آية الله حسيني بوشهري-نماينده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبري
عكاس: احسان بالايي
آية الله حسيني بوشهري-نماينده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبري