پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 17:30
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

فلسفه ي تجدددرايران

 

فلسفه ي تجدددرايران

 مولف:موسي نجفي

 نوبت چاپ:سوم،بهار1391

 شرکت چاپ ونشر بين الملل

 شمارگان:2000نسخه

 قيمت:38000ريال

 شابک  1571-304-964-978

 

تحقيق وجست وجو نسبت به تجدد،ماهيت وتاريخچه ي آن خود بحث قابل گسترشي بوده وداراي ظرافت هاي فکري ،سياسي واجتماعي بسياري است.شايد از همين روست که دکتر موسي نجفي محقق وپژوهشگر معاصر در کتاب فلسفه ي تجدد در ايران در پي تبيين اين مساله با توجهه به زواياي تاريخي وفرهنگي آن مي باشد.

آن طور که خود نويسنده در مقدمه ي کتاب آورده است:((فلسفه ي تجدد در ايران مساله ي پيچيده وداراي نکات ومسائل فراوان است که با توجهه به نوعي نگاه وحدت بخش وقابل قبول جهت وهويت مي يابد.اين مساله از يک سو داراي تاريخي است به عمق چند سده واز ديگر سو ابعاد ماجرا سالهاي واپسين دهه ي سوم انقلاب اسلامي را نيز تحت الشعاع اهميت وصورت مساله اي مهم وپر راز ورمز قرار داده است .اين پژوهش بر آن است تا دو جريان متفاوت تحول زا وتاثير گذاريعني تجدد زايي بومي وتجدد خواهي مدرن را مورد بررسي قرار دهد))

آن طور که از مقدمه ي کتاب فوق استنباط مي شود مي توان گفت هدف مولف از تاليف کتاب فلسفه ي تجدددر ايران تحليل وتبيين تجدد ،ماهيت وخاستگاه آن بوده که به اين مهم با استفاده از مباحثي ميان رشته اي چون جامعه شناسي ،غلم سياست،تاريخ وفلسفه جامه ي عمل پوشانده شده است.

کتاب در 10فصل به نگارش در آمده وبرخي از مطالب آن شامل ،فلسفه  ي تجدد وماهيت تاريخي آن ،تجدد اصلي ومدرنيته ،طرح تجدد ايراني ميرزا تقي خان امير کبير،بازيابي تمدن اسلامي در عصر مشروطه ،اصلاح طلبي غربي وفلسفه ي تجدد ايراني ،نقد سکولار ومدنيت غرب و.......مي باشد.

در بخشي از کتاب آمده است:

((تجدد ملي به خاطر آنکه به طور طبيعي به عنوان يکي از لوازم وآثار عصر جديد در ايران صفوي در چشم انداز وپرتو تشيع ووحدت ملي آن ودر سايه وتحت لواي آن سر برآورد،طبيعي وبومي شدوهمچون نمايه اي در کنار سايراجزاءوابعاد جامعه قرار گرفت ودر رشد وبالندگي آن خود را سهيم مي ديد ؛اما مدرنيزاسيون در دوره ي قاجار از جاي ديگري آمده بود ،در چشم انداز شريعت ودين به بار ننشسته بود وعقلانيت موجود در آن در حال وهواي فلسفه وجهان بيني ديگري بود،اگرچه اين مدرنيزاسيون در شرايطي ديگر به ايران مي آمد ،ممکن بود به نوعي ((انضمامي))عمل کند ومنضم به سازندگي ورشد ملي کشور شود ولي چون در شرايطي سخت ودشوار ودر فضايي که بالندگي وطلب علم وپرسش هاي اساسي کمتر جايي در آن فضاي خاص داشت ،نه فقط انضمامي عمل نکرد بلکه خود را قائم مقام تمامي خلاءها ومشکلات وکمبودها دانست وهرچه از آن سرمي زدبه نظر معجزه آسا مي نمود وهم چون يد بيضا مورد تفسير وتحليل واقع مي گرديد.))

 نکته ي مهم در خصوص کتاب آن است که مولف براي نگارش اين اثر از منابع دست اول متعددوهمچنين اسناد ومدارک معتبر استفاده کرده ودر پايان هر فصل پس از بيان مطالب مربوط به آن مبحث ،جمع بندي نهايي نيز ارائه داده که خواننده را در فهم بهتر مطالب ياري مي کند.

 گفتني است کتاب فلسفه تجدد در ايران به کوشش موسي نجفي از سوي شرکت چاپ ونشر بين الملل در نوبت سوم وبا شمارگان 2000نسخه وقيمت 38000ريال به چاپ رسيده است.

 

 

 

                                                                                       

 

سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 11:58


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری