چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 13:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان تهران

 

ديدگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري درباره انتخاب اصلح

 

اصلح از ديدگاه امام خميني (ره):

 

- خدمت گذاري و مردمي بودن: حاکم بايد مردمي باشد لذا خودتان را حاکم مردم ندانيد، خدمتگذار بدانيد.

ـ تعهد به موازين و معيارهاي اسلامي : بايد مجريان امور در هر کجا هستند متعهد به اسلام باشند.

ـ رسيدگي به امر متخلفين : در رسيدگي به امر متخلفين بايد با کمال جديت و قاطعيت عمل شود .

ـ رعايت نظم و سلسله مراتب : امر خداست که بايد نظم و سلسله مراتب را رعايت کنيد .

ـ تواضع در مقابل مردم : وقتي قدرت دست تان آمد بيشتر مواظب باشيد که متواضع باشيد .

ـ عدم تضعيف يکديگر : کارشکني و تضعيف يکديگر موجب انحطاط و سقوط مي شود .

ـ پرهيز از قدرت طلبي : قدرت طلبي انسان را در دنيا و آخرت به تباهي مي کشاند .

ـ خضوع در مقابل قانون : عمل نکردن به قانون خدا خلاف تعهد اسلامي است .

ـ ارزش براي مردم : ما رهين منت اين توده هاي بزرگوار و ايثارگر هستيم .

ـ تزکيه : تزکيه نفس ضرورت زمامداري و تزکيه عامل طاغوت زدايي است .

ـ رفتارهاي اسلامي با زيردستان : جفاي به زير دست استکبار است .

ـ رعايت عدالت : پاسدار عدالت بايد خودش داراي عدالت باشد .

ـ ساده زيستي : پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وقتي که از دنيا رفت هيچ چيز نداشت .

ـ اعتماد به نفس : تزلزل در تصميم ، کارها را شکست مي دهد .

ـ انجام تکليف : همه ما مامور به اداي تکليف هستيم .

ـ تقوي : تقوي براي مسئولين لازم است .

ـ انتقادپذيري : انتقاد براي اصلاح امور لازم است .

ـ ارائه کار به مردم : خدمت تان را به مردم بگوييد .

ـ حکومت بر قلوب : فتح قلوب بالاتر از فتح کشورها است .

ـ صبر و استقامت : استقامت در کارها در راس امور است .

ـ حفظ آبروي نظام : حفظ حيثيت نظام به شماها بسته است .

ـ اهميت به بيت المال : بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد .

ـ حفظ وحدت : اختلاف سليقه خوب است ولي دشمني نبايد باشد .

ـ پرهيز از کم کاري : اجرت کساني که کم کاري مي کنند حرام است .

ـ خوش برخوردي : با خوشرويي و احترام کار مردم را انجام دهيد .

ـ جلب رضاي الهي : بايد تمام هم خود را براي رضاي خدا به کار گرفت .

ـ اشاعه معنويت : تا معنويات محفوظ است جمهوري اسلامي محفوظ است .

ـ اعتراف به اشتباه : اگر در مسئله اي اشتباه کرديد صريحاً بگوييد اشتباه کرديم .

ـ حسن انجام وظيفه : بهترين مأمور کسي است که ماموريت خودش را خوب عمل کند .

ـ ايمان : مملکت ما نياز به انسان مومن دارد ، کساني که ايمان ندارند نمي توانند به مردم خدمت کنند.

 

 

اصلح از ديدگاه مقام معظم رهبري 

 

مقام معظم رهبري با الگوبرداري از رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ويژگي هاي اصلح را چنين بيان مي فرمايند:

ـ ارزش گرا در رفتار و گفتار : يک مسئول بايد سعي کند در رفتار و گفتار خود ارزش ها را ملاک عمل قرار دهد .

ـ رعايت پيمان در همه حال با تمام افراد : وفاداري به پيمان ها باعث جلب اعتماد مردم و عمل به دستور شرع مقدس است .

ـ تدبير در اداره امور : يک مسئول بايد سعي کند در امور خود تدبير نمايد تا با سامان دادن به امور به اهداف تعيين شده دست يابد .

ـ سرعت در عمل : يک مسئول بايد سعي کند تا در عمل خود سرعت داشته تا از فرصت ها استفاده لازم را ببرد .

ـ درست عمل کردن : يک مسئول بايد سعي کند مسئوليت محوله خود را به درستي انجام داده و خود را از هر گونه ضعف و کاستي نگه دارد .

ـ اثرگذاري با عمل : يک مسئول بايد سعي کند به گونه اي عمل کند که ديگران از او تاثير بپذيرند و به حرف اکتفا نکند .

ـ صداقت در عمل و گفتار با خودي ها : مسئول بايد به افراد خودي از روي صداقت و صراحت برخورد نمايد .

ـ حضور فيزيکي در امور : يک مسئول بايد خود عملاً در جريان امور قرار بگيرد و از نزديک با مسائل آشنا باشد .

ـ سياست با دشمنان : يک مسئول بايد با افراد غير خودي و دشمنان با سياست رفتار کرده و از حماقت دوري کند .

ـ مدارا با افراد در موارد لازم : يک مسئول بايد سعي کند در مواردي که لازم مي آيد با افراد مدارا نمايد زيرا در غير اين صورت نمي تواند مشارکت داشته و کارها را به سامان برساند .

ـ محکم کردن ارتباط با خداوند متعال : مسئول بايد در عين قاطعيت در عمل ، بر خداوند متعال توکل و تضرع داشته باشد .

ـ استفاده از نيروهاي مادي و معنوي در مبارزات : يک مسئول بايد سعي کند در مبارزات خود از تمام نيروها از مادي و معنوي بهره گيري کرده تا بتواند بر دشمن فائق آيد .

ـ دوري از ترس و ترديد در مبارزات : يک مسئول بايد سعي کند در مبارزات خود ترديد نکرده ترس را از خود دور نمايد .

ـ پناه گاه نيروهاي خود در سختي ها : يک مسئول بايد سعي کند در سختي هايي که پيش مي آيد پناه گاهي براي نيروهاي خود باشد تا به اين وسيله آنها نيز مقاوم گشته و به وظايف خود به خوبي عمل نمايند .

ـ الگو بودن در کارها : مسئول بايد در تمام کارها براي نيروها و زيردستان خود به عنوان يک الگو مطرح باشد .

ـ شاداب بودن : مسئول بايد در تعملات و برخوردهاي اجتماعي خود شاداب بوده و از خمودگي دوري گزيند .

ـ وجود محبت و اعتقاد در بين مردم : مسئول بايد به گونه اي عمل نمايد که مردم دوست دار او بوده و به او اعتقاد داشته باشند تا هميشه از پشتوانه مردمي برخوردار باشد .

ـ اداي حق زيردستان : يک مسئول بايد سعي کند حقوق زير دستان خود را ادا کرده و اين کار را بر خود وظيفه شرعي و الهي بداند .

ـ جهت دار عمل کردن : يک مسئول بايد سعي کند به تمام اعمال و رفتار و گفتار خود جهت الهي بدهد و بايد قيامش قيام الله باشد .

ـ محور وحدت بودن : يک مسئول بايد سعي کند از هر گونه گرايش به جناح يا گروه خاصي دور بوده و محور وحدت ديگران قرار گيرد .

ـ برنامه ريزي در انجام امور : يک مسئول بايد سعي کند در انجام امور خود برنامه ريزي داشته و از هر گونه هرج و مرج جلوگيري نمايد ، تا بتواند به اهداف تعيين شده دست يابد .

ـ حراست از انحراف برنامه ها : يک مسئول بايد سعي کند بر برنامه هاي انجام شده براي دستيابي به اهداف تعيين شده نظارت و کنترل داشته باشد تا به موقع از هر گونه انحرافي جلوگيري نمايد .

ـ روحيه سازندگي : يک مسئول بايد سعي کند روحيه ي سازندگي را در خود هر چه بيشتر پرورش داده تا هر روز پيشرفت کرده و موفقيت هاي بيشتري کسب نمايد .

ـ تداوم در انجام برنامه ها : مسئول بايد در انجام برنامه هايش تداوم داشته باشد زيرا کار مقطعي اگر چه با ارزش باشد کارايي نخواهد داشت .

ـ داشتن علم و دانش و تخصص : يک مسئول بايد سعي کند نسبت به مسئوليتي که به او محول مي شود ، علم و آگاهي لازم را داشته باشد . تا کارها را به صورت تخصصي به انجام رساند .

ـ روحيه خدمتگذاري : مسئول بايد داراي روحيه خدمتگذاري بوده و خود را وقف مردم کند و اين بايد شعار هميشه مسئولين باشد.

منابع:

سايت راسخون

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

گردآورنده: صديقه مقدس پور

 

شنبه 18 خرداد 1392 - 13:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری