شنبه 9 اسفند 1399 - 9:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مهندسي مجدد نظام پيشنهادها را جدي بگيريم (قسمت آخر)

 

برخي از اهدافي كه از طريق مهندسي مجدد براي نظام مشاركت و پيشنهادگيري محقق مي‌گردد عبارتند از:

- ارتقاء، بهبود،‌پيشرفت و تعالي نظام پيشنهادهاي سازمان.

- ايجاد بهبود و نوآوري و روحيه بهبودطلبي در كاركنان سازمان.

- افزايش سطح كيفي و كمي پيشنهادهاي دريافتي از كاركنان.

- همسوسازي اهداف كاركنان با اهداف سازمان.

- تقويت فرهنگ و حس تعلق سازماني كاركنان.

- تقويت وبهبود ارتباط ميان كاركنان و سازمان و ايجاد حس اعتماد متقابل.

- افزايش پيشنهادهاي قابل اجرا.

- افزايش سرعت و دقت بررسي پيشنهادها.

- كاهش پيشنهادهاي تكراري يا غيرقابل اجرا.

- بهبود ساختار و مكانيزم‌هاي اجرايي نظام.

- افزايش شاخص‌هاي مربوط به سرانه پيشنهاد كاركنان.

- افزايش نرخ مشاركت كاركنان.

- رسيدن به نرخ‌ها و شاخص‌هاي تعيين شده.

 

زماني كه از طريق يك برنامه جامع و دقيق مهندسي مجدد فرآيندهاي اجراي نظام پيشنهادها مورد بازنگري و بازبيني قرار گرفت، فرآيندهاي كارآمد و به روزتر جايگزين اين روش‌هاي قديمي مي‌شود و بدين ترتيب با يك بستر كاملاً آماده و اصولي موفقيت‌ها و پيشرفت‌هاي نظام پيشنهادها و رسيدن به اهداف عاليه اين نظام ميسر خواهد گرديد.

 

«و من الله التوفيق و عليه التکلان»

 

چهارشنبه 9 مرداد 1392 - 12:47


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری