شنبه 17 خرداد 1399 - 16:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار بر خلاقيت

 

 

بخش اول

در شرايط امروزه حاكم بر جامعه ما و جامعه جهاني، صحبت بسياري از خلاقيت و نوآوري و اهميت آن در شرايط و محيط هاي كاري است. مبحث خلاقيت در عين جذابيت موضوعي پيچيده است كه شناخت و آگاهي از آن ضروري مي باشد.

بر روي خلاقيت عوامل بسيار زيادي به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار مي باشند. اين عوامل، در شرايط و موقعيت هايي عامل رشد و توسعه خلاقيت و در بعضي موارد مانع رشد هستند كه اين موضوع لزوم شناخت و آگاهي از اين عوامل را اثبات مي كند.

عوامل بسيار زيادي بر خلاقيت تاثير مي گذارند. مهمترين آنها عبارتند از: عوامل فردي از جمله ويژگي هاي شخصي، توانمندي هاي دانشي و  قابليت هاي مهارتي و عوامل محيطي از جمله نظام فرهنگي، نظام آموزشي، بازار، حمايت دولت و ...

عوامل محيطي زيادي مي تواند در مبحث خلاقيت تاثيرگذار باشند اما در ادامه توضيح مختصر و كوتاهي از مهمترين عوامل محيطي موثر بر خلاقيت كه عبارتند از: نظام فرهنگي، نظام آموزشي، بازار و حمايت دولت ارائه مي نماييم.

نظام فرهنگي:

مقوله خلاقيت يك مبحث ذهني و فرهنگي است و طبيعتا بسيار مرتبط با عوامل فرهنگي جامعه و سازمان مي باشد. يقيناً در يك جامعه و فضايي كه از تغييرات، افكار نو وايده هاي بكر استقبال نگردد، هيچ انتظاري از بروز استعدادهاي خلاق نمي توان داشت مگر افرادي كه داراي قدرت خلاقيت استثنايي و اعتماد به نفس بالايي باشند. در عين حال معمولا جوامعي مثل ژاپن كه داراي فرهنگي هاي گروه گرا هستند، زمينه هاي مساعدتري براي رشد خلاقيت ايجاد مي كنند.

لذا مقوله فرهنگ به عنوان يكي از عوامل موثر بر خلاقيت، چنانچه هم راستا با تغييرات و بهبودها باشد، مي تواند عامل بسيار موثري در رشد خلاقيت باشندو چنانچه هم راستا نباشد با همان قدرت و تاثيرگذاري اما در جهت مخالف مانع رشد مي شود.

ادامه دارد...

 

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392 - 9:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری