبلغ 250 ميليون ريال در اختيار اداره کل تبليغات اسلامي استان زنجان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي ادارۀ کل تبليغات اسلامي استان زنجان : کارشناس طرح و برنامۀ ادارۀ کل تبليغات اسلامي استان زنجان در اين باره گفت : از محل اعتبارات استاني مبلغ 250 ميليون ريال در اختيار ادارۀ کل تبليغات اسلامي استان زنجان قرار گرفـتـه است تا نسبت به تعـمير و تجهـيز حوزه هاي علميۀ زنجان استفاده شود .

دوشنبه 9 ارديبهشت 1387 - 15:23
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری