جمعه 9 خرداد 1399 - 10:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

محمدرضا صادقي

 

تسخير آسمان در سال هاي جنگ

 


نگاهي به کتاب «مهمان صخره ها»؛ خاطرات خلبان غلامحسيني

 

کتاب «مهمان صخره ها» خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسيني از مجموعه کتاب ها انتشارات سوره مهر با موضوع خاطرات خلبانان دوران دفاع مقدس است که در آن، ماجراهاي ماموريت جنگي، درگيري با جنگنده هاي عراقي، خروج اضطراري، اسارت به دست حزب دموکرات کردستان و در نهايت آزادي سرهنگ خلبان محمد غلامحسيني روايت شده است. کار مصاحبه و نگارش اين کتاب را راحله صبوري انجام داده که پيش از اين هم کتاب «کوچه نقاش ها»؛ خاطرات رزمنده ابوالفضل کاظمي از وي منتشر شده است. با اين حال، کتاب «مهمان صخره ها» شصت و هفتمين محصول دفتر هنر و ادبيات مقاومت است که در بخش خاطرات جنگ ايران و عراق، يکصد و نود و نهمين اثر محسوب ميشود. صبوري در مقدمه کتاب به چگونگي حضور خود در طرح تهيه و تدوين خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسيني اشاره کرده و نوشته است: «در يکي از روزهاي زمستان 1388، در جلسهاي دوستانه با حضور آقايان مرتضي سرهنگي و سرتيپ دوم خلبان دکتر احمد مهرنيا، طرح جمع آوري خاطرات خلبانهاي نيروي هوايي پيشنهاد شد. براي من، که تجربياتم بيشتر در زمينه خاطرات نيروهاي رزمنده زميني بود، فضاي زندگي يک خلبان، جديد و سئوال برانگيز مينمود...» (ص9)

او در ادامه از قبول مسئوليت جمع آوري و تدوين خاطرات سرهنک محمد غلامحسيني ميگويد که چگونه شروع کار کليد خورده و او ساعتها پاي صحبت هاي اين خلبان نيروي هوايي نشسته و سرانجام محتواي کتاب «مهمان صخرهها» را فراهم کرده است.

محتواي مجموع مصاحبه ها و اسناد، روايتي است که در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول شامل شانزده فصل است که سرگذشت پر فراز و نشيب خلبان غلامحسيني، از زمان ورود به خلباني تا ماموريت جنگي، درگيري با جنگندههاي عراقي، خروج اضطراري، اسارت به دست حزب دموکرات کردستان و در نهايت آزادي را در بر ميگيرد. بخش دوم، ضمايم است که شامل دو روايت تکميلي، اسناد و عکسها است. جزئيات بخش اول کتاب سلسله حوادثي را در بر ميگيرد که در ادامه به حضور خلبان محمد غلامحسيني در عمليات والفجر 2 منتهي ميشود. او در اين عمليات وظيفه حفاظت از پوشش هوايي کرمانشاه را برعهده داشته که در اواسط اين عمليات در آسمان با چند جنگنده عراقي درگير ميشود و طي يک تعقيب و گريز مجبور ميشود به سمت کردستان و مرز آذربايجان غربي برود.

خلبان غلامحسيني که به شدت مجروح شده مجبور به ايجکت ( فرود اضطراري) ميشود. او بعد از اينکه ايجکت ميکند ناخواسته وارد حوزه استحفاظي حزب دموکرات کردستان ميشود و توسط اين گروه به اسارت درميآيد. غلامحسيني از تيرماه تا آبان ماه در اسارت اين گروه بوده و بعد آزاد ميشود که بخش عمدهاي از خاطرات کتاب به روايت اين دوران اختصاص دارد.

راوي درباره چگونگي فرود آمدن در منطقه کردستان که در نهايت منتهي به اسارت وي به دست عوامل حزب دموکرات کردستان ميشود، ميگويد: «...در آن منطقه، باد از سمت غرب به شرق مي وزيد و مرا از مرز عراق دور ميکرد و به سمت ايران ميکشاند و خوبي اين مسئله اين بود که به دست عراقيها نميافتادم. اما وزش نامرتب باد نميگذاشت چتر به صورت مستقيم پايين بيايد...چتر آرام آرام پايين آمد و نزديک زمين، ناگهان جريان هوا به قدري بد شد که کاناپي چتر را جمع کرد و چنان مرا بر زمين کوبيد که استخوانهايم له و لورده شد...وقتي چشمهايم را باز کردم، در چند قدميام پيرمردي را ديدم که بهت زده مرا نگاه ميکرد... قبلا ميدانستم مناطق کردنشين (منطقه بيرون پرين خلبان غلامحسيني در جنوب استان آذربايجان غربي و احتمالا بين مهاباد و پيرانشهر است که اقوام کردنشين در آن سکونت دارند.) تحت درگيري است و حتي برخي شهرهايش کاملا در محاصره گروهکهاي ضدانقلاب قرار دارد. اما از ظاهر آنان نفهيمدم در کدام منطقه فرود آمدهام و به دست چه کساني اسير هستم. خودي يا دشمن؟» ( ص 117، 120، 122 و 123)

در همه بخشهاي کتاب «مهمان صخرهها» که براساس روايت واقعي زندگي يک خلبان است، بر مستند بودن مطالب اين کتاب تاکيد شده است. نويسنده کتاب دو روايت تکميلي هم به مطالب اصلي اضافه کرده که در مجموع، کتاب حاضر از چهار ديدگاه روايت شده است.

درباره نقاط قوت و جذاب اين کتاب هم، فرود اضطراري خلبان غلامحسيني که در شرايط خطرناکي بوده و او به صورت تصادفي موفق ميشود از هواپيماي خود که دچار سانحه شده بود بيرون بپرد، از بخشهاي خواندني و همراه با دلهره و جذابيت کتاب است. همچنين فرود غلامحسيني در يک منطقه کوهستاني و اسارت او به وسليه حزب دموکرات و مواجه او با مردم کرد از بخشهاي خواندني کتاب «مهمان صخرهها» است. در اين ميان، نقش پدر خلبان غلامحسيني در آزادي او هم از موارد خواندني ديگر کتاب محسوب ميشود.

پايان بخش کتاب حاضر، بخش اسناد و عکسها است که در آن 8 سند و 22 عکس مرتبط با موضوع کتاب ارائه شده است.

کتاب «مهمان صخرهها» اولين اثر از مجموعه خاطرات خلبانان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي است که در 372 صفحه از سوي انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

 

 

 

يكشنبه 11 فروردين 1392 - 10:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری