سه‌شنبه 17 تير 1399 - 14:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

گامهاي موثر در راه برنامه ريزي استراتژيك

 

 

بخش پاياني

گام سوم: پيش بيني آينده

در اين گام برنامه ريزان بايد نگاهي به جام جهان نماي خود كرده، آن دسته از شرايطي را كه در آينده به وجود مي آيند و برمحصولات و خدمات به نوعي اثر مي گذارند، پيش بيني كنند. تصاوير آماري و نمودارها و برنامه ريزي هاي تخصصي، همه ابزارهايي براي پيش بيني هرچه بهتر و دقيق تر آينده هستند.

گام چهارم: تجزيه و تحليل شكاف ها

در اين گام، سازمان ها نياز به كارشناسان و برنامه ريزاني دارند كه قادر باشند شكاف ها و اختلافاتي را كه بين شرايط فعلي و شرايط پيش بيني شده در آينده وجود دارد، كشف كرده، عمليات لازم را جهت رفع آنها تعيين نمايند.

گام پنجم: برطرف نمودن شكاف ها

در اين زمان، سازمان آماده اجراي برنامه هاي تعيين شده است. اهداف كوتاه مدت و مسئوليت ها بايد مشخص گشته، تمامي امكانات در راه رسيدن به آنها استفاده گردند.

گام ششم: هماهنگي

در هنگام اجراي برنامه هاي همسو شدن با تغييرات آينده،‌مديريت سازمان همواره بايد ارزش هاي اساسي سازمان، بينش آن، ماموريت و عمليات لازم جهت رسيدن به اين بينش مدنظر قرار گيرد.

در غيراينصورت ممكن است با حركت در مسيري نادرست، روند كلي و اهداف اساسي سازمان فراموش گشته، در نهايت از مقصد اصلي كه همان رضايت مخاطبان و كاركنان است، دور شويم.

گام هفتم: اجرا

اين گام معمولاً در مشكل ترين قسمت كار است. تمام نيروها و منابع موجود بايد به گروههاي مختلف تخصيص يابند و عمليات جمع آوري روزانه اطلاعات، تغييرات در طراحي ها و مبارزه با مقاومت هايي كه در برابر هرگونه تغيير در سازمان صورت مي گيرد، به بهترين نحو انجام شوند. گروه برنامه ريزان نيز بايد بطور مداوم در جريان پيشرفت كار قرار گرفته، اصلاحات و پيشنهادهاي لازم را در اختيار گروه هاي اجرايي قرار دهد.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 21 فروردين 1392 - 12:26


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری