سه‌شنبه 19 اسفند 1399 - 10:43
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

آيا ميدانيد چرا كاركنان در مقابل تغيير مقاومت ميكنند؟ «بخش اول»

 

آيا مي­دانيد چرا كاركنان در مقابل تغيير مقاومت مي­كنند؟ «بخش اول»

لحظه­اي تفكر و انديشه نماييد:

«رقابت افراد با يكديگر و رو در رو قرار گرفتن آنها با هم باعث تضعيف روحيه افراد مي­شود، ولي رقابت سازمان­ها و مجامع، باعث ايجاد روحيه و خلاقيت مي­شود.»

مقاومت در برابر تغيير، هر رفتار يا واكنشي است كه نشان دهنده­ي عدم تمايل شخص به ايجاد يا حمايت تغيير مورد نظر مي­باشد. البته چنين مقاومتي هميشه بد نيست. در واقع بهترين كارگزاران تغيير، عقيده دارند كه مقاومت در مقابل تغيير نوعي بازخورد است كه مي­توان از آن براي تسهيل اهداف تغيير استفاده كرد. اما زماني كه ايجاد تغيير در سازمان ضروري است بايد مقاومت در مقابل آن را مديريت كرد.

مقاومت كاركنان، بسته به سطح و شدت تغيير به 4 دسته فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي تقسيم مي­شود.

 

علل فردي:

متغيرهاي مؤثر كه باعث مخالفت افراد در برابر تغيير مي­شود به دو دسته اصلي زير تقسيم مي­شود.

1.1- به خطر افتادن منافع شخصي، مثلاً تغيير در تكنولوژي و وارد كردن يك دستگاه خودكار باعث شود تا از ميزان اضافه كار يك فرد كم شود.

2.1- تغيير در نظامهاي روانشناختي: مثلاً تغيير در روش كار باعث شود تا فرد ترك عادت كند و يا استقلال فكري او به خطر افتد.

 

علل گروهي:

اين علل نيز به دو دسته تقسيم مي­شوند:

2.1- به خطر افتادن روابط گروهي: مثلاٌ تغيير در ساختار سازماني باعث گردد كه يك گروه غيررسمي از هم پاشيده شود.

2.2- بروز تنشها و تعارضات گروهي: مثلاً تغييردر وظايف و مشاغل باعث تحريك حسادتها شده و بر ميزان تنشهاي گروهي افزوده شود.

در مطلب بعدي علل سازماني و علل اجتماعي و همچنين راهكارهاي پيشنهادي به حداقل رساندن مقاومت در برابر تغيير را برخواهيم شمرد.

 ادامه دارد ...

 

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

سه‌شنبه 29 مرداد 1392 - 10:29


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری