دوشنبه 6 بهمن 1399 - 18:25
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان اصفهان

 

روز ملي خليج فارس روز غيرت ملي

 

دهم ارديبهشت ماه روز ملي خليج فارس

 

  دهم ارديبهشت ماه روز ملي خليج فارس روز غيرت ملي ايرانيان است و يادآور اينکه "چو ايران نباشد، تن من مباد".صفحات تقويم هر ملتي، علاوه بر نشان دادن روزها و گذشت زمان، بيانگر علائق تاريخي، فرهنگي و عقيدتي ملت‌ها مي‌باشد.با ورق زدن برگ‌هاي تقويم، نسل‌هاي جديد هر قوم، خاطرات افتخارآميز، مصيبت‌هاي وارد شده بر اجداد و نياکان، روزهاي تولد و وفات بزرگان را به ياد آورده و بدين ترتيب در مقابل جريان در حال گذر زندگي، ياد اين روزها و شخصيت‌ها را ماندگار مي‌کنند.دهم ارديبهشت ماه هر سال نيز از آن دست روزهايي است که انسان را به جستجو در پي اين پرسش وامي‌دارد که فلسفه نامگذاري اين روز چيست؟

بررسي نامگذاري‌هاي روزها در تقويم ما ايراني‌ها بيانگر اين واقعيت است که ملت ايران، به دليل ارج نهادن به جايگاه بشري و کرامت انساني، روزها را به دليل انتساب آنها به انسان‌ها، خواه در مناسبت‌هاي مذهبي و ديني و خواه در روزهاي تاريخي، فرهنگي و ادبي، نامگذاري مي‌کنند و حتي آنجايي که نامي از افراد نيست، روزها را به احترام شخصيتي خاص، محترم مي‌شمارند.اما در اين بين، روز دهم ارديبهشت ماه، به نوعي يک استثناست. دهم ارديبهشت، بدون هيچ انتسابي، ويژه غيرت ملي و تماميت ايرانيان است.اين روز، در دل خود، ردپاي هيچ نژاد و قوميتي نداشته و به هيچ رنگ و زبان و دين خاصي تعلق ندارد.

دهم ارديبهشت ماه، روز خليج فارس است. روزي که بر خلاف بزرگداشت‌هاي معمول در تقويم ايران عزيز، نام فرد خاصي را تداعي نمي‌کند و بزرگي‌اش نيز عاريه‌اي از بزرگي ديگري نيست. روز خليج فارس، فرصتي است براي نشان دادن اشتراک تمامي ايرانيان از هر دين، قبيله و باوري.اين روز از آن جهت روزي بزرگ و مغتنم است که اين مجال را براي هر فرزند ايراني مي‌دهد تا با يادآوري تاريخ و بازخواني واقعيت‌هاي روزگاران ديرين، اين حقيقت هميشه زنده را به ياد همه بياورد که:

ايران سه نقطه دارد، بي معني است بي آن              بي نقطه خواندني نيست، نام قشنگ ايران

باشد جزاير ما، چون نقطه‌هاي ايران                    بنشسته چون نگيني، بر آب‌هاي ايران

بادا بريده هر دست، کز خطه‌ي دليران                خواهد جدا بسازد، اين نقطه‌هاي ايران

درخشش آب‌هاي هميشه خليج فارس، انعکاسي از فروزندگي آفتاب آزادگي و وطن دوستي ايرانيان پاک انديش بوده که نام عزيز ايران را در بستري به قدمت هزاران سال، در جاي جاي سرزمين آباء و اجدادي‌مان گسترانيده و هنوز زود است تا کج انديشان و نوکيسگان، خاطره رشادت‌ها و ايثارهاي پهلوانان سرزمين عاشقان فاتح خيبر را در هشت سال دفاع مقدس، دلاوري‌هاي دلاوران و.... فراموش کنند.

دلاوراني که پيوسته با ياد علي (ع)، اين زمزمه را پيوسته بر لب داشتند:

چـو ايـران نباشد تن من مـبـاد           در اين بوم و بر زنده يک تن مباد

همـه روي يکسر به جـنگ آوريــم            جــهان بر بـدانديـش تنـگ آوريم

همه سر به سر تن به کشتن دهيم           بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـيم

 

 

امروز در تاريخ ايران روز مهمي است. شاه عباس صفوي با کمک انگليسي‌ها در اين روز در سال 1621 ميلادي توانست هرمز را از چنگ پرتقالي ها درآورد، تا هميشه به خاطر اين اقدامش از او به نيکي ياد شود.اما اين روز در سال‌هاي اخير شرايط ديگري پيدا کرده است. وجه اهميت تاريخي اين روز تحت شعاع تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دولت ايران قرار گرفته است. تصميم که 10ارديبهشت را به روز ملي خليج فارس بدل کرده است.

 حال پرسش اين است که چرا امروز روز ملي خليج فارس است؟ چه دليلي براي انتخاب روز ملي خليج فارس وجود دارد؟

معمولا روزهاي ملي براساس اهميت يک مکان انتخاب نمي شوند. در تقويم ايران روزهاي ملي همچون روز ملي حمل و نقل، روز ملي مقاومت و ايثار، روز ملي شعر و ادب، روز ملي يوز پلنگ، روز ملي انرژي هسته‌اي را مي‌توان يافت اما روز ملي اصفهان، شيراز، خزر، درياچه اروميه و.. را نمي‌توان يافت. پس بر چه اساسي امروز روز ملي خليج فارس نامگذاري شده است؟

اماراتي‌ها، کويتي‌ها و عربستاني‌ها از غافله سالاران اين جريان هستند، آن‌ها به دلايل سياسي براي مقابله با ايران و به رخ کشيدن اختلافاتشان بر سر جزايره سه گانه از نام مجعول خليج (ع ر ب ي) استفاده مي‌کنند.جرياني که البته ريشه در سال‌ها پيش دارد. در دهه 1330 خورشيدي به تحريک انگليسي‌ها کشورهاي عربي اين نام جعلي را براي خليج فارس انتخاب کردند. البته اين نامگذاري ابتدا به گونه اي ديگر صورت گرفت اما چون با اقبال مواجه نشد تغيير پيدا کرد.دولت انگليس در سال ۱۲۱۹ خورشيدي، نام درياي بريتانيا را براي خليج فارس به کار بردند اما اين نام پذيرشي نيافت و آن را رها نمودند.

 پس از ملي شدن نفت ايران و خلع يد از شرکتهاي انگليسي و قطع روابط ايران و انگليس ابتدا نماينده سياسي انگليسي مقيم بحرين از سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰ م.) عبارت ساحل عربي را براي منطقهٔ جغرافيايي بخش جنوبي خليج فارس که متعلق به عرب‌هاي تحت‌الحمايه انگليس بود مرسوم ساخت و سپس به مرور کلمه خليج عربي را جايگزين آن ساخت و سپس اين نام را به کل خليج فارس تعميم داد.

اين در حالي است که تا اوايل دهه 1960 درباره نام خليج فارس هيچ گونه بحث و جدلي در ميان نبوده است و در تمام منابع اروپايي و آسيايي و امريکايي، دانشنامه‌ها و نقشه هاي جغرافيايي اين کشورها نام از خليج فارس درتمام زبان ها به همين نام ياد شده است.

اصطلاح «خليج ع رب ي» براي نخستين بار در دوره تحت قيمومت شيخ نشين‌هاي خليج فارس توسط کارگزاران انگليس و بطور ويژه از طرف يکي از نمايندگان سياسي انگليس مقيم در خليج فارس به نام رودريک اوون در کتابي به نام حبابهاي طلايي در خليج ع رب ي در سال ۱۹۵۸ نوشت که «من در تمام کتب و نقشه‌هاي جغرافيايي نامي غير از خليج فارس نديده بودم ولي در چند سال اقامت در سواحل خليج فارس(بحرين) متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند بنابر اين ادب حکم مي‌کند که اين خليج را ع رب ي بناميم».

اما دلايل عرب هاي آن طرف خليج فارس نيز براي اين نامگذاري در نوع جالب توجه است آن ها هيچ توجهي به پيشينه تاريخي اين منطقه ندارند و تمام تحليلشان مبتني بر اين مسئله است که ساکنان سواحل خليج فارس عموما عرب زبان هستند. برخي از اين تحليل ها نيز بر عدم تبعيت سواحل از دولت ايران اتکا دارد.

در کشورهاي عربي شمال آفريقا حتي نويسندگاني هستند که در دفاع از نام خليج فارس مطالبي منتشر کرده و همزبانان خود را که در جهت تغيير اين نام تاريخي سرمايه گذاري مي کنند بشدت سرزنش کرده اند. اما اعراب حاشيه خليج فارس به دلايل سياسي نام خليج فارس را به يک بهانه تبديل کرده اند تا به مقابله رسانه اي و تبليغاتي با ايران بپردازند.

در سال‌هاي اخير اين روال دامنه دار تر بوده است در هر مراسمي اعم از سياسي، فرهنگي و ورزشي اعراب حاشيه خليج فارس درباره اين نام شيطينت هايي را صورت دادند. حتي در برخي مواقع در حضور چهرهاي دولتي رسمي ايراني دست به اين کار مي‌زدند. ان‌هاي فضاي اينترنت را نيز از اين اقدامات خود مصون نگذاشته اند.

به هر ترتيب اين شيطنت ها آن قدر گسترش يافت تا اين که شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مقابله تبليغاتي با اقدامات اعراب تصميم گرفت يک روز ملي را به "خليج فارس" اختصاص دهد، شايد که از اين طريق بتواند به مقابله با اقدامات  انگليسي پسند بپردازد.

 

دهم ارديبهشت، مجال مغتنمي است بر يادآوري اين رشادت‌ها و رسالت پاسداشت حرمت اين مرز و بوم که برعهده تک تک فرزندان ايران اسلامي گذارده شده است.

 

منابع:

برگرفته از نوشته هاي حميدرضا شاکري نياسر

سايت اينترنتي بيتوته

 

گردآوري: محمودرضا باقري تودشکي

کارشناس اداري مالي تبليغات اسلامي خميني شهر

 

دوشنبه 9 ارديبهشت 1392 - 13:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری