پنجشنبه 16 مرداد 1399 - 21:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

حجت الاسلام سيدمحمود مرويان حسيني
مديركل تبليغات اسلامي استان خراسان رضوي

 

روز معلم با نام علامه شهيد مرتضي مطهري پيوندي جاويد يافته است

 

معلمي سيره تابناك انباء است و راهنمايي كردن قافله انسان ها در ظلمت افسون گر ناداني و ترديد و افكار و الحاء.

معلم در مطلع كاروان بشريت، " خضر راه " است. دانايي را با شهد محبت در كام تشنه نسل ها مي چكاند و از سر سوز و درد و عشق به انسانيت گام تعليم را همراه با تربيت طي مي كند.

معلمان و آموزگاران و استادان بيرق ها و مشعل هاي برافراشته هر ملت هستند.

هيچ تمدني در زير آسمان پا نگرفت و هيچ ملتي در سعادت و مجد نزيست، جز اينكه وامدار اين مرزبانان انديشه و دانش خوداست.

ملتي كه مشعل هاي هويت دار، آيين و دين او، تاريخ و تمدن او، ناافروخته باشد و بيرقهاي آن ناافراشنه ملتي است مُرده و برافتاده از گردونه جهان.

معلم آن آبِ حياتي است كه در جوبيارهاي فرهنگ و انديشه اين سرزمين، جريان مي يابد و زمزمه كنان سرود دانايي و توانايي، اخلاق و خلاقيت مي سرايد و جان مي بخشد و شادابي مي آفريند و آلودگي ها را مي شويد و در بستر تاريخ جاودانه مي شود.

پيدايش تمدن ها و فرهنگ هاي اصيل و با ارزش، مرهون تلاش راه مردان انديشه وري است كه با دانش، بينش خويش، بنياد انديشه هاي نو را پي ريختند و در اين راه از هيچ نهراسيدند، نه از تنگدستي و قدرناشناسي ها نه از قدرت ها و نه از غوغاي عوام و حسد خواص.

اينان، چونان پيام آوران الهي، بر بام تاريخ بشر، نور افشاندند و ره گم كردگان را رهنمون شدند. اين طلايه داران، چنان نبود كه با تشويق و تمجيد خاص و عام در كار سترگ خويش وارد شده باشند، بلكه رسالت معلمي و مأموريت آموزگاري از درون و بي چشمداشت، صادقانه و مخلصانه، هوشمندانه و مدبرانه در اين ميدان وارد شدند.

البته ملت و دولت هاي با فرهنگ هماره، مكانت بزرگان خويش را پاس داشته اند و با شرح انديشه آنان و حفظ آثار و فروتني در آستان با فضيلت آنها، زندگي و مشي استادانشان را اسوه و الگوي فرزندان خويش قرار داده اند.

ملت هاي باتمدن و بزرگ نه تنها دانشوران و مصلحان خود را بر قله نشاندند كه با انتقال افكار و آثار انان به جاي جاي گيتي، از آنان چهره هايي جهاني و تاريخي ساخته اند.

در اين باره سرودن و گفتن، زباني به پهناي فلك مي طلبد تا گوشه اي از خرمن دانش و ارزش استادي و معلمي را بنماياند. همين يك جمله در اين مقام ما را بس كه:

(( روايت كرده اند امام حسين عليه السلام دامان معلمي را كه به يكي از فرزندان ايشان سوره حمد را ياد داده بود، پُر از دُر و گوهر نمود. عبدالرحمن سلمي گويد: وقتي فرزند امام سوره حمد را نزد ايشان خواند، امام براي آموزگارش هزار دينار هديه فرستاد و به او لطفها كرد. كسي به حضرت گفت: آيا گمان نمي كنيد كه در اين بذل و بخشش افراط كرده ايد و بيش از آنچه سزاي معلمي است به او بخشيده ايد. امام عليه السلام بي درنگ و با صداي بلند فرمود: اين عطا كجا و اجر آموزگار كجا.))

نظام تعليم و تربيت قادر است، جوهر دروني ايشان را كشف كند، قواي او را نيرومند سازد، ذهن او را شكل دهد، موجبات تفكر را در او زنده سازد.

آدمي را فردي خلاق، مولد و شكوفا در مسير خير و بركنار از زيان رساني به ديگران بار آورد. دانش و مهارت ها، فنون و تخصص ها را فراهم كند و زندگي اجتماعي را بهبود بخشد.

در انديشه اسلامي آموزش و پرورش هيچ حد و مرزي نمي شناسد، در بسياري امور افزون طلبي و افراط، هزن است و آسيب زا، اما در دانش و فنون سودمند، افزون طلبي ستايش آميز است.

پيام آور دانش و بينش سفارش مي فرمود كه:

تا مرزهاي چين آن زمان در زمين و تا ثريا در آسمان، از گاهواره تا گور، در نزد خوبان يا حتي از دهان منافقان، گوهرهاي دانش و ادب خويش را جستجو كنيد و به چنگ آوريد.

نظام آموزشي مبتني بر تفكر منطقي، حل مسأله، مسئوليت پذيري، دانايي محوري و توانايي مداري در كنار تربيت و نماياندن فضيلت هاي اخلاق و شرافت هاي انساني مي تواند سرمايه اي بسيار بنيادي بريا رشد و تعالي باشد.

ما بشريت در كنار اصلاح ساختارها و بهبود روش ها، نيازمند به تحول در منابع انساني، تحول در متون درسي و تحول در نوع نگاه به آموزش و پرورش هستيم.

روز معلم، با نام و ياد انديشه زلال و ناب اسلامي يعني علامه شهيد مرتضي مطهري پيوندي جاويد يافته است.

او بزرگ مردي بود با آثار درخشان، پُرجلوه، كارا و برابر نيازها و مقتضيات زمان.

شهيد مطهري اسلام را بي پيرايه و شفاف و زلال شناساند و با تلاش بسيار و ژرف نگري شگفت انگيز غبار از چهره اسلام زدود و اسلام را ديني استوار بر پايه هاي عقل و دانش و هماهنگ با فطرت معرفي كرد.

شهيد مطهري اسلام را زيبا شناخت و زيبا شناساند و رعدآسا بر دين ستيزان عُزّيد و قهرمانانه و از پايگاهي روشن، بر تحريف گران تاخت.

او مشعل دار آموزگاري و معلمي و استادي و فخر دانشوران و انديشمندان و بيدارگران دين و دانش است.

نياز به مطهري، نياز گسترده و ژرفي است. مطهري هم يك معيار است براي مرزباني از انديشه و فرهنگ و هم يك نماد است براي معلمي و بزرگواري.

او در هر عرصه اي كه گام نهاد، شكوه آفريد و حق را نماياند. او نوآور بود و افق هاي تازه را مي گشود. در كارگاه انديشه و فكر او، هميشه پرسش هاي نو مطرح مي شد و تلاش مي شد كه پاسخ هاي نو از منابع اسلامي دريافت شود، از اين رو هر چه اين كارگاه توليد مي كرد خلاقانه بود و مورد نياز همگان.

او باراندن هوس ها و هواها از ساحت وجود خويش و پيوند ژرف با خداي بزرگ و پشتكار و تلاش شبانه روزي و با پرهيز از تعصب هاي كور و تحجّرهاي بي اساس، همراه با انديشه ورزي در آنچه ديگران در افق هاي فكري ديگر فراهم كرده اند و با استناد به بُن مايه هاي ناب قرآني و نبوي و توجه به زمان شناسي و نيازهاي اجتماع، روح معارف اسلامي را درك مي كرد و بيان مي نمود.

 

شنبه 14 ارديبهشت 1392 - 11:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری