شنبه 9 اسفند 1399 - 22:43
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

با آموزگار اخلاق

 

با آموزگار اخلاق – گزيده بوستان سعدي شيرازي / گزيده داستان‌هاي منظوم فارسي /7     

به كوشش : يوسفعلي ميرشكاك

چاپ و شمارگان :‌ اول 91-1500 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 

درباره سعدي و بوستان ، آغاز سخن ،‌ستايش پيامبر ( ص ) ، سبب نظم كتاب ،‌باب اول ،‌در عدل و تدبير و راي ،‌باب دوم ،‌ در احسان ،‌باب سوم ، در عشق و شور و مستي ،‌باب چهارم ،‌در تواضع ، باب پنجم ، در رضا ، باب ششم ، در قناعت ،‌باب هفتم ،‌در تربيت ، باب هشتم ، در شكر بر عافيت ، باب نهم ،‌در توبه و راه صواب ،‌باب دهم ،‌ در مناجات و ختم كتاب و همچنين فرهنگ لغات مباحث اصلي كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهند . شركت سهامي كتابهاي جيبي در پيشگفتار خود بيان مي‌كند كه بي‌گمان جايگاه واقعي انسان را دانايي و انديشه‌اش مشخص مي‌سازد. اين ناشر مي‌افزايد هر قدر كه دانش و تعريف انسان از خود ، هستي و هستي‌بخش دقيق و كامل باشد و بتواند سلوكي روشمند و منشي درپيوسته بامدار هستي ،‌براي خود استوار كند ،توانسته آيينه جان را در برابر تابش خورشيد حقيقت وجود پيراسته‌تر و شفاف‌تر سازد و شعاع بيشتري از حقيقت را بازتاب دهد و اين جايگاه جز براي دانايان و انديشه‌وران نيست.

ناشر كتاب حاضر بيان مي‌كند كه از ميان گنج‌نامه‌هاي سترگ پارسي گويان وسخن سرايان ايران زمين ،‌بي‌گمان منظومه‌هاي داستاني به جا مانده از آن بزرگان جايگاهي بلند و ژرفايي خيره‌‌كننده دارند. شركت سهامي كتابهاي جيبي منظومه سرايان ايراني را از گروه مصلحان پاك نهادي مي‌داند كه رود خيرخواهي و رستگاري ملت خود را در فصل‌‌ها و بخش‌ها و كتاب هايي جاري كرده‌اند كه هنوز هم مي‌تواند درست زيستن را به مشتاقان بياموزد و تفاوت ميان اهريمن خوبي وفرشته‌ساني را به نمايش بگذارد. شركت سهامي كتابهاي جيبي در پايان يادآور مي‌شود كه موسسه انتشارات اميركبير با انگيزه آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان ارجمند با اين يادگارهاي ارزشمند و با هدف درس‌آموزي و سيراب شدن آنها از جويبارهاي زندگي بخش سخن و انديشه بزرگان ايران زمين ،‌گزيده‌اي از چند منظومه درخشان ادبيات كشور ايران اسلامي را با عنوان گزيده داستان‌هاي منظوم فارسي به بازار كتاب و كتابخواني تقديم مي‌كند.

نويسنده كتاب درباره سعدي و بوستان او بيان مي‌كند كه دكتر ذبيح‌الله صفا در جلد سوم تاريخ ادبيات ايران آورده است  « بي‌ترديد بزرگ‌ترين شاعري است كه بعد از فردوسي آسمان ادب فارسي را به نور خيره‌كننده خود روشن ساخت و آن روشني با چنان نيرويي همراه بود كه هنوز پس از گذشتن هفت قرن تمام از تاثير آن كاسته نشده است و اين اثر تا پارسي برجاي است همچنان برقرار خواهد ماند. ميرشكاك ادامه مي‌دهد كه زبان استادانه فصيح او ،‌زبان دل و عشق و محبت و او خود نشانه تمام عياري است از آدميت به همان معني بسيار كاملي كه بيان كرده است.

تن آدمي شريف است به جان آدميت                              نه همين لباس زيباست نشان آدميت

وي در اين بخش به نقل از دكتر صفا درباب شهرت سعدي بيان مي‌كند كه « شهرتي كه سعدي در حيات خود بدست آورد بعد از مرگ او با سرعتي بي‌‌سابقه افزايش يافت و او به زودي بعنوان بهترين شاعر زبان فارسي و يا يكي از بهترين و بزرگ‌ترين شعراي درجه اول زبان فارسي شناخته شد و سخن او حجت فصحا و بلغاي فارسي زبانان قرار گرفت.  يوسفعلي ميرشكاك يادآور مي‌شود كه بسياري از ابيات و مصرع‌هاي حضرت شيخ  به صورت مثل ساير درآمده‌اند و در ذهن و زبان فارسي‌گويان جريان دارند و اين نشان دهنده قوت طبع و نيروي سخن آفريني اوست كه در مجموع آثار وي متجلي است . ميرشكاك بيان مي‌كند كه در برابر جادوي غزل‌هاي سعدي اگر بخواهيم تسليم باشيم به ما اجازه نخواهند داد از آنها چشم بپوشيم زيرا اغلب آنها چنان در ذهن و ضمير تصرف مي‌كنند كه خواننده بي‌اختيار در پي نظيره‌اي براي هريك مي‌گردد وهمين طلب او را به پيش مي‌برد زيرا غزل‌ به غزل ديوان سعدي بي‌نظير است.

در حكايتي از سعدي در كتاب حاضر مي‌خوانيم :

يكي را تب آمد ز صاحب‌دلان

كسي گفت شكر بخواه از فلان

بگفت اي پسر تلخي مردنم

به از جور روي ترش بردنم

شكر عاقل از دست آن كس نخورد

كه روي از تكبر بر او سركه كرد

مرو در پي هرچه دلت خواهدت

كه تمكين تن نور جان كاهدت

كند مرد را نفس اماره خوار

اگر هوشمندي عزيزش مدار

شك بنده بسيار بيني خجل

شكم پيش من تنگ بهتر كه دل

با آموزگار اخلاق – گزيده بوستان سعدي شيرازي / گزيده داستان‌هاي منظوم فارسي /7 در چاپ نخست خود با قيمت 49000 ريال توسط شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير انتشار يافته است.

 

دوشنبه 25 شهريور 1392 - 10:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری