صفحه اولسازمانآرشيوجستجوارتباط با ما 
  
ديدار دكتر خاموشي با معتكفين مسجد امام جعفر صادق(ع)

 

 

 

يكشنبه 29 خرداد 1390 - 10:22