يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

گامهاي موثر در راه برنامه ريزي استراتژيك

 

خوشا هر باغ را باراني از سبز

خوشا هر دشت را داماني از سبز

براي هر دريچه سهمي از نور

لب هر پنجره گلداني از سبز

 

«در شكفتن جشن نوروز و موسم ربيع سالي پر از كردارهاي اثرگذار و ماندگار، همراه با انديشه هاي نو آرزومنديم»

 

بخش اول

برنامه استراتژيك سندي است كه چشم انداز، ماموريت، اهداف و استراتژي هاي آينده يك سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نياز جهت اجراي موفق آنها مشخص مي سازد و مي تواند آرزوهاي مخال يك سازمان را به حقيقت مبدل سازد.

برنامه ريزي استراتژيك گونه اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژي هاست. از آنجايي كه استراتژي مي تواند عمر كوتاه يا بلند داشته باشد، برنامه ريزي استراتژيك مي تواند برنامه ريزي بلند مدت يا كوتاه مدت باشد اما رويكردي متفاوت دارد.

عموم سازمان ها بر اين باورند كه برنامه ريزي راهبردي كيفيت، جزيي از برنامه هاي كاري يك برنامه ريزي استراتژيك پيش بيني شده، چيزي بين 3 تا 10 سال است حتي در برنامه هاي كوتاه مدت نيز حداقل 1 سال زمان نياز داريم.

در ادامه، هفت گام موثر را كه در راه اجراي برنامه ريزي استراتژيك در سازمان بايد برداشته شود، مطرح مي كنيم.

كل اين فرآيند بر اين اساس آغاز مي شود كه كيفيت و رضايت مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان، مركز همه توجهات در تمام برنامه ريزي و حركت هاي آينده سازمان خواهد بود، چيزي كه ضامن هستي و بقاي كل مجموعه است.

گام اول: نيازهاي مخاطبان

اولين قدم، كشف نيازهاي مخاطبان طرحهاو برنامه هاي سازمان و خواسته هاي آنها در آينده است. آنان در آينده چگونه خواهند بود و سازمان چگونه با اين خواسته ها برخورد كرده، در راه برآوردن آنها تلاش خواهد كرد؟

گام دوم: موقعيت و اهميت مخاطبان در نگاه سازمان

در مرحله بعد، سازمان تصميم لازم را درباره اهميت مخاطبان در سازمان مي گيرد. به اين صورت كه آيا موقعيت مخاطبان در نگاه سازمان، همانند گذشته خواهد بود، كاهش خواهد يافت و يا برعكس از اهميت بالاتري برخوردار خواهد شد؟ و سپس براساس اين تصميم گيري، سازمان عزم خود را براي بهبود و يا حذف طرحها و برنامه ها يا محصولات بي كيفيت جزم خواهد كرد.

در مطلب بعدي ساير گام هاي موثر در مسير برنامه ريزي استراتژيك را برخواهيم شمرد.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

دوشنبه 28 اسفند 1391 - 14:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری