جمعه 3 بهمن 1399 - 23:23
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

توانمندسازي كاركنان سازمان در گرو نظام پيشنهادها (بخش دوم)

 

براي توانمندسازي منابع انساني مراحلي وجود دارد كه عبارتند از:

1 – مرحله تسلط: يك مدير، هنگامي مي تواند افرادي را كه در حيطه نظارتش هستند، توانمند سازد كه خودش بر آن نيروها اشراف كامل داشته باشد. در اين مرحله مدير به دليل اقتداري كه دارد تصميم مي گيرد و كاركنان تصميم هاي او را به مرحله اجرا در مي آورند، تا از اين راه به توانايي هاي آنان افزوده شود.

2 – مرحله مشورت : هدف از اين مرحله اينست كه افراد ياد بگيرند. در اين مرحله ، مدير با كاركنان مشورت مي كند و حتي در مواردي كه مي داند كاركنان اشتباه مي كنند با آنها موافقت مي كند تا در عمل با مشكلات برخورد كنند.

3 – مرحله مشاركت: در اين مرحله تصميم ها به طور مشترك گرفته مي شود.

4 – مرحله تفويض اختيار: در اين مرحله به افراد اختيار داده مي شود كه تصميم بگيرند.

 

نظام پيشنهادها و توانمند سازي:

توانمند سازي و مشاركت دو مفهومي هستند مه با هم ارتباط مستقيمي دارند به طوريكه افزايش هر كدام باعث افزايش ديگري مي شود. اما عموما مشاركت پيش نياز توانمندي است.

عملي ساختن تفكر مديريت مشاركتي مستلزم ابزارهاي عملي و اجرايي است كه نظام پيشنهادها بهترين ، اجرايي ترين و ملموس ترين ابزار براي جاري ساختن اين سبك مديريت مي باشد كه از طريق ايده هاي بكر و تازه اي كه توسط افراد براي حل مسائل سازماني مطرح مي شود به دنبال ايجاد بهبودهاي كوچك اما مستمر در سازمان است.

 ادامه دارد....

« و من الله التوفيق وَ عليه التکلان » 

 

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 11:33


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری