جمعه 9 خرداد 1399 - 11:4
استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
تمامي استان‌ها
استان:كرمان
سال:1384
ماه:تير
رديفعنوان خبرروز
1جشنواره استاني«تئاتر ماه» كرمان برگزار مي‌شود21
2فيلم داستاني«نشاني» آماده نمايش شد13
3فيلم مستند«چرمينه» در كرمان توليد مي‌شود12
4همايش ادبي«فرمانده من» پاييز امسال در كرمان12
5همايش ادبي «رستاخيزان» برگزار مي‌شود8

 

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

 

سال 1384
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند