دوشنبه 25 شهريور 1398 - 15:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان خراسان رضوي

 

سبك زندگي ديني

 

مقدمه

با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري درجمع پرشور هزاران نفر از دانشجويان ،دانش آموزان و ديگر جوانان خراسان شمالي « سبك زندگي » را براي جامعه امروز ضروري دانسته و اعلام داشتند: پيشرفت درعلم و صنعت و اقتصاد و سياست كه بُعد ابزاري تمدن اسلامي را شكل مي دهد وسيله اي است براي دستيابي به سبك و فرهنگ صحيح زندگي و رسيدن به آرامش ،امنيت ،تعالي و پيشرفت حقيقي. براساس تاكيد ايشان بر صاحبان انديشه حوزه و دانشگاه لازم است نسبت به اين موضوع گام هاي موثرتري جهت پياده سازي آن درعرصه عملي جامعه ديني در سايه سار ولايت مطلقه فقيه بردارند.

 

سبك زندگي ديني :

به مجموعه رفتارها و الگوهاي فرد در عرصه هاي مختلف زندگي كه نشان دهنده باورها و كنش هاي فردي است و مبين اغراض و نيات فرد در جريان زندگي روزانه است « سبك زندگي » گفته مي شود.

سبك زندگي پايه واساس فهم شرايط فرهنگي موجود و تحولات پيش رو تلقي مي شود و نشان مي دهد كه در بطن ارزش ها ي موجود در خرده نظام فرهنگي چه مي گذرد. ودر واقع با به كارگيري مفهوم سبك زندگي وتعمق درآن مي توان ازهنجارهاي پنهان در اذهان ، باورها و رفتارهاي مردم يك جامعه سر در آورد واز جهت گيري هاي موجود يا درحال شكل گيري تغيير واقع بينانه اي ارائه نمود.

با توجه به پيشرفت علوم وتكنولو‍ژي و پيشرفت هاي علمي نيروي انساني وتنوع نيازهاي انساني در هزاره سوم ، مي بايست سبك زندگي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است با شرايط امروز تعريف كنيم واز نگاه افراط و تفريط پرهيز گردد.

تعريفي كه با استناد به معارف ناب آسماني ،تضمين كننده سعادت دنيوي واخروي باشد.

واز سويي ديگر نسبت آرامش و آسايش را به هم نريزد و نياز كاذب ايجاد نكند و نيازهاي واقعي را برآورده سازد.

چرا مقام معظم رهبري بحث « سبك زندگي » اسلامي را با گذشت سه دهه از عمر پُربركت انقلاب اسلامي مطرح مي كنند، بي شك ،وضع موجود زندگي ما كه آثار توحيدي را در واقع براي انسان به ارمغان بياورد را كمرنگ ديدند و ظاهر جامعه ديني را طوري و باطن را جور ديگري و خلاصه: بين حرف تا عمل در عرصه عمل به آموزه هاي ديني و قرآني تفاوت را مشاهده كردند. و براين اساس سوالات متعددي را درحوزه هاي مختلف زندگي عملي جامعه ما را ارائه دادن مثلا : مسئله خانواده ، سبك ازدواج ، نوع مسكن ، نوع لباس ،الگوي مصرف ، نوع خوراك ، نوع آشپزي ،تفريحات، مسئله زبان ، مسئله كسب وكار ، رفتار ما در محل كار، در مناصب سياسي ، در دانشگاه ، در مدرسه ، در ورزش، رفتار ما و رسانه اي كه دراختيار ماست ،رفتار با پدر و مادر، رفتار با همسر ، رفتار با فرزند ، رفتار با رئيس ، رفتار با مرئوس، رفتار با پليس ، رفتار با مامور دولت ، سفرهاي ما، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، رفتار با بيگانه ، اينها آن بخشهاي اصلي تمدن است كه متن زندگي انسان است.

و در ادامه با مطرح كردن عقل معاش و طرح سوالات متعدد در حوزه هاي مختلف با چراها ، همه مبين دوگانگي رفتاري در ظاهر و باطن است كه جامعه را دچارآسيب كرده است و مي بايست آسيب شناسي كرد تا علل اين آسيب ها ، شناسايي و راه درمان بعنوان راهكار ارائه گردد.

راه برون رفت از مشكلات موجود در سطح جامعه توجه به« سبك زندگي اسلامي » است كه در قالب حيات طيبه اسلامي مطرح است و در اين بين لازم است به الف: الگوهاي صحيح زندگي ب: كشف هويت تاريخي و معرفتي عميق در استفاده از كالاهاي مدرن امروزي، دانش ديني عقلايي به نام اسلام در سبك زندگي ايرانيان و همچنين غالب كشورهاي اسلامي توجه گردد.

تعيين نسبت ايراني بودن و اسلامي بودن و تحقق واقعي شعار نه شرقي نه غربي ،جمهوري اسلامي جامه عمل بپوشانيم و حرف نو ارائه گردد.

يافتن يك نقطه شروع جهت تغيير سبك نسبتا غربي كنوني، خصوصا براي ايران و سپس كشورهاي اسلامي الزامي به نظر مي رسد.

آسيب شناسي سبك زندگي كنوني:

متاسفانه با توجه به فرهنگ غالب دنيا كه برخواسته از نظام سلطه است كه بر مبناي امانسيم و انسان مدارانه تعريف و تبليغ مي گردد و غول رسانه در قالب هاي مختلف با هزينه هاي سنگين و با زر و زور و تزوير ، بشريت را از ارزشهاي توحيدي دور ساخت. با تاسف، نگاه زندگي امروز ايراني همانند ديگر كشورها در زمينه هاي گوناگون، غرب گرايانه شده است و اين با باورهاي ديني و داشت هاي معنوي و توحيدي در تضاد قرار دارد.

دانشگاهها، مدارس، ادارات، عرصه اجتماع، خانواده، اقتصاد، فرهنگ و ... متاسفانه با روزمره زدگي امور زندگي مي گذرانند درس خواندن بچه هايمان پاس كردن درس شه، كاركردن ما برآوردن نيازمنديهاي دنيايي و مادي شده، خانه سازي ما در آن ملاحظات محرم و نامحرم نمي شود و اُپن شده، برخي از مهندسين ما حتي يك بسته فرهنگي كه نگاه ديني در آن لحاظ شود كه مثلا سمت و جهت دستشويي ها به سمت قبله نباشد بعضا دچار چالش مي باشند ، نه تنها اين معضل در ايران بلكه در شهرهاي مكه و مدينه بعنوان ام القراي جهان اسلام مشاهده مي گردد.

اين نگاه غرب گرايانه كه متاثر از آموزه هاي آموزشي دانشگاهها و متون درسي دانشگاهها و مدارس ماست و ترجمه روانشناسان غربي با نگاه ليبراليستي به زندگي است در خانه ، جامعه و ... هويدا گشته است و اينجاست كه توجه به علوم انساني در نگاه و تعريف ديني و برخواسته از انديشه الهي معني پيدا مي كند.

و اينكه مقام معظم رهبري سبك زندگي ديني را با حدود 30 پرسش مطرح مي كند يعني رفتار عملي جامعه در عرصه زندگي متناسب با باورها، بايدها و نبايدهاي زندگي ديني و توحيدي ندارد و اين معضل بايد در يك دكترين ديني بروز و بعنوان يك استراتژي تبديل به راهبر و عمل در عرصه كلان و خُرد در كليه حوزه ها بويژه در علوم انساني در حوزه و دانشگاهها و متون درسي دانشگاهها و مدارس ديده شود تا تبديل به خُرده فرهنگ گردد تا اينكه انشاءالله در يك بازه زماني 10 ساله، 20 ساله شاهد تغييرات در افراد جامعه باشيم تا در سايه سار اين تحول بنيادي به زندگي توحيدي برگرديم.

پيشنهاد:

بي شك: نياز، آرامش، آسايش و سعادت چهار محور اساسي در استفاده از يك نوع كالايي در هر فرهنگ است. نياز برگرفته از يك غريزه انساني است كه در نهاد بشريت نهاده شده و شامل نياز به خوردن، آشاميدن، دانش ، چيزهاي مختلف كه بهمراه آن جهت رفع اين نياز به آرامش و آسايش توجه مي شود. در نگاه ديني علاوه بر اينكه كليه فعاليت ها بايد منجر به آرامش و آسايش دنيوي شود نياز به امر چهارمي هم هست كه تمركز نظام ليبرال دموكرات به آن نيست و آن سعادت دنيا و آخرت است كه كليه فعاليت در جامعه اسلامي و خدا محور بايد علاوه بر توجه به نيازهاي فطري، آرامش و آسايش خروجي تحت عنوان تأمين كننده سعادت انساني در دنيا و آخرت را داشته باشد.

براين اساس لازم است به اسلام و آموزه هاي آن برگرديم كه هم رفاه و هم آرامش را در سايه آسايش فراهم مي سازد و اين مهم در سايه فهم صحيح از اسلام است.

ايمان به اينكه اسلام كاملترين دين در رساندن انسان به زندگي سعادتمندانه دنيا و آخرت است را در عرصه عمل پياده كنيم و اين باور بايد در مسئولان نظام بوجود بيايد و اعتقاد و التزام داشته باشند كه سعادت در گرو عمل به اسلام است نه صرف شعار.

يعني: بسنده كردن به ظاهر اسلام ، سبك زندگي اسلامي را به ارمغان نخواهد آورد بر اين اساس بر متوليان فرهنگ در سطح خُرد و كلان جامعه از حوزه و دانشگاه گرفته تا مسئولان نظام ، همگي بايد در پياده سازي اهداف و منويات مقام معظم رهبري بعنوان دكترين سبك زندگي عنايت مضاعف گردد.

 

نويسنده : علي كريمپور رئيس اداره تبليغات اسلامي قوچان

 

دوشنبه 21 اسفند 1391 - 14:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری