چهارشنبه 25 تير 1399 - 15:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان زنجان

 

عمران مسجد يعني تنظيم سبک زندگي برمحور توحيد

 

قران کريم درآيه 18 سوره مبارکه توبه، عمران وآباداني مساجد را وابسته به کساني ميداند که داراي پنج خصلت فردي و اجتماعي باشند.

اين خصوصيات عبارتنداز: ايمان به خداباتمام صفات ثبوتيه وسلبيه او، ايمان به حسابرسي روز قيامت ، اقامه واشاعه فرهنگ نماز، پرداخت زکات به نيازمندان، خداترسي و نهراسيدن ازغيرخدا و مستکبرين عالم. البته آنچه مسلم و مبرهن است ايمان قلبي به ذات لايزال الهي ومبداء هستي، پايه اصلي ورکن رکين چهارخصلت ديگرعامرين مساجد راتشکيل مي دهد لکن مظهر تجلي آن ايمان وباور قلبي نسبت به خداوند عالم، رعايت حسابهاي دنيوي وتعاملات خداپسندانه باديگران وتلاش درجهت رفع نيازهاي مادي ومعنوي آنان خواهد بود.

 توجه دقيق به مفاهيم آشکارونهان اين آيه کريمه، آحاد مسلمين را  به نقش اساسي وبي بديل مساجد درجمع کردن نيروهاي پراکنده ومتکثر بشري متذکر و رهنمون ميشود تا با مراجعه به اصل فطري خويش، خودوبستگان را از اعماق مشکلات و نابسامانيهاي موجود جامعه بشري بيرون کشيده و در مساجد،( اين خانه هاي امن الهي وتحت لواي توحيد و بندگي خالصانه او)، ازمکتب قران واهلبيت (ع) سبک زندگي وشيوه زيستن درست را بياموزند وتعاليم حيات بخش اين دوثقل گرانبها وبي مانندرا سرمشق کفتار، رفتار و کردار و پندار خويش قراردهند. 

آنچه که مقام معظم رهبري درسفربه استان خراسان درسال 91 تحت عنوان اصلاح سبک وشيوه زندگي خطاب به همه مسلمين وهمه کساني که چشم اميدبه زندگي آرام وبي دغدغه وسعادتمندانه دوخته اند خطاب فرمودند برآيند مسائل ومشکلات فراوان فردي واجتماعي است که بويژه بعدازدوران دفاع مقدس درنتيجه گرايش به مظاهر پوشالي دنيا وبروز انحرافات اعتقادي در روشن نماها که  بواسطه جنگ نرم بيگانگان توسط عوامل فريب خورده داخلي دربين اقشارمختلف مردم بويژه کودکان ، نوجوانان وجوانان اين مرز و بوم ترويج يافته و موجب کمرنگ شدن حضورجوانان دراين سنگرهاي الهي شد.

البته همانگونه که در رهنمودهاي مقام معظم رهبري بارها بيان شده استکبارجهاني دائما" ودرطول قرنهاي متمادي درصدد تحميل فرهنگ خود به ديگرملل بوده تاازاين رهگذر بتواند به راحتي به منافع نامشروع خود درآن کشورها دست يابد. بديهي است کشورها و مردمي ازاين رهگذار لطمات جدَي خواهندخورد که در درون خود به يک انسجام و درنتيجه صيانت فرهنگي دست نيافته باشند. ازآنجائي که انسجام و وحدت و يکپارچگي در بطن دستورات دين مبين اسلام تعريف شده و مردم رابه چنگ زدن به ريسمان محکم الهي و عدم نفاق و پراکندگي دعوت فرموده، لذا قرارگرفتن درخانه هاي الهي و ساماندهي امورآن تحت پرچم توحيد و بندگي خالصانه خداوند، تنها راه رسيدن به سبک زندگي اسلامي و سعادت دنيا و آخرت به معناي واقعي کلمه خواهدبود.

دراين راستا توجه به جايگاه بي بديل کودکان و نوجوانان و جوانان در مسئوليت پذيري و نقش آفريني در اداره امور مساجد محله و نمازخانه هاي مدارس و دانشگاهها امري اساسي و زيربنايي است که در طي دو ماه اخير طرح جامع ساماندهي دروني و بيروني مساجد از طريق امور مساجد تبليغات اسلامي استان زنجان ارائه شده و در دستورکار اين اداره کل قرارگرفته است که اميدواريم باعنايات خاصه حضرت وليعصر(عج) و با اهتمام و تعامل هرچه بيشتر مسئولين محترم فرهنگي استان به منصه ظهور برسد و باتصويب ضوابط پيشنهادي مساجد،  اداره امور عمراني و فرهنگي مساجد توسط سيستم عملياتي مردمي در مساجد صورت پذيرد و دستگاههاي فرهنگي صرفا به سياستگذاري و نظارت کلان در حوزه مسئوليت خويش بپردازند تا آحاد مومنين علي الخصوص کودکان و نوجوانان با الگوپذيري رفتاري از قران و سيره عملي معصومين (ع) هرچه بيشتر به سبک زندگي اسلامي و خداپسندانه نزديک شوند.

حجت الاسلام علي ميرزابگي      

مسئول امور مساجد تبليغات اسلامي استان زنجان 

/span

 

يكشنبه 29 ارديبهشت 1392 - 9:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری