يكشنبه 10 اسفند 1399 - 22:30
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

تاريخچه،نقدوبررسي عقائدواعمال وهابي ها

 

 

تاريخچه،نقد وبررسي عقائد و اعمال وهابي‌ها

 تاليف:سيدمحسن الامين

 ترجمه ونگارش :سيدابراهيم سيد علوي

 انتشارات اميرکبير

 شمارگان:1000نسخه

 نوبت چاپ:ششم

 قيمت:127000ريال

  کتاب تاريخچه ،نقدوبررسي عقائدواعمال وهابي ها تاليف سيد محسن الامين باترجمه ونگارش سيد ابراهيم علوي که از سوي انتشارات امير کبير منتشر شده است در خصوص آراءونظرات وهابيان وچگونگي پيدايش اين فرقه بحث مي کند .ازآنجا که فرقه هاي مختلفي در تاريخ اسلام شکل گرفته اند ظهور وبروز اين فرق را مي توان به علت عمل نکردن بر وصاياي پيامبر (ص) از همان روزهاي نخست رحلت ايشان دانست .عدم اعتنابرسفارش پيامبر پيرامون جانشيني پس از خود ،ايجاد وحدت بين مسلمين و....شرايطي را ايجاد کرد تا فرقه ها متفاوتي چون حنبلي ،شافعي ،اسماعيليه وبسياري ديگر شکل بگيرد که در اين بين وهابيت به دليل عقايد نادرست وافراطي خود در خصوص مسلمانان همواره مورد طرد اکثريت فرقه ها ومسلمانان بوده است .آراء وعقايد وهابيت به قدري شديد ونادرست مي باشد که علماي اين فرقه همواره بر آراء ومذهب هاي اسلامي ايراد هاي گوناگون اعتقادي وعبادي نسبت مي دهند اين گروه بر توقف الفاظ وظواهر قرآن تاکيد کرده وهيچ گونه تاويل وعدول از ظاهر را جايز نمي دانند ،گروه هاي اسلامي را کافر مي نامنند وقتل مخالفان خود را جايز مي شمارند .

 کتاب حاضر که به قلم سيدمحمدحسن امين جبل عاملي از علماي به نام عالم تشيع ونامدارترين رهبران جهان اسلام ومبارزي خستگي ناپذير در زمينه ي سياسي واصلاخات اجتماعي است ،سعي دارد تاعقايد،رفتار ومسلک سعوديان وهابي را به چالش کشيده وعقائد آنان را به استناد کتاب هاي خود آنان تحليل کند وعقايد صحيح اسلامي را بر اساس منابع معتبر کتاب وسنت وبا تکيه بر اصول کلي مورد اتفاق همه ي مسلمانان بيان کند. آن طور که در کتاب نگاشته شده انديشه ي عليل وهابيگري هرچند که سابقه داشته ليکن محمدعبدالوهاب آن کج انديشي ها را سر وسامان دادوبه کمک سعوديان ،حکومتي غير قابل انعطاف به وجود آورد .اودر سال 1111ه زاده شده وبه سال 1207ه درگذشته است وبعدبه مساعدت ريال هاي سعودي برآمده از نفت برخي دنيا خواران وجاه طلبان را به دفاع از آن ها کشانده وبا ايجاد شک وترديد در حقانيت معتقدات اماميه ،همچنان آشفتگي ايجاد مي کنند.

 کتاب در 5فصل مجزا به صورت بسيط به مباحثي هم چون پيدايش وهابيگري ونام موسس اين مسلک ،تسلط وهابيان بر مکه ،شباهت وهابيان با خوارج ،اصول اساسي در پاسخ گوئي به شبهات وهابيت ،وهابيان درباره ي مسلمانان چگونه مي انديشند،عقائد افراطي وهابيان ،بررسي برخي از فتاوي وهابيان و......مي پردازد. 

دربخشي از کتاب با عنوان وهابيان در خصوص مسلمانان چگونه مي انديشند چنين مي خوانيم ((وهابي ها مي گويند:مسلمانان بعد از ايمان کافر شدند وپس از يکتاپرستي مشرک گشتند يا اصلا موحد نبوده وايمان نداشته اند .لذا کشتن آنها واجب وخونشان هدر ودارائي واموالشان حلال مي باشد وبنا به قولي مي توان کودکان آنان را به بردگي گرفت .مسلمانان قبور پيامبران ،امامان وديگر اشخاص معمولي که برخي از آنها بدکار هم بوده اند ولي مسلمانان آنها را از اولياي الله مي دانند پرستش مي کنند.وبه همين علت مسلمانان هم چون مشرکين قريش اند که بت هائي از سنگ وچوب را مي پرستيدند .آنها پيامبر را صدا زده واورا براي شفاعت نزد خدا  مي خوانند وبراي او نذر کرده وقرباني مي کشند وقبر  اووديگرپيامبران رامحترم مي دارند وگنبد وبارگاه بر آنها مي سازند وضريح فراهم کرده وروي آن شال هاي پشمي مي اندازند وچراغ روشن مي نمايند وبه دور آن طواف مي کنند چنانکه بت پرستان به طواف بتها مي گشتند وبرايشان نذز مي کردند وآذين مي بستند)) 

ازهمين بخش کوتاه برگرفته از کتاب فوق مي توان به عقائد پليد وغلط وهابيان نسبت به مسلمانان اطلاع يافت که از اين دست عقايد ونظرات در اثناي کتاب بسيار بوده و بدان اشاره شده است.البته نبايبد از نظر دور داشت که نگارنده ي کتاب پس از بيان هرکدام از عقايد وهابيت با استدلالات محکم به آنها پاسخ منطقي داده است به طور مثال در مورد همين عقيده  که در بالا بدان اشاره شد نويسنده مي نويسد((اين مدعا از سوي وهابيت نشان دهنده ي جهل وناداني اين فرقه محسوب مي گردد زيرا هر عقل سليمي مي داند هر بزرگداشت وتعظيم،عبادت وپرستش محسوب نمي گردد وعملي که به عنوان احترام شخص لازم التکريم انجام مي شوداگر توام با سجده واعمال آن که مخصوص خداوند است نباشد حرام نيست)).

 نکته ي مهم ديگر در خصوص کتاب آن است که نويسنده با استفاده از کتاب هاي مهم شيعي وهم چنين اهل تسنن چون احصاءالعلوم غزالي ،تفسير کشاف زمخشري،صحيح مسلم ،صحيح بخاري ،مسند الامام احمد حنبل وقرآن کوشيده تا خوانندگان کتاب را با خواندن کتاب فوق به گوشه اي از اهداف پليد فرقه انحرافي وهابيت رهنمون سازد.

 

 

سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 11:44


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری