پنجشنبه 23 مرداد 1399 - 10:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

بابك راكخواه

 

تكيه بر تشويق‌هاي مادي در نهادينه كردن باورها‌ي قرآني ضعف است

 

در 30 سال پس از انقلاب شاهد يك عملكرد منفي هم در حوزه فرهنگ و هم حوزه غير فرهنگ هستيم كه افراد تا مي‌خواهند كه باوري را در ديگران ايجاد و نهادينه كنند، متوسل و متمسك به تشويق مادي مي‌شوند كه خوب نيست.

حسين بهبودي، مدير امور مؤسسات قرآني و استان‌هاي سازمان دارالقرآن الكريم در بخش اول گفت‌وگوي خود در رابطه با معيارها و ملاك‌هاي لازم براي دريافت مجوز راه‌اندازي يك مركز قرآني ـ مردمي و فعاليت در عرصه آموزشي گفت: توانمندي مؤسسات و مديران يكي از شاخصه‌هاي مهم در تأسيس تشكل‌هاي قرآني ـ مردمي است.

 بهبودي بيان كرد: تشويق در آموزش بسيار مؤثر است و حتي خود خداوند در قرآن نيز در برخي از آيات به تشويق مي‌پردازد و نياز نيست تشويق حتما مادي باشد، زيرا اين شيوه در برخي از مواقع منجر به شرطي شدن فرد مي‌شود، به عنوان مثال در اثر اين تشويق‌هاي مادي زماني كه به فرد مي‌گويي اين آيه را بخوان مي‌گويد جايزه بده تا بخوانم كه اين خود نيز به نوعي ضربه به آموزش است.

 وي در بخش دوم مصاحبه خود بيان كرد: تشويق در امر آموزش مي‌تواند بسيار مؤثر باشد و اصل خود تشويق را كسي منكرش نيست حتي خود خداوند در قرآن كريم وقتي به جايي مي‌رسد كه مي‌‌فرمايد ايمان بياوريد و عمل صالح انجام دهيد كه اگر تشويق و جوايز و ... را پشت آن مطرح مي‌كند.

وي در بخش دوم مصاحبه خود بيان كرد: تشويق در امر آموزش مي‌تواند بسيار مؤثر باشد و اصل خود تشويق را كسي منكرش نيست حتي خود خداوند در قرآن كريم وقتي به جايي مي‌رسد كه مي‌‌فرمايد ايمان بياوريد و عمل صالح انجام دهيد كه اگر تشويق و جوايز و ... را پشت آن مطرح مي‌كند.

بهبودي تصريح كرد: نقش تشويق در ايجاد انگيزه‌ انكار ناپذير است و طبيعتا مؤسسات بايد توجه داشته باشند هر آموزش همراه با انگيزه معني پيدا مي‌كند و اگر انگيزه وجود نداشته باشد يادگيري اتفاق نمي‌افتد، منتهي بايد توجه كرد كه وقتي كه گفته مي‌شود تشويق منظر تشويق‌ مادي نيست، چيزي كه معمولا در كلاس‌هاي آموزش مؤسسات هميشه روي آن حرف است و انتظار وجود دارد و مديران اين مراكز مي‌گويند ما كه امكان تشويق مالي را نداريم.

 مدير امور مؤسسات قرآني و استان‌هاي سازمان دارالقرآن الكريم تصريح كرد: در 30 سال پس از انقلاب شاهد يك عملكرد منفي هم در حوزه فرهنگ و هم حوزه غير فرهنگ هستيم كه افراد تا مي‌خواهند كه باوري را در ديگران ايجاد و نهادينه كنند متوسل و متمسك به تشويق مادي مي‌شوند كه خوب نيست.

 

تعدد غير مدبرانه مؤسسات زمينه ايجاد رقابت ناسالم در حوزه آموزش قرآن مي‌شود

بهبودي در رابطه با اينكه آيا تعدد و پراكندگي مؤسسات و مراكز قرآني باعث ايجاد گسست در فعاليت‌هاي قرآني و ايجاد رقابت ناسالم مي‌شود، افزود: زماني كه تدبير و مديريت به دنبال موضوع وجود نداشته باشد هر دو روي سكه مي‌تواند وجود داشته باشد و اگر تعدد مؤسسات با تدبير همراه شود و متوليان بتواند در اين زمينه رقابت سالم ايجاد كنند و مؤسسات در ارائه خدمات قرآني از يكديگر سبقت بگيرند، تعدد خوب است.

وي در ادامه افزود: اما اگر قرار است محدوديت ايجاد شود و به عنوان مثال تنها يك مؤسسه در يك منطقه وجود داشته باشد و بعد از مدتي آن مؤسسه احساس كند منحصر به فرد است و به هر شكل كه بخواهد خدمات خود را مي‌تواند ارائه كند و مردم نيز ناگزير باشند از اين خدمات استفاده كنند، اين محدوديت به اين معنا پذيرفته شده نيست و از سوي ديگر هم اگر تعدد بدون تدبير باشد و كميت لحاظ شود و تعدد نيز براي مخاطبان واحد با يك موضوع به عنوان مثال آموزش باشد، هم خوب نيست، اما اگر هر مؤسسه با وجود اين تعدد به موضوعات مختلف بپردازد به عنوان مثال يك مؤسسه آموزش عمومي و يك مؤسسه آموزش تخصصي داشته باشد، مشكلي در اين تعدد وجود ندارد.

بهبودي اظهار كرد: با توجه به اينكه مؤسسات قرآني نوپا هستند و استقلال اقتصادي ندارند و با راهكارهاي ارائه خدمات به مناطق فراتر از مكان خود را ندارند، اگر تعدد غير مدبرانه باشد امكان دارد كه مؤسسات به سوي رقابت ناسالم روي آورند كه گاها اين موضوع نيز تجربه مي‌شود.

مدير امور مؤسسات قرآني و استان‌هاي سازمان دارالقرآن الكريم در رابطه با تقويت و تعدد مؤسسات قرآني تصريح كرد: در درجه اول تقويت مؤسسات قرآني مهم است، چون در واقع سازمان تبليغات اسلامي به دنبال افزايش كمي به اين معني نيست كه كيفيت را ناديده گيرد و اگر سازمان قدرتي دارد بايد اين قدرت در درجه اول صرف تقويت مؤسسات ايجاد شده شود و در مرحله كمي اگر متقاضي وجود دارد سازمان تبليغات نيز از اين امر ممانعت نمي‌كند، زيرا اين مركز بر اين باور است كه به حد اشباع در تأسيس مؤسسات مردمي نرسيده‌ است.

وي در ادامه بيان كرد: خانه‌هاي قرآني روستايي در حال حاضر بسيار ضعيف عمل مي‌كنند، زيرا امكاناتشان محدود است و بخشي از اميد براي توسعه اين كار وعده‌هاي وزارت كشور بود كه متأسفانه عملي نشد و كار و فعاليت اين مراكز در حال حاضر نيز با كوشش خود و مسئولان روستايي است.

 

سليقه‌اي عمل کردن مؤسسات باعث گريز فرد از مجموعه‌هاي قرآني مي‌شود

وي در ادامه در رابطه با اينكه احساسي و سليقه‌اي عمل كردن مؤسسات تا چه حد مي‌تواند در مخاطب‌گريزي مؤثر باشد، افزود: بدون ترديد اين امر وجود دارد كه در مؤسسات مربي و مدير براساس سلائق خود عمل كند و نتواند علائق مخاطب را پاسخگو باشد، اين موضوع نه تنها باعث گريز فرد از مؤسسه بلكه از كل مجموعه‌هاي قرآني مي‌شود كه در برخي از مواقع اسرار و خواسته‌هاي خانواده‌ها نيز اثرگذار است.

بهبهودي اظهار كرد: عكس اين امر نيز ممكن است يعني زماني كه يك فرد با حضور در يك مؤسسه و كلاس و پاسخگويي به علائق خود مي‌تواند به فعاليت در تمام مجموعه‌هاي قرآني علاقه‌مند شود.

وي در رابطه با اينكه آيا تعدد مؤسسات قرآني عاملي جهت عدم ساماندهي فعاليت اين مراكز توسط متوليان و سياست‌گذاران آنان مي‌شود، گفت: اينگونه نيست، مگر اينكه تعدد مؤسسات و مراكز قرآني بدون توجه و آينده‌نگري انجام شود، در يك مقطعي همه فعالان قرآني به اين باورند كه در سال‌هاي گذشته با توجه بر برخي از چشم هم چشمي‌ها باعث شده تا صدور مجوز كارشناسانه صورت نگيرد.

مدير امور مؤسسات قرآني و استان‌هاي سازمان دارالقرآن الكريم در رابطه با عدم موفقيت مؤسسات قرآني تازه تأسيس در پايان خاطرنشان كرد: توانمند نبودن و ورود بدون شناخت مي‌تواند به اين امر منجر شود كه تلاش سازمان تبليغات اسلامي اين است كه اين افراد با مطالعه قوانين، حضور در آزمون مديريتي و ... با شناخت وارد اين امر شوند.

 

شنبه 6 مهر 1392 - 8:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر