يكشنبه 6 مهر 1399 - 18:25
استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
تمامي استان‌ها
استان:گلستان
سال:1385
ماه:مهر
رديفعنوان خبرروز
1همايش گفتمان ديني با محوريت زن و خانواده برگزار شد12
2همايش سفيران هدايت در گرگان برگزار شد4
3مبلغين و مسائل فرهنگي اهل سنت ساماندهي مي گردد2
4آموزش يك روزه استقرار نظام پذيرش استان گلستان2

 

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

 

سال 1385
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند