يكشنبه 6 مهر 1399 - 18:1
استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
تمامي استان‌ها
استان:كرمان
سال:1385
ماه:مهر
رديفعنوان خبرروز
1مسجد پايگاهي سازنده در امور اجتماعي كشور است25
2برگزاري همايش پوشش و حجاب از منظر قرآن و سيره نبوي25
3برگزاري سلسله نشست هاي خانواده و جوان در كرمان25
4همايش اساتيد و مديران جلسات قرآني شهر كرمان25
5اعزام بيش از 500 مبلغ ديني به شهرستانهاي جنوبي استان كرمان25
6اماكن ديني باورها و انديشه هاي معنوي را ارتقاء مي بخشد25
7اولين جلسه ستاد استاني پنجمين دوره مسابقات سراسري قرائت، حفظ كل و درك مفاهيم قرآن كريم25

 

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

 

سال 1385
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند