جمعه 16 خرداد 1399 - 22:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

تشيع در ايران

 

تشيع در ايران

نويسنده: حجت الاسلام داود کميجاني

نوبت چاپ: اول 1391 ه‍ .ش

شمارگان: 2000 نسخه

قيمت: 58000 ريال

انتشارات: راه ابريشم

تشيع و ايرانيان تاريخ طولاني را با هم زيسته‌اند. امروزه ايراني را با تشيع و تشيع را با ايران مي‌شناسند. اما اين يک سوال جدي است که ايرانيان چطور و چگونه به اين ساختار مذهبي – فرهنگ ويژه در جهان اسلام پايبند شدند؟ يا چگونه مکتب تشيع توانستند ايرانيان را به خود جذب کرده آنان را به اصول خويش معتقد سازند؟ اين در حالي بود که مسلمانان شيعي مذهب، به طور فزاينده تحت فشار حکومت اسلامي و حتي اکثريت مسلمانان بودند، ولي ايرانيان آن را بجان خريدند.

در اين نوشتار تلاش شده تا روند تاريخي از ورود و رشد تشيع در ايران گردد تا ضمن تبيين اين تحول فرهنگي – تاريخي، پاسخي نيز بر تصور غيرمتخصصاني باشد که مي‌پندارند تشيع ايرانيان زاييده افکار و فعاليت گروهي خاص و با يک حکومتي خاص در تاريخ ايران بوده است.

البته از آنجا که اين بحث يک تحقيق تاريخي است تلاش شده تا حتي المقدور مطالب مستند ارائه گردد تا نتايج آن قابل وثوق باشد.

لازم به ذکر است که قسمت عمده مطالب اين کتاب قسمتي از پايان نامه دکتري نويسنده بوده است که با بازنگري و تلخيص‏، بصورت مجمل ارائه شده است.

اين کتاب شامل هفت گفتار با عناوين ذيل است:            

سرآغاز ورود اسلام به سرزمين ايران، درگيري‌هاي نظامي اعراب مسلمان با ايرانيان، ايرانيان و شيعيان، نخستين حکومت‌هاي شيعي در ايران، حکومت‌هاي مقتدر شيعي ايراني نژاد، مراحل تاريخي حيات جامعه شيعيان در ايران و شيعيان ايران در عصر حاضر.

در کتاب نامبرده محورهاي آمده در هريک از گفتارها شامل به شرح ذيل است:

گفتار اول: سرآغاز ورود اسلام به سرزمين اسلام به سرزمين ايران: اوضاع ايران در قرن ششم ميلادي، ابلاغ اسلام به ايرانيان، اولين ايرانيان مسلمان‎؛ گفتار دوم: درگيري‌هاي نظامي اعراب مسلمان با ايرانيان: علت شکست سپاه ايران، ايران پس از اشغال؛ گفتار سوم: ايرانيان و شيعيان: اولين تماس‌هاي ايرانيان با تشيع، شيعيان قم و ري، شيعيان خراسان، شيعيان در ديلمان، شيعيان طبرستان؛ گفتار چهارم: نخستين حکومت‌‌هاي شبه شيعي در ايران: حکومت علوي عبدالله بن معاويه طالبي، دولت علوي جلال الدين اشراف در ديلمان، دولت شيعه حسن بن زيد در شمال ايران، دولت شيعي حسن بن علي اطروش در طبرستان، دولت شيعي آل صفويه، حکومت سربداران و حکومت شيعه مرعشيان، گفتار پنجم: حکومت‌هاي مقتدر شيعي ايران نژاد: حکومت آل بويه، حکومت شبه شيعه اولجايتو، حکومت شيعه صفوي در ايران، حکومت شبه شيعه افشاريه، حکومت شيعه زنديه، حکومت قاجاريه، حکومت پهلوي و حاکميت جمهوري اسلامي ايران، گفتار ششم: مراحل تاريخي حيات جامعه شيعه در ايران: پيدايش زمينه‌هاي گرايش ايران به تشيع، تشکيل هسته اجتماعي شيعه در ايران، جاگيري جوامع شيعي در ايران، استحکام بنيادهاي اعتقادي و اجتماعي شيعه، دولت سازي شيعيان در ايران، اختفاي موقت شيعيان، تثبيت فرهنگ شيعي در ايران، دستيابي شيعه به حکومت فراگير در ايران، تداوم قدرت شيعيان اماميه در ايران، حکومت ديني مذهب شيعه در ايران، گفتار هفتم: شيعيان ايران در عصر حاضر: مناطق شيعه نشين در ايران امروز، نرخ فراواني جوامع شيعه در ايران امروز، نقش شيعيان در توسعه اجتماعي ايران امروز، شيعيان و فرهنگ ملي و مذهبي، شيعيان و چالش‌هاي فرارو و کتاب شناسي.

در بخشي از اين متن مي‌خوانيم:

«پس از شکست قيام «ابن اشعث» در عراق، شيعيان قبيله اشعري به منطقه قم هجرت کرده و در آن ديار سکونت نمودند از سوي ديگر در پي سرکوب قيام‌هاي علويان حسن يعني فرزندان امام حسن(ع) مانند «محمد نض الزکيه» و «حسين بن علي بن حسن» در منطقه «حجاز» و به شهادت رسيدند باقيماندگان آنان به دست عباسيان در وادي «فخ» نزديک «مکه» موجب شد که بسياري از آنان به مناطق «جبال» و «ري» روي آوردند و براي رهايي از ستم عباسيان مخفيانه زندگي کنند.»

گفتني است، کتاب تشيع در ايران نوشته حجت الاسلام داود کميجاني در سال جاري براي نخستين بار با شمارگان دو هزار نسخه و قيمت 58000 ريال از سوي انتشارات راه ابريشم، منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

سه‌شنبه 20 فروردين 1392 - 11:42


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری