دوشنبه 13 مرداد 1399 - 22:27
استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
تمامي استان‌ها
استان:كهگيلويه و بويراحمد
سال:1390
ماه:اسفند
رديفعنوان خبرروز
1تقديرمسئول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي کهگيلويه وبويراحمد از سرپرست تبليغات اسلامي لنده28
2تقدير تبليغات اسلامي ازبخشدار لنده28
3برگزاري بيست و سومين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده28
4تقدير تبليغات اسلامي از رئيس آموزش وپرورش منطقه لنده28
5قدرداني استاندار از رئيس اداره تبليغات اسلامي كهگيلويه27
6گزارش تصويري از برگزاري كارگاه آموزشي خانواده‌هاي كاركنان اداره تبليغات اسلامي كهگيلويه27
7برگزاري اولين جشن تكليف دانش آموزان پسر دهدشت در دبيرستان معارف صدرا27
8اعزام منتخبين هيئات مذهبي كهگيلويه به مشهد مقدس27
9عيد نوروز مورد تائيد اسلام است27
10برگزاري كارگاه آموزشي و مراسم تجليل ازخانواده‌هاي كاركنان اداره تبليغات اسلامي كهگيلويه در دهدشت27
11پنجمين گفتمان دانشجويي در گچساران27
12چهارمين گفتمان دانشجويي در گچساران برگزار شد27
13سومين گفتمان دانشجويي در گچساران27
14دومين گفتمان دانشجويي در گچساران27
15بازديد سرپرست اداره تبليغات شهرستان باشت از اجراي طرح شبكه تبليغ در مدارس27
16هفتمين جلسه طرح شبكه تبليغ در مدرارس شهرستان باشت برگزار شد27
17برگزاري ششمين جلسه شبكه تبليغ در مدارس شهرستان باشت27
18برگزاري شبكه تبليغ درهنرستان شهيد باهنرشهر دهدشت27
19برگزاري نهمين جلسه طرح شبکه تبليغ در مدارس شهر سوق27
20برگزاري جلسه هفتگي هيئت مذهبي جوانان حضرت علي اكبر پاتاوه27
21فعاليت مکتب خانه قرآني در روستاي ديل گچساران27
22جلسه شبكه تبليغ مدارس در سي سخت برگزار شد27
23پانزدهمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران27
24چهاردهمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران27
25برگزاري سيزدهمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران27
26دوازدهمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران27
27يازدهمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران برگزارشد27
28دهمين جلسه کسب روزي حلال در گچساران برگزارشد27
29نهمين جلسه کسب روزي حلال در گچساران برگزارشد27
30هشتمين جلسه کسب روزي حلال در گچساران برگزارشد27
31هفتمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران برگزارشد27
32ششمين جلسه کسب روزي حلال در گچساران برگزارشد27
33جلسه سي و هشتمين شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
34جلسه سي و هفتمين شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
35سي و ششمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
36بازديد رئيس اداره تبليغات اسلامي كهگيلويه از خانه هاي عالم27
37سي دومين مين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
38سي وچهارمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
39سي و سومين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
40سي و يکمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
41سي پنجمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
42بيست و نهمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
43برگزاري جلسه شبكه تبليغ در خوابگاه شبانه روزي شهيد باهنر پاتاوه27
44دبيرستان امام رضا دهدشت پذيراي جلسه شبكه تبليغ در مدارس27
45پنجمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران برگزارشد27
46سي امين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
47جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
48بيست و هشتمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
49بيست وششمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد27
50برگزاري بيست و پنجمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران27
51برگزاري جلسه شبكه تبليغ در پاتاوه27
52برگزاري جلسه شبكه تبليغ در روستاي بن زرد27
53برگزاري جلسه شبكه تبليغ در دبيرستان سلمان فارسي بن زرد27
54برگزاري چهارمين جلسه شبكه تبليغ در مدارس درشهرستان باشت27
55برگزاري سومين جلسه طرح شبكه تبليغ در مدارس باشت27
56برگزاري جلسه شبكه تبليغ درهنرستان خوارزمي شهرپاتاوه25
57برگزاري بيست و يکمين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده25
58برگزاري بيست و دومين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده25
59بيست و چهارمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد25
60نهمين جلسه طرح شبكه تبليغ در چرام برگزار شد25
61جلسه کسب روزي حلال در روستاي سرآب ننيزگچساران برگزار شد25
62برگزاري آزمون عقايد اسلامي در روستاي امام زاده بابا احمد بهمئي25
63برپايي اردوي راهيان نور روستاي بابا احمد بهمئي25
64برگزاري هفتمين جلسه طرح شبکه تبليغ در مدارس سوق25
65بيست و سومين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد25
66بيست و دومين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد25
67بيست و يکمين جلسه طرح شبکه تبليغ مدارس در گچساران برگزار شد25
68جلسه شبکه تبليغ در مدرسه پسرانه شاهد گچساران برگزار شد25
69نوزدهمين جلسه شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد25
70برگزاري دوازدهمين دوره آموزشي كسب روزي حلال در دهدشت25
71برگزاري جلسه شبکه تبليغ در مدرسه دخترانه معصوميه گچساران25
72شانزدهمين جلسه از طرح شبکه تبليغ در مدرسه دخترانه شاهد گچساران برگزار شد25
73اولين گفتمان دانشجويي در گچساران23
74برگزاري بيستمين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده21
75عيادت مديرکل تبليغات اسلامي کهگيلويه وبويراحمد از سرپرست تبليغات اسلامي لنده21
76برگزاري نوزدهمين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده21
77آغاز طرح شبكه تبليغ در دبيرستان فارابي روستاي كوشك كهگيلويه6
78چهارمين جلسه کاسب بهشتي در گچساران برگزارشد6
7916 دوره آموزش كسب روزي حلال در دهدشت برگزار شد6
80* بازديد مديرکل تبليغات اسلامي کهگيلويه و بويراحمد از اداره گچساران6
81برگزاري هجدهمين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده6
82کارگاه آموزشي تربيت مربي مکتب خانه هاي قرآن در ياسوج برگزار شد5
83مكتب خانه حضرت رقيه در چرام افتتاح شد5
84برگزاري دومين جلسه شبكه تبليغ در مدارس باشت5
85برگزاري کلاسهاي قرآن در روستاي امامزاده بابا احمد بهمئي5
86هفتمين جلسه طرح شبكه تبليغ در مدرسه حضرت زينب چرام برگزار شد5
87اولين جلسه شبكه تبليغ مدارس ، در باشت برگزار شد5
88برگزاري پانزدهمين جلسه شبکه تبليغ در مدرسه پسرانه شاهد گچساران5
89برگزاري هفدهمين طرح شبکه تبليغ در مدارس بهمئي5
90چهاردهمين جلسه شبکه تبليغ در مدرسه شاهد گچساران برگزار شد5
91سيزدهمين جلسه طرح شبکه تبليغ در گچساران برگزار شد5
92برگزاري چهارمين جلسه طرح شبکه تبليغ در مدارس شهر سوق5
93طرح شبکه تبليغ در مدرسه شاهد گچساران برگزار شد5
94يازدهمين جلسه از طرح شبکه تبليغ در مدرسه کوثر گچساران5
95برگزاري سومين طرح کاسب بهشتي در بهمئي5
96جلسه هم انديشي روحانيون شهرستان بويراحمد برگزار شد5
97عيادت مديرکل تبليغات اسلامي کهگيلويه وبويراحمد از سرپرست تبليغات اسلامي لنده3
98هفدهمين جلسه شبکه تبليغ درمدارس لنده برگزارشد3
99برگزاري دعاي پر فيض ندبه در شهرستان باشت3
100طرح تغذيه فکري معلمين درگچساران3
101گريه کردن از خوف خدا، محبت بنده به خدا است3
102گزارش تصويري برگزاري ميلاد پيامبراکرم(ص) وامام صادق (ع)درمسجد صاحب الزمان (عج)لنده3
103برگزاري جشن ميلاد حضرت محمد(ص)وامام جعفر صادق(ع) درروستاي گور گنجو از توابع شهرستان دنا3
104برگزاري ميلاد پيامبراکرم(ص) وامام صادق (ع)درمسجد صاحب الزمان (عج)لنده3

 

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

 

سال 1390
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند