چهارشنبه 2 تير 1400 - 22:2
استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
تمامي استان‌ها
استان:قزوين
سال:1384
ماه:تير
رديفعنوان خبرروز
1جشنواره استاني «تئاتر ماه» قزوين هم در راه است28
2آرا و عقايد«اورهان ولي» در شعر ترك26
3مراسم «آوازهاي واژگان لال» و «عاشقانه‌هاي كبود» در حوزه هنري قزوين12
4حوزه هنري شهرستان«آبيك» تأسيس مي‌شود8

 

سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

 

سال 1384
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند