شنبه 17 خرداد 1399 - 16:0
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

رخداد منتشر شد

 

 

هشتاد و يكمين و هشتاد و دومين شماره از نشريه داخلي سازمان تبليغات اسلامي، ضميمه خبري ماهنامه بشري؛ ويژه بهمن و اسفند جاري از سوي سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در سخن آغازين تازه ترين شماره از رخداد با عنوان يك فرصت ديگر و يك آرزو، مي خوانيم:

اين خاصيت عمر است يا تصور و توهم آدمي كه گويي در دوران كودكي زمان بسيار طولاني و پربركت تر از دوران جواني است و روزگار ميانسالي و جواني انتظار داشته ايم. اين تجربه اي مشترك براي تمامي نسل هاي بشر است اما انگار ما آدم هايي كه حالا در عصر ارتباطات و تكنولوژي زندگي مي كنيم بيش از هميشه و همه زمان ها سرعت و شدت عبور زمان را احساس مي كنيم و آنقدر از كنترل و مهار آن عاجزيم كه خود را بدست سيلاب خروشان آن سپرده ايم.

اين احساس عموما با نزديك شدن به پايان هر سال و آغاز سال جديد شدت وحدت بيشتري مي يابد . شايد به اين دليل كه پايان هر سال فرجام يك فصل از زندگي و شروع فصلي تازه قلمداد مي شود و اين آغاز و انجام به شكلي نمادين يادآور مهلت انسان در طول يك زندگي است با اين تفاوت اين فرصت باسخاوت و بزرگواري پروردگار بار ديگر تمديد مي شود و باز مي توان به شروع بهاري اميد اشت كه تا زمستان آن چند فصل فاصله است. با اين حال باز هم انسان اين فرصت هاي بادآورده را كه هر صبح و هر هفته و هر ماه و هرسل تكرار مي شود ناديده مي گيرد و بعد در پايان زندگي ناگهان با پاياني روبرو مي شود كه در آن بازگشتي دوباره متصور نيست.

آنچه خوانديد بخش كوتاهي از ديباچه بود كه بدنبال آن در اين نشريه مطالب نگاه ماه ، ويژه هاي ماه، اخبار مركز، اخبار فرهنگي، اخبار پژوهشي  و موسسات وابسته و اخبار بيست و شش استان كشور آمده است.

گفتني است، هشتاد و يكمين و هشتاد و دومين نشريه داخلي سازمان تبليغات اسلامي، ضميمه خبري ماهنامه بشري؛ ويژه بهمن و اسفند جاري از سوي سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شد.

 

 

 

چهارشنبه 28 فروردين 1392 - 12:12


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری