شنبه 21 فروردين 1400 - 19:8
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد

 

تکريم ارباب رجوع در کلام حضرت علي (ع)

 

در ديدگاه حضرت علي (ع) خشونت و بدرفتاري با مردم و ستم بر بندگان خدا، جنگ با خدا تلقي مي شود. حضرت در اين خصوص در نامه معروف خود به مالک اشتر مي نويسند:

"با خشونت نسبت به مردم، خود را در موضع جنگ با خدا قرار مده که تو را نيروي مقاومت در برابر نقمت (و قهر) او نيست و از بخشايش و مهرباني او (خالق يکتا) بي نياز نيست، هرگز از گذشت و بخشايش (نسبت به رعيت) پشيمان مباش و از کيفر دادن، احساس شادي به خود راه مده و به هيچ وجه در هنگام غضب (که باعق رفتاري خشن و غير منطقي مي شود) شتاب مکن". يا در جاي ديگر مالک را به انصاف با مردم دعوت مي کند. انصاف در رابطه با مردم يعني اين که حق هر کي را به درستي ادا نمايي و حقوق انسان ها به طور کامل و به گونه اي مساوي رعايت شود.

از نظر حضرت علي، جامعه به دو گروه اکثريت و اقليت تقسيم مي شود. اکثريت جامعه را مردم عادي اجتماع و به اصطلاح همان توده مردم تشکيل مي دهند که از امکانات رفاهي و قدرت و منزلت کمتري برخوردارند. در مقابل، گروه کوچک ديگري هستند که از امکانات مادي فراواني برخوردارند و به همين دليل خود را برگزيدگان و خواص جامعه مي پندارند و براي خود امتيازي بيش از عامه مردم قائلند.

در چنين جامعه اي، کارمند دچار نوعي سردرگمي خواهد شد و نمي تواند به گونه اي رفتار کند که هر دو گروه راضي باشند. بديهي است که در مقام مقايسه، تلاش جهت تقويت پايگاه مردمي و جلب رضايت اکثريت عظيم مردم به سود حکومت و به نفع حاکم خواهد بود و نارضايي عده اي قليل، کاري از پيش نخواهد برد.

از ويژگي هاي حاکمان اسلامي و کارمندان شاغل در نظام اسلامي، اين است که مردم را از خود مي دانند و خود را از مردم. بنابراين حاضر نيستند بين خود و مردم مانع و حجاب ايجاد کنند، بلکه مي خواهند با مردم و در کنار مردم زندگي کنند. اين روش علاوه بر اين که مردم را نسبت به حاکمان خوشبين و دلگرم مي کند، باعث مي شود نيروها و عوامل فرصت طلب نتوانند ذهن مسؤلان امور را نسبت به مردم بدبين کنند و از اين طريق، حاکمان را در مقابل مردم قرار دهند.

امام علي (ع) در فرازي از نامه خود به مالک مي فرمايند:

"سعي کن که با آگاهي، برخوردهاي تندشان را تحمل کني و تنگ حوصلگي و خودخواهي را از خود دور کن تا خدا درهاي رحمت خود را به رؤيت بگشايد و صواب طاعتت را به تو ارزاني فرمايد."

يا امام در فرازي ديگر از نامه خود به مالک مي فرمايند:

" پاره اي از وقت خود را به نيازمندان اختصاص بده که با تو به طور مستقيم ارتباط برقرار کنند و براي آنان ملاقات ترتيب ده و براي خدايي که تو را آفريده با اين نشست فروتني و تواضع کن".

يا در فرازي ديگر مي فرمايند:

"پس از اين همه دستورات، مبادا خود را براي مدت طولاني از ملت و مردم بپوشاني، زيرا اختفاي زمامداران و حکمرانان از رعيت و ملت، موجب نوعي فشار و کم اطلاعي از امور حياتي و اجتماعي مردم مي شود. غياب و دوري مسؤلان از ملت و مردم باعث جدا شدن مسؤلان و مردم از يکديگر مي شود."

امام در اين دو فراز از سخنان خود، ارتباط مستقيم با مردم و تکريم آنان را از دو جهت بررسي فرموده اند:

الف: جنبه مثبت آن و آثار خوب و مفيدي که به دنبال دارد.

ب: جنبه منفي آن و هشدارهاي لازم نسبت به آثار خطرناکي که بر اثر قطع ارتباط مستقيم پيش مي آيد.

نکات عمده قابل توجه در اين دو فراز را مي توان شامل موارد ذيل دانست:

1- اختصاص دادن زماني مشخص براي ملاقات با مردم

2- پرهيز از فاصله گرفتن از مردم

3- بروز مفاسدي پس از فاصله گرفتن از مردم

4- فاصله گرفتن مسؤلان از مردم موجب فشار بر ملت و رعيت خواهد شد

5- فاصله گرفتن مسؤلان از مردم سبب بي اطلاعي از حالات و امور حياتي جامعه مي شود.

6- اين فاصله باعث مي شود مسايل حياتي جامعه، کوچک و بي اهميت به نظر برسد

7- اين فاصله باعث ايجاد اختلال بين حق و باطل و زمينه بروز سوء استفاده مي شود

8- حفظ حقوق مردم

9- تأکيد شديد بر مراعات حال طبقات ضعيف

 

يكشنبه 29 ارديبهشت 1392 - 15:0


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری