دوشنبه 29 دی 1399 - 2:25
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان اصفهان

 

12 فروردين مظهر تجلّي لطف الهي

 

 

و نريد ان نمنّ علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين؛

ما بر آن هستيم که ضعيف نگاه داشته شدگان را به روي زمين عزّت نهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم.

در روز12 فروردين قدرت خداوند تجلّي پيدا کرد، وعده الهي تحقّق يافت و سنّت ثابت الهي در ازاي فداکاري و تحوّل و مبارزه امّتي مسلمان در برابر ستم طاغوت، عملي گرديد. در اين روز خجسته شجره مبارکه انقلاب اسلامي به ثمر نشست. پيروزي امّتي با دست خالي و بدون سلاح در برابر بزرگترين طاغوت عصر و تشکيل نظام الهي شکل عيني به خود گرفت و چنين روزي اعجاب برانگيز حاصل لطف الهي مي باشد که در جهان طنين انداز شده است.

و شعاع و پرتوهاي آن انسان هاي مسلمان و محرومان جهان را روشني بخشيده است از سوي ديگر اين روز، زمان ميثاق و پيمان ملت مسلمان ايران با خداي متعال، نبي اکرم، ائمه هدي و پيرو راستين راه انبياء و اولياء يعني امام خميني مي باشد و چنين بيعتي حتي به قيمت گسسته شدن رشته حيات آنان نيز نخواهد گسست، دشمنان هرگز حکمت، تقدّس و ارزش و فرهنگ دوازدهم فروردين را درک نمي کنند و نخواهند فهميد، آنان متوجّه نشده اند که اين يوم اللّه حلقه پيروزي بزرگ زنجير مستمر ايّام اللّه تاريخ و مظهر تجلّي حق است و حق يعني مبارزه با تمام وجود در برابر باطل و در اين راه شکست معنا و مفهومي ندارد. آنان دريافته اند که حيثيت، فضيلت، حيات، شرف، مجد و اصالت ملت مسلمان ايران در حفظ و دفاع از اين فرهنگ و فرازنگي است و بنابراين هيچ سلاح و قدرتي و تهديدي نمي تواند بر آن اثري منفي بگذارد.

امت مسلمان ايران به اين باور رسيده اند که اين يوم اللّه و حاکميت جمهوري اسلامي امانتي الهي است و مردم به اين يقين رسيده اند که اين روز شريف سرآغاز حرکت نوين به سوي هدفي بزرگ، متعالي و مقدس است يعني همان هدف آفرينش و غايت خلقت و آرمان تمامي انبياء و اولياي خداوند و محصول کتابهاي آسماني و اراده پروردگار مي باشد و مبارزه و نبرد با موانع و مزاحمان اين راه مبارک امري طبيعي و ضروري است و آنگاه براي جامعه شکست پديد مي آيد که از اين مقصد فاصله بگيرند يا اين مسير شکل ديگري بيابد که چنين چيزي هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 

نسيمي جان بخش

انقلاب اسلامي به اللّه انتساب دارد و از اين جهت روزهايش يوم اللّه مي باشد چرا که نور خداوند در آنها تجلّي يافته است. بعد از طي قرون و اعصار متمادي که ستم هاي فراوان و بيدادهاي سنگين ستمگران و مستکبران بر اقشار گوناگون محروم و مظلوم و تبديل شدن دنيا به ظلمتکده اي بي روح و بدون محتوا و نگران کننده و حزن برانگيز ناگهان بارقه اي الهي طلوع فجر پيروزي امت هاي مسلمان را نويد بخشيد و نسيمي جان بخش بر کالبد افسرده و پژمرده بشريت دربند، وزيدن گرفته است. از اين جهت امام خميني به مناسبت روز قدس در سال 1360 در فرازي از پيام پرمحتواي خويش فرموده اند: «اميد است که اين انقلاب جرقه و بارقه اي الهي باشد که انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقية اللّه ارواحنا لمقدمه الفداء منتهي شود.».

آري يوم اللّه دوازدهم فروردين چشم انداز شکوهمند آينده الهي تاريخ را ترسيم نموده و افقي تابناک و اميدبخش در برابر چشمان منتظر و مضطر مستضعفين به تنگ آمده از جور و اختناق مي گشايد قرآن پيروزي نهايي ايمان اسلامي و غلبه قاطع و قطعي صالحان و پرهيزگاران و کوتاه شدن دست جباران را نويد داده و آينده درخشان بشريت را پس از اين فتح بزرگ مطرح کرده است:

هو الّذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کلّه ولوکره المشرکون؛ او کسي است که پيامبر خود را براي هدايت مردم فرستاد با ديني درست و برحق تا او را بر همه دين ها پيروز گرداند هرچند مشرکان را خوش نيايد.

قال موسي لقومه استعينوا باللّه واصبروا انّ الارض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ موسي(ع) به قوم خود گفت: مدد جوييد و صبر پيشه سازيد که اين زمين از آن خداست و به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به ميراث مي دهد و سرانجام نيک از آن پرهيزگاران است.

دوازده فروردين تجسّم عيني آن همه شعارها، فريادها، خواستن ها و عطش ها بود که بر روي دوازده ستون نوراني نهاده شد. اين روز يادآور ايام مبارک ديگري هم هست از جمله روزي که توبه آدم پذيرفته شد، زماني که کشتي نوح(ع) بر ساحلي آرام گرفت، موقعي که ناقه صالح به معجزه از دل سنگ و کوه برآمد، هنگامي که آتش نمروديان بر ابراهيم خليل(ع) سرد و گلستان و سرسبز و خرم گرديد.زمان وصال يعقوب است که پس از سال ها غم دوري از فرزندش، يوسف را در آغوش گرفت و همان موقعي که خواب اين نبي يعني يوسف تعبير گرديد و در مصر اقتداري مهم بدست آورد و از اعماق چاه بر فراز جاه و جلال قرار گرفت، يادآور عصا و يد بيضاي موسي کليم است که قدرت پوشالي فرعون و افسون ساحران و جادوي کاهنان را دَرهم کوبيد و بر ادعاهاي دروغين آنان مهر باطل زد، دم مسيحيايي را در اذهان تداعي مي کند که جان هاي مرده را احيا نمود و اينک وقت آن فرا رسيده که داود بر مسند قضاوت قرار گيرد، سليمان است که حکم صادر مي کند، قارون بر اعماق گل و لاي زمين فرو مي رود، بتکده هاي کَلَده و آشور به دست ابراهيم(ع) بت شکن درهم کوبيده مي شود و اصحاب کهف پيروز گرديده و عهد دقيانوس از رواج مي افتد، پرندگان ابابيل را برايمان باز مي خواند که بر قوم ابرهه و فيل سواران غلبه يافتند شعار شعورآفرين محمد رسول اللّه است که در فضاي شبه جزيره عربستان به نقاط مجاورش پيچيده و پادشاهان و خسروان و قيصرها را در موجي از آشفتگي فرو برده است، يادآور ذوالفقار علوي است که خيبري ها را چون ملخ هايي از هم پراکنده ساخت و عمروبن عبدودها را به خاک هلاکت و ذلّت کشانيد. اينک مکّه فتح گرديده، درهاي خيبر گشوده شده و يهوديان رميده اند، بت ها از ديوارهاي کعبه فرو ريخته اند و احزاب قريش در جنگ خندق و غزوه بدر منهزم شده اند، فتح مبين و نصر الهي که عطيه اي آسماني است فرا رسيده است. دوازده فروردين روز مباهله اي را متذکر مي گردد که نصاراي نجران را رسوا ساخت، صفّيني بود که پيروان علي(ع) را از معاويه و امويان جدا ساخت، عاشورايي را فريادمي زند که امام حسين(ع) و ياران با وفايش در آن حماسه آفريدند و در اين روز دشمنان اهل بيت کارنامه اي منفي از خود به يادگار نهاده اند و گزارش جنايت و سفاکي را در تاريخ نگاشتند که جز نفرت و انزجار بذري نکاشتند و محصولي جز خذلان و خود باختگي برداشت نکردند.

دوازده فروردين صراط برّنده و لغزنده اي است بر فراز جهنم خودخواهي ها، شقاوت ها و قدرت طلبي ها تا امتي مسلمان را به سوي بهشت خداباوري، اسلام خواهي و عزّت و افتخار رهنمون نمايد، امت مسلمان و آگاه که همين فجر و فلق و يوم اللّه را در آينه سرخ شهادت مشاهده کردند، به خوبي نظاره گر بودند که چگونه منافقين و ملي گراها و فرقه هاي منحرف و گروههاي محارب و اعوان و انصار شيطان در چاهي که خود حفر کرده بودند، فرو غلطيدند و داغ ننگ و ذلّت را بر جبين خود نهادند.

حضرت امام خميني (ره) ضمن آن که روز دوازده فروردين را يوم اللّه و آغاز حکومت اللّه دانسته اند، يادآور شده اند: «روز دوازدهم فروردين، سالروز رسميت يافتن حکومت مستضعفين بر مستکبرين در ايران است، سالروز تحقق وعده حق تعالي است... دوازده فروردين روز غلبه جنود اللّه بر جنود شيطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن به اوست.»

چه زيبا و خاطره انگيز است، عدد دوازده: شمار ماه هاي سال در نزد خدا 12 ماه است؛ دوازده برگزيده خداوند، در ميان بني اسرائيل؛ دوازده چشمه که به فرمان خدا براي بني اسرائيل در دوران سرگرداني از زمين جوشيد؛ دوازده برج فلکي و آن گاه دوازده امام معصوم که درود خدا بر آنان باد. دوازدهم بهمن نيز، روز فرود خميني کبير بر سرزمين نور است و اينک دوازدهمين روز از فروردين؛ روز جمهوري اسلامي ايران.

 

تثبيت نظام

نهال انقلاب اسلامي که با نثار خون بهترين فرزندان ايران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357به بار نشست و با پيروزي انقلاب اسلامي زمينه مهم ترين همه پرسي تاريخ ايران زمين، جهت تعيين نوع حکومت، فراهم شد.

در اين روز، ساختار جديد سياسي و اجتماعي، بر مبناي آراي اکثر مردم (2/98 درصد) تثبيت شد و رسما نظام جمهوري اسلامي را، ملت مسلمان ايران تأييد کرد.

تشکيل جمهوري اسلامي نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و براي آنان استقلال و آزادي را به ارمغان آورد، بلکه اميد را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نيز مي توانند بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه اي از وعده خداوند تبارک و تعالي را ببينند؛ همان وعده پيروزي مستضعفان بر مستکبران را، که کتاب وحي، آن را نويد مي دهد.

 

مفهوم جمهوري اسلامي

هدف پاياني در شعارهاي مردم، جمهوري اسلامي بود. کلمه «جمهور» به معناي توده مردم است و گنجانده شدن چنين کلمه اي براي نظامِ بعد از انقلاب، مردمي بودن آن را نشان مي دهد و تأثير رأي مردم را در سرنوشت خودشان، بيان مي کند. واژه «اسلامي» نيز آن را از ديگر نظام هاي جمهوري جدا مي نمايد و بر حاکميت ارزش هاي الهي و قرآني بر اجزاي نظام دلالت مي کند.

بر ملا شدن توطئه دشمنان

به راستي که 12 فروردين، به زيبايي، توطئه هاي دشمنان را از ميان برد و آنان را که حکومتِ جمهوري را بي اسلام مي خواستند، به کناري افکند. اين مردم بودند که در روزهاي دهم و يازدهم فروردين 1358 با حضوري آگاهانه و تصور ناشدني، در پاي صندوق هاي رأي، پيروزي انقلاب اسلامي را تحقق بخشيدند.

 

 

حکومت انقلابيون

نظامي که براساس يک انقلاب مردمي استوار است، مي بايست در جهت خواسته هاي همان مردم گام بردارد. خواسته مردم انقلابي ايران، در شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي تجلّي يافت. از اين رو، نظام پربرکت جمهوري اسلامي براي تحققِ اهداف مردم، بر پا گرديد و در روز 12 فروردين با رأي ميليون ها، انسان آزاده رسميت يافت.

 

12 فروردين؛ 12 ستون نور

دوازده شهر شهادت را آذين بستيم، دوازده ستون برافراشتيم، به تعداد دوازده ماه سال، دوازده برجِ فلک، دوازده امام معصوم، دوازده نهر خون، دوازده شهر در هم کوبيده، دوازده ستون بر افراشتيم از نور، از آزادي، از پيکر شهيدان، از رايت شرف...بر شانه پرتوان 12 فروردين، عرش جمهوري اسلامي را نهاديم، به سنگيني 2/98 درصد آراي اين ملت.

 

آرايِ سبز

12 فروردين، روزي است که ملت ايران به جمهوري اسلامي «آري» گفت، آريِ سبز، به نشانه روييدن و طراوت و شادابي و خرمي و به نشانه به ثمر رسيدن آن بذرها و شکفتن آن شکوفه ها، مگر نه آن که شکوفه آزادي اين ملت در دشت خونين ژاله، کاشته شد و در لاله زار بهشت زهرا ريشه در خاک سرخ دوانيد و از وزيدن نسيم عطر آگين انقلاب، گلشني دميده از ژاله و روييده در بهشت پديد آمد.

 

12آزمون بزرگي بود

دوازده فروردين، آزمون بود، صراطي بود که صالحان از آن گذشتند؛ در صف هاي ممتد ايستادند و رأي دادند، به آساني از آن عبور کردند و به بهشت جمهوري اسلامي قدم نهادند.

اما گروهي که اهل اين راه و پوينده اين صراط نبودند از آن بهشت دور ماندند و در واديِ نه به حسرت نشستند.

 

عيد امام و امت

بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، روز 12 فروردين را از بزرگ ترين عيدهاي ملت ايران بر شمردند. انتخاب واژه «عيد» براي روز بزرگي چون دوازدهم فروردين، سزاوار و منطقي است؛ زيرا عيد روزي است که انسان در آن احساس مجد و غرور و سربلندي کند. از اين رو، دوازدهم فروردين از عيدهاي بزرگ تاريخ پس از پيروزي انقلاب شکوه مند اسلامي ايران و روز غرور و سربلندي ملت مسلمان ايران است.دوازدهم فروردين، روز ظهور و ميلاد شخصيت واقعي مردم مسلمان ايران، روز ميلاد جمهوري اسلامي و به ثمر نشستن خون هزاران شهيدي است که زمينه ساز برقراري حکومت عدل اسلامي در کشورمان بودند. دوازدهم فروردين، سرآغاز حيات واقعي انقلاب اسلامي و نخستين گام در راه استقرار حکومت متکي بر آراي واقعي مردم و روز شناساندن پيروان و دشمنان انقلاب و جدا کردن صف آنان است. در يک کلام، دوازده فروردين روز فرقان است.

 

12فروردين و افکار مسلمانان جهان

مردم جهان، حضور يک پارچه و مؤثر ملت مسلمان ايران را در همه پرسي بزرگ و تاريخي 12 فروردين و در ديگر همه پرسي ها و انتخابات بعدي، ملاک و ميزان ارزيابي خود از انقلاب اسلامي ايران برگزيدند. موفقيت اين انقلاب را، در ميزان حمايت هاي مردمي که بزرگ ترين پشتوانه معنوي آن بعد از لطف ايزدي به شمار مي آيد، جست و جو مي کنند. نفوذ رو به رشد انقلاب، در کشورهاي اسلامي و نيز صدور معنوي آن به ملت هاي مشتاق عدالت اسلامي، نتيجه آگاهي ملت هاي جهان از ميزان اعتبار الهي و مردمي اين انقلاب است.

 

واقعه شگرف

روز 12 فروردين، نظام جمهوري اسلامي با 2/98 درصد آراي ملت مسلمان تثبيت شد و بار ديگر واقعه اي مهم در تاريخ به وقوع پيوست؛ واقعه اي شگرف که هرگز استکبار جهاني، آن را پيش بيني نمي کرد. سرکردگان کفر و الحاد جهاني که از ديدگاه آنان، هيچ ملتي نبايد سرنوشت خود را به دست گيرد سعي و تلاش مي کردند تا از ادامه نظام جمهوري اسلامي در ايران جلوگيري نمايند، اما بي خبر از آن که انقلاب اسلامي، از قيام حسين عليه السلام الگو گرفته است.

 

آفتاب 12 فروردين

بعد از 22 بهمن تا روز انتخابات 12 فروردين، گروهک هاي وابسته به استکبار غرب و شرق، با استفاده ناشايست از فضاي آزاد سياسي آن زمان، شرکت در انتخابات را تحريم کردند و دروغ ها و شايعه هاي بي اساس را ميان مردم پخش کردند تا جو مسموم جامعه، از شرکت مردم در انتخابات جلوگيري کند، خوش بختانه پس از شمارش رأي ها و اعلام نتيجه هاي درخشان آن. وابستگان به استعمار، تمامي رؤياهاي خويش را براي جلوگيري از برپايي نظام اسلامي در ايران، نقش بر آب ديدند و با شرم ساري براي کاهش رسوايي، اين انتخابات را از ديدگاه جهاني ناپذيرفتني دانستند.

 

ناکامي گروهک ها

بعضي از گروهک هاي منافق، مي خواستند کلمه «اسلامي» را از «جمهوري اسلامي» حذف کنند. آنان در روزنامه ها و اعلاميه هاي خياباني، براي راست شدن اين هدف، تلاش فراواني نمودند، اما امام امت ـ [ رحمهم الله ] ـ در پيامي کوتاه، نقشه آنان را برملا نمودند و فرمودند: وقتي رفراندوم شد، رأي من حکومت جمهوري اسلامي است. هرکس تبعيت از اسلام دارد، بايد جمهوري اسلامي را برگزيند.

 

آريِ دشمن شکن

رأي 2/98 درصدي مردم در 12 فروردين هم چون خاري در چشم دو ابر قدرت آن روز بود. از اين رو، بر آن شدند که با برپايي بلوا، در گوشه و کنار کشور، مسأله اصلي را فرعي نشان دهند تا پيش درآمدي بر تجزيه و از هم پاشيدگي نظام اسلامي بشود. با وجود اين، زنجيره توطئه آمريکا که از کردستان و گنبد و خوزستان و... آغاز مي شد و تا جنگ تحميلي ادامه مي يافت. با رهبري قاطع امام امت و مجاهدت هاي ملت خداجوي، از هم گُسست و مردم پس از آن نيز با ديگر «آري» گفتن ها به نظام جمهوري اسلامي و بيعت هاي نو به نو با خون شهيدان، هم چنان استوار به سوي هدف مقدس خود و استقرار کامل نظام عدل اسلامي مي شتابند.

 

جمهوري اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب

مقام معظم رهبري (دام ظله العالي) در تبيين واژه جمهوري اسلامي چنين مي فرمايند: «جمهوري اسلامي، از لحاظ معناي تحت اللفظي بر دو پايه استوار است: يکي جمهور مردم؛ يعني آحاد مردم و جمعيت کشور، اين ها هستند که امر اداره کشور و تشکيلات دولتي و مديريت کشور را تعيين مي کنند، و ديگري اسلامي؛ يعني اين حرکت مردم، بر پايه تفکر اسلام و شريعت اسلامي است. اين يک امر طبيعي است. در کشوري که اکثريت قريب به تمام آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان مؤمن و معتقد و عامل، که در طول زمان، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت کرده اند و نشان داده اند، در چنين کشوري، اگر حکومتي مردمي است، پس اسلامي هم هست.

 

رأي به اسلام

مقام معظم رهبري حضور گسترده مردم در يوم اللّه 12 فروردين و رأي قاطع آنان را رأي اسلام و انديشه هاي اسلامي برشمرده و مي فرمايند: «مردم اسلام را مي خواهند. اين از روز اوّل گفته شد و در طول سال هاي متمادي نيز تجربه گرديد. امروز هم واضح ترين حقيقت در نظام ما اين است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور مي خواهند که مسلمان باشد... و اسلام را در جامعه تحقق ببخشد. اين حکومت و اين نظام، با اين نام در دنيا اعلام شد و تشکيل گرديد. مردم هم رأي دادند، و نام جمهوري اسلامي را حاکي از اسلام دانستند لذا آرايشان را به نام جمهوري اسلامي در صندوق ريختند.

 

پايه هاي فکري جمهوري اسلامي ايران (در بُعد داخلي)

انقلاب اسلامي ايران، نظامي سياسي، اجتماعي را پديد آورد که بر ديانت اسلام و بازگشت به سنت هاي پسنديده استوار است. اين نظام که در 12 فروردين 58، رسميت يافت، دغدغه ها و دل مشغولي هاي نخبگان جامعه را به دنبال داشت. آنان براي يافتن روش ها و پاسخ هاي در خور اسلامي و علمي، درباره پديده ها و حادثه هاي جديد، از نظريه هاي امام خميني الهام گرفتند و حکومتي پا بر جا و رخنه ناپذير با پشتوانه مردمي نيرومند پديد آوردند و آن را الگوي ملت هاي جهان نشان دادند.

 

پايه هاي فکري جمهوري اسلامي (در بعد خارجي)

پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران در 12 فروردين سال 1358، جنبش بيداري اسلامي در جهان بيش از پيش، شتاب گرفت و بسياري از جوانان، دانشگاهيان، روحانيان و تحصيل کرد مسلمان، براي حل مشکلات مسلمانان، به اسلام توسّل جستند. اين نهضت عظيم جهاني که با الهام از حرکت اسلامي امام خميني ايجاد شد و رونق گرفت به تغذيه فکري پياپي نياز دارد. از مهم ترين منبع هاي آن، آثار و ديدگاه ها و نظريه هاي امام خميني است که در دورانديشي فکري و فرهنگي نهضت بيداري اسلامي معاصر، مؤثر خواهد افتاد.

 

جوانه انديشه

اعلام حکومت جمهوري اسلامي ايران در 12 فروردين، جوانه هاي انديشه و عمل را در جامعه هاي جهان سوم و ملت هاي مستضعف جهان، روياند و شکوفا کرد؛ آنان را که از الگوهاي غربي دل سرد و نوميد شده بودند، به انديشه و اراده اي نيرومند براي ساختن جامعه اي نو و اسلامي، مجهز کرد. مسلمانان ستم ديده و محروم جهان، دريافتند که با پشتوانه آموزه هاي ديني و اراده ملّي همانند ملّت ايران، مي توانند بر مشکلات پيروز شوند و حکومتي مردمي و دل خواه، تشکيل دهند.

 

 

نقش ارزشمند ايرانيان

امّت مسلمان و هوشيار ايران در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود حاکميت هاي گوناگوني را تجربه کرده است و گرچه قرن هاي متمادي تحت سلطه استبداد و زير چکمه دژخيمان صدمات و لطماتي هولناک را تحمّل کرده است امّا همواره در پي دستيابي به چشمه جوشان و زلال حقيقت تلاش کرده و در اين ارتباط کارنامه درخشاني را بر سينه خود نشانيده است.

هنوز پرتوهاي پرفروغ آيين اسلام و نهضت حق گستر محمدي از محدوده شبه جزيره عربستان فراتر نرفته بود که يک ايراني تشنه حقايق ناب سراسيمه و آواره از اين شهر به آن شهر، رنج ها را تحمّل کرد و مسيرهاي پرخطر فراواني را در نورديد تا آن که با رسول اکرم(ص) چنان مأنوس گرديد و آن چنان جرعه هاي معنويت و معرفت به کامش ريخته شد که به شرف سلمان محمدي نائل گرديد و هنوز هيچ کشوري به اسلام گردن ننهاده بود که بزرگترين قدرت طاغوتي آن زمان يعني ايران بنابه خواست و سرشت فطري انسان هاي حق جوي دروازه هاي شهرهايش بر جويبارهاي با صفاي وحي الهي گشوده و اسلام را پذيرا گرديد و اين در حالي بود که خسرو پرويز پادشاه ساساني نامه مبارک پيامبر اکرم(ص) را پاره کرد و يزدگرد سوم از هراس، در نقاط گوناگون ايران متواري بود تا آن که در مرو به دست آسياباني کشته شد از اين جهت خاتم رسولان الهي مي فرمايند: أعظم النّاس نصيباً في الاسلام أهل فارس؛ يعني: نصيب ايرانيان از اسلام نسبت به ديگر ملت ها، بزرگ تر است. در روايت ديگر از آن مصطفاي پيامبران نقل شده است: اسعد النّاس بالاسلام اهل فارس؛ سعادتمندترين عجم (غير عرب ها) نسبت به اسلام، مردم ايران هستند.

در قرآن مي خوانيم: و ان تتولّوا يستبدل قوماً غيرکم ثمّ لايکونوا امثالکم؛ اين آيه خطاب به ملت عرب مي باشد که قرآن در ميان آنان نازل گرديد و خداوند تعالي به آنان هشدار مي دهد، اگر از نعمت اسلام قدرداني نکنيد مردماني ديگر ارزش آن را درک خواهند کرد، عده اي از اصحاب حضرت محمد(ص) از ايشان سؤال کردند اين مردمي که در اين آيه از آن ها ياد کرديد که از عرب ها در جذب گشتن به اسلام قوي ترند، چه کساني هستند؟ سلمان در اين حال، کنار پيامبر نشسته بود، حضرت با دست به پاي سلمان زدند و فرمودند: منظور اين آيه وي و قوم اوست، قسم به آن که جانم در دست اوست اگر ايمان به ستاره ثريّا آويخته باشد مردماني از ايران به آن دست مي يابند.

امام صادق(ع) نيز در ذيل آيه مذکور فرموده اند: ان تتولّوا يا معشرالعرب يستبدل قوماً غيرکم يعني الموالي؛ اي ملّت عرب اگر به اسلام پشت کنيد خداوند به جاي شما ملت ديگري تابع اسلام قرار مي دهد يعني ايرانيان را. و در تبيين آيه شريفه: ولو نزّلناه علي بعض العجمين فقرأه عليهم ماکانوا به مؤمنين؛ اگر قرآن را به زبان عجم نازل کرديم و با اين لسان بر عرب خوانده مي شد، عرب به آن ايمان نمي آورد، امام صادق(ع) مي فرمايد: اگر قرآن را بر عجم نازل کرده بوديم عرب به آن ايمان نمي آورد ولي بر عرب نازل گرديد و عجم به آن ايمان پيدا کرد و اين فضيلتي براي عجم است.

همانگونه که پيامبر خاتم پيش بيني نموده بود، ملت ايران، بيش از همه ملت ها از اسلام بهره گرفت و هيچ قومي به اندازه ايراني از منبع روشنايي بخش وحي، پرتو نگرفته است،مردمان اين سرزمين تمامي نيروهاي مادي و معنوي، ذوق و استعداد، فکر و ابتکار خود را در خدمت اسلام قرار دادند شهيد آية اللّه مطهري مي نويسد: «...اين اسلام بود که استعداد ايراني را تحريک کرد و در او روح تازه اي دميد و او را به هيجان آورد... به همان نسبت که اسلام دين همه جانبه است و بر جنبه هاي مختلف حيات بشري سيطره دارد خدمات ايرانيان به اسلام نيز وسيع و گسترده و همه جانبه است و در صحنه ها و جبهه هاي گوناگون صورت گرفته است. اولين خدمتي که بايد از آن نام برد، خدمت به تمدن جوان اسلامي است... از اين که بگذريم به خدمات ايرانيان به مسلمانان مي رسيم(که) در جبهه هاي مختلف صورت گرفته است. جبهه نشر و تبليغ و دعوت ملت هاي ديگر، جبهه نظامي، جبهه علم و فرهنگ جبهه ذوق و هنر...» ايرانيان در اسلام آوردن مردمان آسياي جنوب شرقي و جنوبي و آسياي مرکزي نقش مهمي دارند.

پس از چندي با آن که سيطره حاکمان بني اميه و بني عباس حاکميت اسلامي را دچار مشکل ساخت و حق مسلّم و راستين امامان و جانشينان واقعي رسول اکرم(ص) را غصب کردند و با تمامي توان عظيم تبليغاتي کوشيدند نام و ياد ائمه از نظر مردم مخفي بماند اين مردمان ايران بودند که حق را دريافتند و عشق آن رهبران معصوم و مظلوم را در قلب خويش شعله ور نمودند و در طول ساليان دراز سلطه غاصبان بر سراسر جهان اسلام، اين مردم مشتاق ولايت و امامت اهل بيت(ع) در زير شديدترين خفقان ها و فشارهاي فرساينده سياسي که با تهديد جان و مال و آبروي آنان توأم بود، دست از حق جويي و حق خواهي برنداشتند که بي ترديد ماجراي آن از شگفت انگيز صفحات تاريخ بشريّت است، شرکت ايرانيان در قيام مختار و تارومار نمودن قواي اموي در اين حرکت يکي از نمونه هاي فوق مي باشد. در عصر صفويه هم وقتي دولت شيعي روي کار آمد ايرانيان براي گسترش فرهنگ تشيع، احياي مراسم امامان شيعه و نيز رواج ارزشهاي الهي کوشيدند و دولت مزبور را ياري دادند تا بتواند در زمينه هاي گوناگون سياسي، علمي و فکري در اين راه موفق گردد البته برخي از حاکمان صفوي از اين نيروي عظيم مردم بهره هاي منفي گرفتند و به رفاه طلبي و اشرافيت روي آوردند و همين رويکرد زمينه هاي سقوط آنان را فراهم ساخت. در دوره هاي بعد هم مردم ايران هر حرکت اصيلي را مشاهده مي کردند در تداوم و به ثمر رسيدن آن اهتمام مي ورزيدند، حضور فعال در قيام تنباکو به رهبري ميرزاي شيرازي، شرکت در جنبش مشروطه، همراهي با سيدجمال الدين اسدآبادي در ستيز با استبداد و استکبار که نمود سهم آن به هلاکت رسانيدن ناصرالدين شاه قاجار توسط ميرزا رضاي کرماني مي باشد، شاهي که به نصايح سيد جمال اعتنايي نکرد و راه ستم را ادامه داد، مردم ايران در ايستادگي شهيد آية اللّه مدرس و نيز ميرزا کوچک خان در برابر رژيم سفّاک پهلوي اين دو مبارز را حمايت کردند و اگر چه اين حرکت ها به سامان نمي رسيد و بعضاً با شکست مواجه مي گرديد امّا در کوله بار تجربه هاي تاريخي اين ملّت که از شط خون شهيدانش بدست آمده بود، زاد راهي ديگر مي نهاد و اين همه بود که ملت را در برابر حوادث و نقشه هاي مزوّرانه و حيله هاي استعمارگران آبديده مي کرد.

ملّتي که بويژه در صد سال اخير گونه هاي گوناگون حاکميت را در قانون گذاري و دولتمداري فرنگ برگشته هاي پس از مشروطيت تا هرج و مرج دوره احمدشاه و از ديکتاتوري وحشي رضاخان تا سال هاي اختناق شديد فرزندش محمدرضا و از دولتمداري ملي گراها تا حکومت ازهاري را ديده و تجربه کرده بود و از عملکرد و خيانت چپ ها در مشروطه و نهضت جنگل تا ماجراي نهضت ملي و حزب توده و نيز مجاهدين خلق مطلع شده بود، در طليعه قيام اسلامي يعني در 15 خرداد 1342 آنچه را که قرن ها در پي آن شکنجه شده و شهادت داده بود و همواره با مثال حکومت علي(ع) آرزويش را مشخص کرده بود در عمل فرياد کرد. اين چنين بود که با وجود تلاش هاي مذبوحانه جناح هاي گوناگون و توطئه هاي متعدد ابرقدرت ها به رهبري امام خميني (قدس سره)، به مبارزات و مقاومت هاي خود ادامه داد و سرانجام در 22 بهمن 1357 هـ.ش پيروزي پر افتخاري را در آغوش کشيد. آري آنان ياد و خاطره امام معصومشان را با آن همه اشتياق و علاقه اي که به آن وجودهاي مبارک ابراز مي داشتند در چهره و عملکرد و رفتار امام خميني (ره) متبلور يافتند.

 

همه پرسي تاريخي

مردمي اين گونه عاشق و با معرفت و بصيرت به شيوه هاي گوناگون سياست بازي و نيرنگ هاي تبليغاتي توجه نکردند نه فريب سلطنت شاه بدون حکومت را خوردند و نه به سوسيال دموکرات ها گردن نهادند و نه به جمهوري دموکراتيک خلق يا جمهوري دموکراتيک ملي اعتنا کردند حتي حاضر نشدند جمهوري دموکراتيک اسلامي را بپذيرند و يا به کلمه جمهوري اکتفا نمايند چون آنچه مي خواستند در کلمه اسلام نهفته بود و اين عنوان به تنهايي برايشان کامل و جامع بود حتي در آغاز قيام نمي گفتند .

جمهوري اسلامي بلکه براي استقرارحکومت اسلامي سينه هاي خود را سپر رگبار گلوله ها قرار دادند و اين چنين بود که با وجود تمامي دسيسه هاي متعددي که منافقان داخلي و دگرانديشان بازگشته از غرب و دشمنان بيروني به اجرا در آوردند مردم از وراي اين امور به ظاهر ملي و دموکراتيک نيت هاي سوء و نيش هاي زهرآگين و چنگال هاي خون آشام آنان را مشاهده کردند و در پي اين درک و شناخت آنان و رسوايي گروهک هاي گوناگون بود که در ميان مخالفت ها و تبليغات زياد آنان که سنگ جمهوري دموکراتيک،جمهوري، سوسيال دموکراسي، مشروطه سلطنتي را بر سينه مي زدند 2/98 % از مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي دادند و شگفتي ديگري را براي ثبت در تاريخ رفراندوم هاي جهان ايجاد کردند و در ادامه نيز همان راه طولاني مقاومت و فداکاري را دنبال نمودند. در ماجراي رفراندوم موضع گيري هاي چپ و راست واضح تر به چشم مي خورد، ليبرال هاي دست راستي نظير جبهه ملّي و دولت موقت صحبت از جمهوري دموکراتيک اسلامي مي نمودند که گويا آنان مي خواستند القاء کنند اسلام چيزي کم دارد و بايد به آن عنواني اضافه کرد! چپ هاي کمونيست و چپ هاي مسلمان شعار جمهوري دموکراتيک را مطرح کردند که در آن اثري از اسلام که مردم هزاران شهيد براي آن داده اند، نبود و الگويي از کشورهاي جمهوري هاي خلق کمونيستي است. اعتراضات آغاز مي شود که بايد رفراندوم تنها بر مبناي پاسخ آري يا نه به جمهوري اسلامي نبوده و تمام اشکال حکومتي به همه پرسي گذاشته شود و چون احساس کردند نظام مورد توجّه امام و مردم مسلمان به تصويب قاطع مردم خواهد رسيد چريک هاي فدايي آن را تحريم کردند و

چپ هاي مسلمان هيچ گونه حرکت تبليغي در اين راستا انجام ندادند. در ميان اين مخالفت ها و اشکال تراشي ها امام خميني در هشتم يا نهم فروردين (29 يا 30 ربيع الثاني سال 1399 هـ.ق) در قم و در جمع اقشار گوناگون فرمودند: «در اين قضيه رفراندوم که سرنوشت ايران را با او تعيين خواهيم کرد، همه بايد رأي بدهيد. شماها اگر براي خدا رأي بدهيد، اين حکومت اسلامي در اينجا مستقر خواهد شد. من توصيه مي کنم که همان طوري که خودم به جمهوري اسلامي رأي مي دهم... تقاضا مي کنم از شماها که به جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد رأي بدهيد...» اين که بر جمهوري اسلامي تأکيد شده بود، صرفاً تکيه بر نام نبود بلکه محتواي آن اهميت داشت و آن همان اسلام راستين خالص مبتني بر ولايت فقيه و با شعار نه شرقي و نه غربي که هم اکنون در سطح جهان شناخته شده و مورد توجّه مسلمان ها و محرومان جهان قرار گرفته است اين همه که منجر به برقراري نظام جمهوري اسلامي گرديد در حقيقت بزرگترين تحوّل در تاريخ ايران پس از انقلاب افتخار آفرين 22 بهمن 1357 مي باشد.

 

عيد مذهبي و ملي

پس از برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي ايران، امام خميني ضمن تشکر از مردم، ضمن اعلام جمهوري اسلامي در فرازي از بيانات خود فرمودند: «صبحگاه 12 فروردين که روز نخستين حکومت اللّه است از بزرگترين اعياد مذهبي و ملّي ماست. ملّت ما بايد اين روز را عيد بگيرند و زنده نگاه دارند روزي که کنگره هاي قصر 2500 سال حکومت طاغوتي فرو ريخت و سلطه شيطاني براي هميشه رخت بربست و حکومت مستضعفين که حکومت خداست به جاي آن نشست.»

در پيام راديو ـ تلويزيوني نيز امام چنين مي فرمايند: «اعلام مي کنم جمهوري اسلامي را و اين روز را عيد مي دانم و اميدوارم که در هر سال روز دوازده فروردين روز عيد ملت ما باشد که رسيدند به قدرت ملّي و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت.»

روز 12 فروردين به اين دليل مبارک و خجسته است که نعمتي عظيم از جانب خداوند بزرگ براي ملتي است که با نثار خون خويش لياقت و شايستگي براي رسيدن به چنين ساحل آرام و امني را به اثبات رسانيدند و شکر اين نعمت آن است که با جان و مال خويش از اين شجره با برکت حراست کنند و نيز هر سال فرا رسيدن آن را به نحو احسن گرامي دارند، برخي چنين مطرح کنند که ديگر در چنين روزي تعطيلي براي نهادها و سازمان هاي کشوري و لشکري معنا ندارد که اين ادعا با بيانات امام مبني بر عيد دانستن اين روز و عيد گرفتن و زنده نگاه داشتن آن در تضاد است. آنان به بُعد تبليغي و فراگير تعظيم چنين شعائري توجه ندارند. اميد آن که ما در تمامي ايّام اللّه ها، شکرگزار چنين مناسبت هايي باشيم.

در پايان توجه شما را به مصاحبه خبر نگار آمريکايي را با مردم پس از گذشت سه دهه جلب مي کنم که قابل خرسندي است.

 

خبرنگار

زن خبرنگار، مقابل دوربين ايستاده و درحالي‌که ميکروفني با آرم CNN در دست دارد، با فرمان سه، دو، يک فيلمبردار مي‌گويد: با سلام به فارسي‌زبانان و ايرانيان سراسر دنيا، من به‌طور مستقيم از تهران، پايتخت ايران با شما صحبت مي‌کنم. الان ساعت 10 صبح است و روز 12 فروردين. سالروز رفراندوم سراسري در ايران که در سال 1358 برگزار شد. سه دهه از اين رفراندوم مي‌گذرد و من مي‌خواهم از مردم ايران بپرسم ايا پس از گذشت سي سال، هنوز هم مايلند به رژيم ايران راي دهند؟ فضاي شهر تهران خيلي سوت و کور است و مردم در شهر ديده نمي‌شوند، اما من سعي خودم را مي‌کنم از بعضي مردم ايران گزارش تهيه کنم. پس تا گزارش ديگر، به اميد ديدار.

در همين حال که تصوير قطع مي‌شود، مردي که تمام حرف‌هاي خبرنگار را شنيده است، از مقابل خبرنگار زن با خنده عبور مي‌کند. خبرنگار به دنبال او مي‌رود و به او مي‌گويد: سلام آقا! مي‌خواستم... مرد حرف او را قطع مي‌کند و با خنده مي‌گويد: مي‌خواهي دروغ بگي حداقل قشنگ بگو؛ يعني چي فضاي شهر تهران سوت و کور است؟ همه، حتي ايراني‌هاي مقيم خارج هم مي‌دونن الآن عيده و مردم در جنب‌وجوش. زن خبرنگار مي‌گويد: بگذريم؛ خواستم بگم ايا بعد از گذشت سي و چند سال، شما باز هم به جمهوري اسلامي راي مي‌ديد؟ مرد مي‌گويد: برو ببينم بابا! و مي‌رود. زن خبرنگار ناراحت مي‌شود و به فيلمبردار مي‌گويد: فيلم را پاک کن.

خبرنگار، زني را که کودکي در آغوش دارد، صدا مي‌کند و سراغش مي‌رود و با خنده‌اي مصنوعي مي‌گويد: سلام خانم! من خبرنگار شبکهCNN هستم. امروز، 12 فروردين است. خواستم بپرسم اگر دوباره رفراندومي برگزار شود شما باز هم به رژيم ايران راي مي‌دهيد؟ ‌زن اخمي مي‌کند و با تندي مي‌گويد: رژيم ايران نه! جمهوري اسلامي ايران، بله که راي مي‌دم. پس مي‌خواي به تو راي بدم؟

خبرنگار: اينم پاک کن.

مردي مسن به آنها نزديک مي‌شود که کلاه پهلوي بر سر دارد.

خبرنگار: سلام پدر جان! من خبرنگارCNN هستم.

پيرمرد: CNN براي کجاست؟

خبرنگار: براي امريکا.

تا اين را مي‌گويد، پيرمرد با مشت گره‌کرده مقابل دوربين مي‌گويد: «مرگ بر امريکا» خبرنگار دست‌پاچه مي‌شود. حالا تصويربردار دختري را در آن سوي خيابان مي‌بيند و به خبرنگار مي‌گويد: بريم سراغ اون.

خبرنگار: از چادرش معلومه چي جواب ما مي‌ده، ولش کن!

سراغ مردي مي‌رود که حالا به آنها نزديک شده است. خبرنگار: ايا پس از گذشت سي سال از رفراندوم، باز هم مايليد به جمهوري اسلامي راي بدهيد؟

مرد با آرامي مي‌گويد: روز 12 فروردين يا روز جمهوري اسلامي، هر سال تکرار مي‌شود.

خبرنگار: چطور؟

مرد: مي‌دونم آخرش اين مصاحبه رو پخش نمي‌کنيد، ولي من جواب شما رو مي‌دم. در ايران تقريباً هر سال انتخابات برگزار مي‌شه. شرکت مردم در هر انتخابات درواقع تکرار روز جمهوري اسلامي است.

 

خاطرات

يکي از مارکسيست‌هاي چکْ اُسلواکي که به ايران آمده بود، مي‌گفت: روشي که شما ايرانيان در پيش گرفته‌ايد و وضعي که ادامه داده‌ايد، با هيچ‌يک از قالب‌هاي فکري و فرمول‌هاي تحليل‌گري که ما در جامعه‌شناسي ليبراليستي داريم، قابل فهم نيست. اينکه شما در ابتداي کار مي‌گفتيد: مشت بر نيزه و خون بر شمشير پيروز است، ما نمي‌فهميديم يعني چه، ولي بعد ديديم که پيروز شد.

اين توده‌هاي ميليوني، به استقبال تانک‌ها مي‌رفتند، اين براي ما قابل فهم نبود. ولي چنين شد و پيروز شديد. پس از پيروزي، به دنبال تبليغات شوم رژيم شاه و مزدوران غربي و شرقي، ما فکر مي‌کرديم که ديکتاتوري «نعلين و عمامه» جانشين ديکتاتوري «چکمه و تاج» مي‌شود، اما ديديم که چنين نشد. شما آزادي‌هاي بيش از حد به جامعه داده‌ايد که ما همواره نگرانيم که مبادا از طريق اين آزادي‌ها بر اين انقلاب آسيبي وارد شود.

بنابراين، بزرگ‌ترين ويژگي چشم‌گير اين انقلاب، آزادي است که بسياري از تحليلگران غيرمسلمان هم به آن اذعان دارند».

 

پي نوشت ها:

1 -. الميزان في تفسير القرآن، ترجمه فارسي، ج 23، ج 15، ص 362،

2 - تفسير نورالثقلين، ج 2، ص

3 - تفسير نمونه، زير نظر آية اللّه مکارم شيرازي، ج 10،

4 - انقلاب در قلمرو ايام اللّه، دکتر محمود افتخار زاده، ص 3 ـ 2.

5-. درجستجوي راه از کلام امام، دفتر دهم (انقلاب اسلامي)، ص 428.

6 - صحيفه امام، ج 12، ص 219. ج 15، ص 362،

7- مجله پيام انقلاب، شماره 55، ص 29.

8 - با استفاده از کتاب روايت انقلاب، ج 1، ص 30 ـ 29.

9 - کنزالعمال، حسام الدين هندي، ج 12، ص 90..

10 -: مجمع البيان، ج 9، ص 108.

11 -. خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد آية اللّه مرتضي مطهري، ص 374 ـ 373.

 

يكشنبه 11 فروردين 1392 - 10:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری