شنبه 16 اسفند 1399 - 18:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

باغ حقيقت

 

به كوشش :‌ يوسفعلي ميرشكاك

چاپ و شمارگان : اول 91- 1500 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 

مقدمه ، در توحيد باري تعالي ، اندر معرفت ، اندر وحدت و تنزيه حق تعالي ،‌گوران و فيل ،‌حكايت ، در اتصال به حق تعالي و تقدس ،‌در نعت پيامبر اكرم ( ص )،‌ ستايش اميرالمومنين علي ابن ابي‌طالب ( ع ) ، شهادت اميرالمومنين ( ع ) ، در سرزنش دوستداران آل ابوسفيان ،‌در ستايش حسن بن علي ( ع ) ، شهادت حسن بن علي ( ع ) ، در مناقب امام حسين بن علي ( ع ) ،شهادت حسين بن علي ( ع ) ،‌ در صفت كربلا و همچنين در مذمت اهل تعصب و نصيحت فرق مختلف اسلامي عناوين اصلي كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهند. شركت سهامي كتابهاي جيبي در پيشگفتار خود بيان مي‌كند كه بي‌گمان جايگاه واقعي انسان را دانايي و انديشه‌اش مشخص مي‌سازد. اين ناشر مي‌افزايد هر قدر كه دانش و تعريف انسان از خود ، هستي و هستي‌بخش دقيق و كامل باشد و بتواند سلوكي روشمند و منشي درپيوسته بامدار هستي ،‌براي خود استوار كند ،توانسته آيينه جان را در برابر تابش خورشيد حقيقت وجود پيراسته‌تر و شفاف‌تر سازد و شعاع بيشتري از حقيقت را بازتاب دهد و اين جايگاه جز براي دانايان و انديشه‌وران نيست.

ناشر كتاب حاضر بيان مي‌كند كه از ميان گنج‌نامه‌هاي سترگ پارسي گويان وسخن سرايان ايران زمين ،‌بي‌گمان منظومه‌هاي داستاني به جا مانده از آن بزرگان جايگاهي بلند و ژرفايي خيره‌‌كننده دارند. شركت سهامي كتابهاي جيبي منظومه سرايان ايراني را از گروه مصلحان پاك نهادي مي‌داند كه رود خيرخواهي و رستگاري ملت خود را در فصل‌‌ها و بخش‌ها و كتاب هايي جاري كرده‌اند كه هنوز هم مي‌تواند درست زيستن را به مشتاقان بياموزد و تفاوت ميان اهريمن خوبي وفرشته‌ساني را به نمايش بگذارد. شركت سهامي كتابهاي جيبي در پايان يادآور مي‌شود كه موسسه انتشارات اميركبير با انگيزه آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان ارجمند با اين يادگارهاي ارزشمند و با هدف درس‌آموزي و سيراب شدن آنها از جويبارهاي زندگي بخش سخن و انديشه بزرگان ايران زمين ،‌گزيده‌اي از چند منظومه درخشان ادبيات كشور ايران اسلامي را با عنوان گزيده داستان‌هاي منظوم فارسي به بازار كتاب و كتابخواني تقديم مي‌كند.

نويسنده در مقدمه كتاب خود بيان مي‌كند كه حديقه‌الحقيقه نخستين منظومه عرفاني در زبان فارسي است كه انديشه‌هاي عارفانه از قرن چهارم هجري در شعر آن روزگار منعكس شده و سخنان بزرگاني چون ابوسعيد اباالخير و خواجه عبدالله انصاري و عين‌القضاه همداني و احمد غزالي ، گاه صورت منظوم پيدا كرده است. يوسفعلي ميرشكاك ادامه مي‌دهد كه حكيم سنايي غزنوي اولين شاعري است كه نه تنها قصايد و غزليات قلندرانه مي‌سرايد و اصطلاحات صوفيانه را در شعر خود وارد مي‌كند و بطور گسترده و چشمگير بابي را در سخن منظوم باز مي‌كند كه به تعالي شعر فارسي مي‌انجامد و عطار و مولوي و حافظ را به آنچنان اوجي مي‌رسانند كه در فرهنگ جهان بي‌نظير است. وي تاكيد مي‌كند كه صرف نظر از قصايد بلند و غزل‌هاي شورانگيز جناب ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي ،‌حديقه الحقيقه يكي از شاهكارهاي ادب فارسي است.

نويسنده در ادامه مقدمه خود نقل قولي از علامه فروزانفر درباره حكيم سنايي غزنوي بيان مي كند كه « عظمت بي‌نظير وانكارناپذير سنايي او را در وصف اول گويندگان پاسي قرار مي‌دهد ، از انگاه شروع شده كه او به عالم ظاهر پشت پا زده و از تقليد فكري دست كشيده و خود به مدد خاطر روشن بين و فكر حقيقت‌ياب ،‌آزادوار درصد تحقيق برآمده است. از اين موقع به بعد كه دوره تفكر يا زندگاني حقيقي و منشا حيات جاوداني سنايي است ،‌افكار وي سراپا عوض شده و سخنان او ،‌غور و عمق عجيبي يافته و آن ميوه نارسيده كه جز تلخكامي سودي نداشت و رنگ و بار ظاهري و گونه دل‌ناپذير آن ، گواه تلخي و ناپختگي بود ،‌يكباره به گونه ديگر شده و طراوت مخصوصي به خود گرفته ،‌ديدار فرزانه فريبش بر شيريني و خوش‌مذاقي و پختگي گواهي داده ،‌نيز صحت و عافيت و پايداري اصل و ريشه خود را به ثبوت مي‌رساند.

حكيم سنايي غزنوي در حكايتي مي‌نويسد :

روبهي پير ،‌روبهي را گفت

كاي تو با عقل و راي و دانش جفت

چابكي كن دو صد درم بستان

نامه ما بدين سگان برسان

گفت اجرت فزون ز درد سر است

ليك كاري عظيم با خطر است

زين زيان چون كه جان من فرسود

درمت آنگهم چه دارد سود ؟

ايمني از قضايت اي الله

هست نزديك عقل عين گناه

ايمني كرد هر دو را بدنام

اين عزازيل و آن دگر بلعام

باغ حقيقت /  گزيده حديقه‌الحقيقه حكيم سنايي / گزيده داستان‌هاي منظوم فارسي/1 در چاپ نخست خود با شمارگان 1500 نسخه و با قيمت 32000 ريال توسط شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير انتشار يافته است.

 

شنبه 16 شهريور 1392 - 10:51


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری