دوشنبه 12 خرداد 1399 - 6:3
پربازديدترين اخبار از استان
بوشهر
  • هيچ خبري موجود نيست

جلسۀ هماهنگي برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس در شهرستان کنگان

با هماهنگي ادارۀ تبليغات اسلامي بعنوان نمايندۀ شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان، جلسۀ هماهنگي برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس در شهرستان کنگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ادارۀ کل تبلغيات اسلامي استان بوشهر، در اين نشست که مسئولين برگزاري مراسم روز جهاني قدس حضور داشتند، محل حرکت و ساير شرايط انجام اين مراسم تعيين شد و ادارۀ تبليغات اسلامي اعلام آمادگي کرد تا با انجام تبليغ و اطلاع رساني زمينۀ حضور بيش از پيش آحاد مردم را در راهپيمايي روز جهاني قدس فراهنم نمايند.

قابل توجه است که تعيين و راه اندازي سيستم صوتي اين مراسم بر عهدۀ ادارۀ تبليغات اسلامي مي باشد که نسبت به فراهم نمودن آن اقدام شده است.

اين جلسات هماهنگي از سوي ساير ادارات تبليغات اسلامي شهرستاني نيز در حال انجام است.

سه‌شنبه 10 مهر 1386 - 13:34
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری