يكشنبه 3 مرداد 1400 - 11:30

 

اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي

ماده 1: نام

سازمان تبليغات اسلامي نهادي است برخاسته از متن انقلاب اسلامي كه در اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) در سال 1358 تأسيس گرديد و از اين پس در اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود.

ماده 2: شخصيت حقوقي

سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب سياست‌هاي مقام معظم رهبري اداره مي‌گردد.

ماده 3: مركز

مركز اصلي سازمان در تهران است و مي‌تواند در داخل كشور اقدام به ايجاد واحد اداري، فرهنگي يا نمايندگي نمايد.

ماده 4: مدت فعاليت

مدت فعاليت سازمان از زمان تأسيس نامحدود بوده و انحلال و يا توقف مأموريت آن تنها با حكم مقام معظم رهبري امكان‌پذير است.

ماده 5: اهداف

1- احياء و اشاعه انديشه تابناك اسلام در همه زمينه‌هاي مورد نياز و تقويت روح عبوديت الهي و ترويج اخلاق اسلامي در ميان مردم به ويژه نسل جوان.
2- دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوري اسلامي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و شناخت توطئه‌هاي فرهنگي- تبليغي بيگانگان و تبيين انحطاط و بطلان مكتب‌هاي الحادي و انحرافي و مبارزه با آفت‌هاي التقاط و تحجر با تكيه بر جامعيت اسلام.
3- گسترش كمي و كيفي تبليغات ديني مردمي و برانگيختن احساس مسئوليت عمومي در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

ماده 6: وظايف سازمان

1- پيشنهاد سياست‌هاي كلان تبليغات اسلامي- مردمي به مقام معظم رهبري جهت تصويب.
2- انجام مطالعات و بررسيهاي كاربردي در خصوص مسائل و نيازهاي ديني و تبليغي جامعه اسلامي و طراحي شيوه‌هاي تبليغي نوين، فراگير، غيرمستقيم و اثربخش و نيز احياء روش‌هاي سنتي سازگار با موازين اسلامي و حذف يا اصلاح  شيوه‌هاي سنتي نامتناسب با ارزش‌هاي اسلامي.
3- تحقيق و بررسي در خصوص شيوه‌ها و ترفندهاي تبليغاتي سوء و تهاجم فرهنگي عليه جامعه اسلامي و اتخاذ تدابير لازم جهت خنثي‌سازي و مقابله با آن‌ها و تنوير افكار عمومي.
4- تأسيس مراكز و مؤسسات فرهنگي، هنري، آموزشي و اطلاع‌رساني تخصصي به منظور تأمين محتوا و منابع انساني لازم.
5- تبيين و شناساندن معارف و ارزش‌هاي اسلامي و نيز مواضع اصولي جمهوري اسلامي براي عموم مردم، به ويژه جوانان، از طريق تدوين و انتشار نشريات و كتب و انجام فعاليت‌هاي سمعي و بصري و برگزاري سخنراني‌هاي تخصصي و عمومي با استفاده از فناوري‌هاي نوين.
6- تهيه و ارائه چارچوب‌ها و شاخص‌هاي معرف محصولات مطلوب فرهنگي و هنري و تهيه و عرضه فرآورده‌ها و آثار نمونه فرهنگي و هنري در جهت ارائه الگوهاي مناسب به هنرمندان متعهد و انقلابي و حمايت از آنان.
7- فراهم كردن شرايط و زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌ افراد و گروه‌هاي تأثيرگذار فرهنگي و هنري و ارائه تسهيلات و امكانات لازم براي عرضه آثار آنان در راستاي گسترش تبليغات اسلامي.
8- كمك و همكاري با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي، به منظور گسترش و تداوم تبليغات اسلامي در آن‌ها.
9- تأسيس مراكز اطلاع‌رساني تبليغات اسلامي به منظور تبيين ارزش‌هاي اسلامي و تحكيم باورهاي اصيل ديني مردم و نيز پاسخگويي به سؤالات و شبهات آن‌ها.
10- برنامه‌ريزي، سازماندهي و پشتيباني براي اعزام مبلغ به نقاط مورد نظر كشور با اولويت به مناطق محروم و دورافتاده با هماهنگي و همكاري سازمان‌هاي مسئول و ذيربط.
11- اقدام و كمك به برگزاري گردهمايي‌ها، جشنواره‌ها و يادواره‌ها و نمايشگاه‌هاي مردمي و تخصصي به منظور ترويج و تبليغ ارزش‌ها و سنت‌هاي اصيل اسلامي.
12- هدايت و نظارت و عندالاقتضاء پشتيباني و هماهنگي فعاليت‌هاي تبليغاتي و شعائر مذهبي مردم در جهت نيل به تحقق اهداف انقلاب اسلامي.
13- تهيه و تنظيم سياست‌هاي تبليغي سازمان، در چارچوب سياست كلي نظام و چشم‌انداز بيست ساله و متناسب با شرايط و اقتضاي زمان و فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و اجراي كامل آن‌ها پس از تصويب هيأت امناء.
14- تحقيق و بررسي در خصوص شناخت دقيق اديان مختلف به ويژه مكاتب جعلي و استعماري و مقابله علمي، فكري و ريشه‌اي با آن‌ها و نيز ارتقا سطح آگاهي و بينش ديني مردم براي مواجهه استدلالي و منطقي با چنين پديده‌هاي ضد اسلامي.
15- كمك به تأسيس، توسعه و تجهيز كتابخانه‌هاي مساجد، حسينيه‌ها، مدارس و مراكز آموزش عالي- تحقيقاتي و نيز مراكز اسلامي و فرهنگي در راستاي توسعه تبليغات اسلامي در آن‌ها.
16- جلب مشاركت و هدايت همكاري‌هاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي كانون‌هاي فرهنگي- تبليغي، كانون‌هاي قرآني، تشكل‌هاي مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي.
17- نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و اهتمام به آموزش همگاني قرآن كريم از طريق ساماندهي و حمايت از تشكل‌هاي قرآني مردمي.

ماده 7: اركان سازمان

1- هيأت امناء
2- رئيس سازمان
3- ركن نظارتي

ماده 8: هيأت امناء

هيأت امناء متشكل از 5 نفر مي‌باشد كه با حكم مقام معظم رهبري براي مدت 5 سال منصوب مي‌شوند.
تبصره: جلسه هيأت امناء با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات با رأي حداقل 3 نفر عضو به تصويب مي‌رسد.

ماده 9: وظايف و اختيارات هيأت امناء

1- بررسي و پيشنهاد هر نوع تغيير در اساسنامه خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.
2- بررسي و پيشنهاد اصول كلي حاكم بر خط مشي‌هاي اساسي سازمان خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.
3- بررسي و تصويب برنامه و بودجه ساليانه در چارچوب خط مشي‌هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.
4- نظارت بر اجراي صحيح قوانين و آئين‌نامه‌ها و حسن جريان امور.
5- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي ساليانه سازمان پس از استماع گزارش ركن نظارتي و ارائه به دفتر مقام معظم رهبري.
6- انتخاب رئيس هيأت امناء.
7- بررسي و تصويب اساسنامه سازمان‌هاي وابسته و نيز تشكيلات كلان و تفصيلي آن‌ها.
8- بررسي و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت سازمان در چارچوب خط مشي‌هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.
9- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان كه توسط رئيس سازمان تهيه و پيشنهاد مي‌گردد.
10- بررسي و تصويب تشكيلات كلان و تفصيلي سازمان.

ماده 10: رئيس سازمان

رئيس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي به حكم مقام معظم رهبري براي مدت 5 سال منصوب مي‌گردد.

ماده 11: وظايف و اختيارات رئيس سازمان

1- اجراي رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري.
2- ارائه پيشنهاد برنامه و بودجه سازمان به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.
3- تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي لازم و ارائه به هيأت امناء جهت تصويب.
4- تهيه تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و سازمان‌هاي وابسته.
5- اجراي ضوابط، مقررات مصوب هيأت امناء و ساير مراجع ذيصلاح و صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم.
6- اجراي سياست‌ها و خط مشي‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب.
7- تهيه صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه و ارائه به ركن نظارتي جهت بررسي و اظهار نظر و هيأت امناء جهت تصويب و تقديم به دفتر مقام معظم رهبري.
8- تأسيس، تعطيل و يا انحلال نمايندگي و يا واحد اداري در داخل كشور در چارچوب تشكيلات مصوب.
9- اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور.
10- نصب و عزل معاونين، مسئولين دفاتر و ادارات، نمايندگي‌ها، رؤسا و اعضاء هيأت مديره شوراي سياست‌گذاري‌ سازمان‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته.
11- امضاي كليه مكاتبات، اسناد تعهدآور، تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آيين‌نامه‌هاي مصوب.
12- افتتاح حساب نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حساب‌ها و حفظ و حراست از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول سازمان.
13- طرح و اقامه دعوي و دفاتر از هرگونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي، اداري و... با اختيار تعيين وكيل يا نماينده حقوقي و حق تفويض اختيار لازم به آنان در راستاي حفظ از منابع سازمان.

ماده 12: ركن نظارتي

ركن نظارتي توسط دفتر مقام معظم رهبري معرفي خواهد شد.

ماده 13: منابع مالي

1- اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.
2- كمك‌هاي مقام معظم رهبري.
3- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان هديه يا وجوه خيريه و مانند آن در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت امناء در اختيار سازمان قرار گيرد.
4- درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و انتشاراتي و ديگر فعاليت‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي سازمان.
5- درآمدهاي ناشي از موقوفاتي كه سازمان مجاز به استفاده از آن‌ها مي‌باشد.
6- وام و تسهيلات مالي.
7- وجوه ناشي از فروش و اجاره اموال.

ماده 14: سال مالي

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي‌گردد.

ماده 15: صورت‌هاي مالي

كليه صورت‌هاي مالي و گزارشات عملكرد ساليانه، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد جهت تصويب به هيأت امناء ارائه مي‌شود و اين اسناد بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه هيأت امناء در اختيار ركن نظارتي قرار گيرد.
تبصره: هيأت امناء با لحاظ نظرات ركن نظارتي صورت‌هاي مالي و گزارشات عملكرد را بررسي و تصويب مي‌نمايد.

ماده 16: بودجه

برنامه و بودجه ساليانه سازمان طبق بخشنامه و چارچوب‌ها و سهم بودجه ابلاغي از طرف دفتر مقام معظم رهبري تهيه و حداكثر تا پايان مهرماه هر سال جهت تصويب به هيأت امناء ارائه مي‌گردد.

ماده 17: تغييرات در اساسنامه

هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصويب مقام معظم رهبري مي‌باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اساسنامه جديد سازمان تبليغات اسلامي در هفده ماده مورد تأييد مقام معظم رهبري (مدظله) قرار گرفت و اجازه فرمودند كه در صورت ضرورت، مراحل ثبت قانوني آن طي شود.