چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 17:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي فرهنگي

 

نويسندگان : مهدي‌ حقيقي كفاش – محمدرضا اسماعيلي – مسعود اكبري

چاپ و شمارگان : 92- 1500نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميركبير

 

كتاب حاضر از پنج فصل با عناوين مباني و اصول ارزيابي عملكرد ، الگوهاي ارزيابي عملكرد ، فرهنگ و فعاليت‌هاي فرهنگي ، شاخص ،‌شاخص‌سازي ،‌شاخص فرهنگي و همچنين ارزيابي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و فرهنگي كشور تشكيل شده است . تعريف عملكرد ، تعريف ارزيابي عملكرد ، تاريخچه ارزيابي عملكرد در جهان ،‌تاريخچه ارزيابي عملكرد در ايران ، ديدگاههاي سنتي و مدرن ارزيابي عملكرد ،‌ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد ، اهداف ارزيابي عملكرد ، اصول ( مباني ) حاكم بر ارزيابي عملكرد ، از ديدگاه مباني ارزشي اسلام ، از ديدگاه علم مديريت ،‌عناصر اصلي ارزيابي عملكرد ،‌ جمع‌آوري اطلاعات ،‌ارزيابي و سنجش ، اقدام اصلاحي ،‌شبكه ارتباطي ، شرايط مورد نياز ارزيابي عملكرد ، شرايط عمومي ،‌شرايط اجتماعي ، شرايط نيروي انساني ، شرايط اداري ،‌شرايط وقوانين و مقررات ‌شرايط مطالعاتي و تحقيقاتي ،‌ عوامل موثر در ارزيابي عملكرد ، محدوديت‌هاي ارزيابي عملكرد ، موانع و مشكلات ارزيابي عملكرد ،‌ موانع و مشكلات عام ، موانع و مشكلات خاص ،‌ فرآيند ارزيابي عملكرد ، الگوهاي ارزيابي عملكرد مقدمه ، الگوهاي مالي ارزيابي عملكرد ، هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت ، مديريت بر مبناي فعاليت ، بودجه‌بندي برمبناي فعاليت ، الگوهاي غيرمالي ارزيابي عملكرد ، جايزه دمينگ ،‌جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريچ ، مدل تعالي سازماني ، مدل / روش ارزيابي متوازن ، منشور عملكرد ،‌ هرم عملكرد ، مدل سينك و تاتل ، مدل عملكرد topp، الگوي محك‌زني ، مدل فرايندهاي كسب و كار ،‌ ماتريس عملكرد ، ‌فرهنگ و فعاليت‌هاي فرهنگي ، تعريف فرهنگ ، تعريف فعاليت‌هاي فرهنگي ، تعريف محصولات و خدمات فرهنگي ، طبقه‌بندي فعاليت‌هاي فرهنگي ، طبقه‌بندي‌هاي نظري ، طبقه‌بندي كاربردي ، طبقه‌بندي اصطلاح‌نامه يونسكو ، ‌طبقه‌‌بندي فعاليت‌هاي فرهنگي براساس چارچوب آماري فرهنگي يونسكو ، طبقه‌بندي توصيه‌نامه يونسكو ، ‌طبقه‌بندي سازمان ملل متحد ،‌ تعريف شاخص ، ‌ويژگي‌هاي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد ، شاخص‌هاي عملكرد در سطوح مختلف سازماني ، ويژگي‌هاي مثبت يك شاخص مناسب فرآيندهاي طراحي معيارهاي عملكرد ، سلسله مراتب شاخص‌ها ، تعريف شاخص‌هاي فرهنگي ، ساختار شاخص‌هاي فرهنگي ، ويژگي‌هاي شاخص‌هاي فرهنگي ، چگونگي پيداكردن و استخراج شاخص‌هاي فرهنگي ، طراحي فرايند تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد ، موارد استفاده شاخص‌هاي فرهنگي ، انواع عمده شاخص‌هاي بخش فرهنگ ، شاخص‌هاي فرهنگي يونسكو ،‌ شاخص‌هاي بين‌المللي فرهنگ‌، شاخص‌هاي فرهنگي ايران ، مباني ارزيابي در حوزه علوم انساني و جامعه‌شناسي ، تعريف سازمان‌هاي فرهنگي ، ‌طبقه‌بندي دستگاههاي فرهنگي ، طبقه‌بندي برمبناي سطوح مديريت فرهنگي ،‌مديريت امور راهبردي بخش فرهنگ ، مديريت امور اجرايي بخش فرهنگ‌، طبقه‌بندي برمبناي تخصيص بودجه ، طبقه‌بندي برمبناي زمينه فعاليت ( ماموريت ) ، طبقه‌بندي برمبناي حوزه‌هاي فرهنگي كشور حوزه رهبري ،‌ حوزه رياست جمهوري ، حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، حوزه آموزش عالي ،‌ حوزه آموزش و پرورش (آموزش پيش‌دانشگاهي ) ، سازمان‌هاي نيمه دولتي ، ارزيابي فرهنگي ،‌ مسير ارزيابي سازمان‌هاي فرهنگي ، مرحله اول : ارزيابي ورودي‌ها ، مرحله دوم : ارزيابي دروني ، مرحله سوم : ارزيابي خروجي ( اثربخش ) ، منابع  پيوست‌ها ، آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و همچنين آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور موضوعاتي هستند كه توسط نويسندگان كتاب حاضر مورد بررسي و كنكاش نظر قرار مي‌‌گيرند.

دكترمهدي حقيقي كفاش ؛ عضو هيئت علمي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبايي در پيشگفتار كتاب حاضر بيان مي‌كند كه هر سازماني ، صرف نظر از نوع ، بزرگي يا كوچكي ، دولتي يا خصوصي و ... نهايتا ً براي پاسخ‌گويي به يك موضوع خاص و دستيابي به يك هدف مشخص ايجاد شده و بنابراين نحوه كاركرد اين سازما‌ن‌ها بدون درنظرگرفتن فلسفه ايجاد آنها بسيار مهم است و سازماني كه بتواند به خوبي از عهده وظايف خود برآيد ، موفق است .حقيقي كفاش ادامه مي‌‌دهد كه گرچه در سالهاي اخير در زمينه عملكرد و ارائه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد سازمان‌ها تجربيات بسيار خوب و ارزنده‌‌اي در جهان و كشورمان صورت گرفته كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد ، اما در زمينه انجام مطالعات ارزيابي عملكرد و ارائه شاخص‌هاي مناسب سازمان‌هاي فرهنگي ، فعاليت‌هاي شايسته‌اي‌ كه درخور جايگاه اين مقوله باشد ، انجام نگرفته است.

وي يادآور مي‌شود كه علي‌رغم اينكه برخي مقالات در طيف محدود به اهميت و جايگاه ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي فرهنگي پرداخته‌اند ، به جرئت مي‌توان گفت كه كتاب حاضر اولين اثر تحقيقاتي در عرصه ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي فرهنگي كشور است .مهدي حقيقي كفاش در پايان پيشگفتار تاكيد مي‌كند كه نويسندگان كتاب پيش‌روي خوانندگان محمدرضا اسماعيلي و همچنين مسعود اكبري اميد دارند اين اثر بتواند توجه و علاقه‌مندي بيشتري در علاقه‌مندان ، صاحب‌نظران فرهنگ و مديران در حوزهاي فرهنگي ايجاد كند و سبب شود عملكرد اين سازمان‌ها بهبود يابد.

 

در بخش « سازمان‌هاي فرهنگي » كتاب حاضر مي‌خوانيم :

بخش فرهنگ ، مجموعه فعاليت‌هايي از سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي تا توليد و عرضه كالا و خدمات خاص اين حوزه را شامل مي‌شود. در اصطلاحات دولتي نيز ، به مجموعه ساختار و برنامه‌هاي دولت در زمينه فرهنگ ، بخش فرهنگ گفته مي‌شود . مفهوم بخش فرهنگ از يك‌سو به برآيند اجتناب‌ناپذير برنامه‌هاي جامع توسعه توجه دارد و از سوي ديگر معلول گسترش وظايف دولت‌ها در قبال شهروندان است.دولت‌ها براي مديريت ، كنترل اين بخش ، حفظ انسجام اجتماعي و جهت‌دار كردن فعاليت‌هاي فرهنگي ناگريزند امور فرهنگي و زندگي اجتماعي را به واحدهاي كوچك‌تر تجزيه كنند و اداره امور مربوط را به يك يا چند سازمان دولتي بسپارند. در خصوص مجموعه سازمان‌هاي فعال در حوزه فرهنگ ، اشاره به چند نكته لازم به نظر مي‌رسد :

1 – سازمان‌هاي فرهنگي ، در سطوح مديريتي متفاوتي فعاليت مي‌نمايند.

2- باوجود گستره وسيع فعاليت‌هاي فرهنگي و طبقه‌بندي‌هاي گوناگوني كه از اين موضوع به عمل آمده است، سازما‌ن‌هاي فرهنگي در ايران را بعلت تعدد و تشابه رسالت‌هاي آنها نمي‌توان در انطباق با اين طبقه‌بندي‌ها ، دسته‌بندي و ارزيابي كرد.

3- سازمان‌هاي فرهنگي لزوماً دولتي نيستند . در واقع با توجه به جايگاه فرهنگ ، انقلاب و ارزش‌ها در جامعه ما سازمان‌هاي متنوع نيمه‌دولتي و غير دولتي فرهنگي نيز شكل گرفته‌اند.

ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي فرهنگي به قلم مهدي حقيقي كفاش ،‌ محمدرضا اسماعيلي و مسعود اكبري در چاپ نخست خود با شمارگان 1500 نسخه و با قيمت 50000 ريال توسط موسسه انتشارات اميركبير انتشار يافته است.

 

شنبه 22 تير 1392 - 12:15


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری