چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 4:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

سياحت غرب يا سرنوشت ارواح بعد از مرگ

 

 

سياحت غرب يا سرنوشت ارواح بعد از مرگ

نويسنده : آقانجفي قوچاني

مقدمه چاپ اول و دوم : احمد تدين و محمدرضا عطائي قوچاني

چاپ و شمارگان : هفتم – 1000 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

مقدمه ، مزاري در آغوش تاريخ ، نام و نسب و دوران کودکي آقانجفي ، ورود به قوچان ، ورود به مشهد ، از مشهد به اصفهان ، راهي عتبات عراق ، اشتهار آن مرحوم به « آقانجفي » ، استادان وي در نجف ، نيل به مقام اجتهاد ، دوران تحصيل در نجف ، قرض داشتن و مشقت دو انيس آقانجفي ، تاهل اختيار کردن آقانجفي ، آخرين سالهاي توقف در نجف و مراجعت به ايران ، اقامت در قوچان ، فرجام ، آثار و تاليفات آقانجفي ، مقدمه چاپ دوم ، سياحت غرب ، پيشگفتار و سياحت غرب عناوين اصلي کتاب حاضر را تشکيل مي دهند . محمدرضا عطائي قوچاني در مطلب خود به عنوان مقدمه بيان مي‌کند که شگفتا مردمي که نسبت به محسوسات خود به ديده ترديد نگريسته و چه بسا حقايق عالم را منکر و يا وارونه مي بينند ، و آنان همه چيز را مطابق ذوق و سليقه و با معيار و ميزان عقل و ديد خود مي سنجند . عطائي ادامه مي دهد که بدبختانه اين قبيل مردم در عصر ما عصر ماده و رنگ و بالاخره در دنياي پرجنجال و آشوب امروز فراوانند و حتي در ميان مسلمانان نيز اين قبيل مردم بوده و هستند . وي يادآور مي شود مولف کتاب حاضر ، عالم فقيد سعيد آقانجفي قوچاني رضوان الله عليه نيز محتمل است که مانند همه ابرار و صلحاء ، به حکم « موتوا قبل ان تماتو » با قربي که در نتيجه خلوص در عمل به دستورات ديني و پيروي از اهل البيت به پيشگاه پرودگار داشته پيش از فرارسيدن اجل مرده و قبل از اينکه به حسابش برسند او به حساب خود پرداخته باشد قفس تن را شکسته و با يک پرواز ملکوتي که گفت : « طيران مرغ ديدي تو ز پاي بند شهوت – بدرآي تا ببيني طيران آدميت » سيري روحاني در عوالم پس از مرگ نموده و ره آورد آن سفر ، کتاب حاضر را که شرح سياحت او در وراي اين جهان مادي و معنوي و در غروب و افول حيات حيواني است به ارمغان آورده  و بحق آن را سياحت غرب ناميده است .

محمد عطائي در پايان مقدمه خود مي گويد که مولف کتاب حاضر با مهارت خاصي به منظور هدايت افکار نسبت به حقايق عالم مرموز برزخ و حل اسرار نهفته آن ، عوالم پس از مرگ را چنانکه يک انسان ، او هم مانند خود معظم له انساني عالم و پاکدلي وارسته ، قهرمان داستان شده و رفته و ديده باشد ، با بياني عالمانه و در عين حال ساده و بي پيرايه قدم به قدم بازگو نموده است ، باشد که از اين رهگذر ، پرده ابهام از روي حقايق تلخ يا شيرين آن عالم که خواه ناخواه هرکسي بايد با آنها روبرو شود برداشته شده و هشياري براي غافلان باشد .

مقدمه کتاب حاضر بيان مي کند که مردي که در حيات خود براي شهر قوچان افتخار آفريد ، فقيهي بزرگ ، عالمي وارسته  حکيم الهي حجه الاسلام آقا سيدحسن نجفي قوچاني قدس سره ، در آغوش مزاري غنوده که تاريخ قوچان او را چون ستاره فروزاني در خود ذخيره کرده است. اين مقدمه مي افزايد دريغ ، که مردم اين ديار همانگونه که به تاريخ خود و به گذشته پرحادثه و ابهام آميز خود به ديده ترديد مي نگرند ، به نامداراني از بزرگان علم و ادب خود با چشم شک و غفلت نگاه مي‌کنند مثل اعلاي آن ، بزرگواري چون آقانجفي. مقدمه کتاب حاضر يادآور مي شود که مرحوم آقانجفي تنها امتياز و عظمتش به مدارج  و مراحل عالي فقه و مقام اجتهاد نيست بل عالمي انديشمند و انساني کامل و کاملي واصل بوده است ، و چون چنين بوده ، مرد تنهايي بود که در زمان حياتش قدري مجهول داشت و به زمان رحلت و وفاتش ، ندانستند که چه گوهري در آغوش خاک رفت ، تنها بهره اي که از آن مرد نصيبش شد ، تاريخ قوچان بود ، نه مردم قوچان .

در بخش « سياحت غرب » کتاب حاضر مي خوانيم :

و من مردم پس ديدم ايستاده ام و بيماري بدني که داشتم ندارم و تندرستم و خويشان من در اطراف جنازه براي من گريه مي کنند و من از گريه آنها اندوهگينم و به آنها مي  گويم من نمرده ام بلکه بيماريم رفع شده است کسي گوش به حرف من نمي کند .گوي مرا نمي بينند و صداي مرا نمي شوند و دانستم که آنها از من دورند و من نظر به آشنايي و دوستي به آن جنازه دارم خصوص بشره پهلوي چپ او را که برهنه بود و چشمهاي خود را به آنجا دوخته بودم و جنازه را بعد از غسل و ديگر کارها به طرف قبرستان بردند من هم جزء مشيعين رفتم و درميان آنها بعضي از جانورهاي وحشي و درندگان از هر قبيل مي ديدم که از آنها وحشت داشتم ولي ديگران وحشت و آنها نيز اذيتي نداشتند.

سياحت غرب يا سرنوشت ارواح بعد از مرگ به قلم آقانجفي قوچاني در چاپ هفتم خود با قيمت 39000 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است .

 

 

دوشنبه 28 اسفند 1391 - 15:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری