يكشنبه 11 خرداد 1399 - 8:20
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

اصول عقائد 2 – راهنماشناسي

 

 

اصول عقائد 2 – راهنماشناسي

نويسنده : استاد محمدتقي مصباح يزدي

چاپ و شمارگان : اول 75 – 3000 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

کتاب حاضر از پنج فصل با عناوين ضروت نبوت ، عصمت انبياء ، شناخت پيامبران ، اسلام ، دين جاوداني و جهاني و همچنين امامت تشکيل شده است . عنوان ، پيشگفتار ، واژه رسول و نبي ، مفهوم وحي ، ويژگيهاي وحي ، روش استدلال  در مباحث نبوت ، استدلال متکلمان بر ضرورت نبوت ، نقد برهان متکلمان ، استدلال بعضي از فلاسفه ، نقد برهان فلسفه ، هدف از خلقت انسان ، اختيار ، رمز تکامل انسان ، نارسايي عقل و حس ، اصل موضوع در اين برهان ، مزيت اين برهان ، بعد مادي و معنوي ، بعد فردي و اجتماعي ، بعد دنيوي و اخروي ، مسائل خانواده ، مسائل اقتصادي ، مسائل حقوقي ، منکران صحت همه ادراکات عقلي ، ملاک اعتباري و بي اعتباري عقل در موارد مختلف ، احکام عقلي عملي ، معناي عصمت ، اقسام عصمت ، عصمت انبياء در مقام عمل ، عصمت انبياء در مقام تلقي و ابلاغ وحي ، دلايل ترديدناپذيري وحي ، دلايل نقلي بر عصمت انبياء انبياء ، منکران عصمت انبياء ، مصونيت جبري انبياء ، اعتراف به گناه توسط معصومين ، تصرفان شيطان در معصومين ،  نسبت ها ناقض عصمت به پيامبران در قرآن ، دلايل صدق ادعاي نبوت ، اخبار پيامبر ديگر معجزه ، کرامت و تفاوت  آن با معجزه ، معجزه و قانون عليت ، بررسي سنخيت بين عليت موجد و معلول ، معجزه و سنت الهي ، چگونگي دلالت معجزه بر نبوت ، هواي نفس ، خودبزرگ بيني ، پافشاري برعقايد گذشتگان ، کوبيدن شخصيت انبياء ، ستيز و مجادله با پيامبران ، تعداد انبياء ، طريق شناسايي آخرين پيامبر ، مقام رسالت و مقام نبوت ، مقام قضاوت براي بعضي از پيامبران ، کتب پيامبران ، فضيلت قرآن ، تحدي قرآن ، عجز دشمنان در برابر قرآن ، بلاغت قرآن ، مساله تحريف قرآن ، عدم زيادتي در قرآن ، چند شبهه و پاسخ به آنها ، جهاني و جاوداني بودن اسلام ، خاتميت پيامبر اسلام ( ص ) ، دليل خاتميت قرآن ، حکمت ختم نبوت ، نظريه مقبول در مساله حکمت ختم نبوت ، مفهوم امامت از نظر  اصطلاح علم کلام ، محل  نزاع در مساله امامت ، نقطه اصلي اختلاف در مساله امامت ، ويژگي هاي امام از نظر شيعه ، نکته اساسي در نياز به امام ، اهميت عترت براي کامل بودن ، عدم توانايي عقل از تعيين امام ، نصب امام از طرف خدا ، آيه اکمال ، عدم صراحت قرآن به ولايت علي ( ع ) و فرزندان او ، دلايل لزوم عصمت براي امام ، آيه امامت ، آيه تطهير ، حديث ثقلين ، علم امام ، دليل بر وجود علوم غيرعادي براي امام ، دليل منکران علم خداداد امام ، رد  دليل منکران ، تعداد اوصياي پيامبر ، امامت و حکومت ولي عصي ( ع) و همچنين غيبت امام زمان ( عج ) عناوين کتاب حاضر را تشکيل مي دهند که توسط نويسنده مورد کنکاش و بررسي نظر قرار مي گيرند.

نويسنده در بخش دوم کتاب حاضر بيان مي کند که بخش دوم مسائل اعتقادي درباره نبوت است که براي اينکه تمام مسائل نبوت هم مطرح شود ، اين بخش تحت عنوان راهنماشناسي مطرح شده است .استاد محمدتقي مصباح يزدي بيان مي کند که همانطور که بعضي از محدثين بزرگ ، همانند مرحوک کليني – رضوان الله عليه – در مقام گردآوري و دسته‌بندي روايات ، بعد از روايات مربوط به توحيد در کتاب توحيد کتاب حجه را آورده‌اند و عنوان حجه را عنوان شاملي براي پيغمبر و امام گرفته‌اند ، وي نيز عنوان راهنماشناسي را چيزي شبيه تعبير ايشان قرار داده است و به طبع نيز بايد مسائل نبوت و امامت را تحت همين عنوان کلي بررسي کرد با توجه با به اين مطلب که به هرحال مساله اصلي همان نبوت است .

نويسنده در بخش « عصمت امام » کتاب حاضر بيان مي کند :

در مورد اينکه آيا امام همانند ساير مردم است و يا مانند شخص پيامبر ، معصوم و مبراي از گناه است ، تقريبا ً همه اهل تسنن اتفاق نظر دارند که غير از پيامبر کسي معصوم نيست و طبعا ً کسي را که امام مسلمين مي دانند ، ( خلفا ) ، معصوم ندانسته و در مورد آنان ادعاي عصمت ندارند . اما شيعه معتقد است که امام بايد معصوم باشد . البته بعضي از فرقه هايي که منسوب به تشيع هستند مثل « کيسانيه » ممکن است در اين مساله با اهل سنت هم عقيده باشند ، ولي مقصود ما از شيعه همان شيعه اثني عشري است .

اصول عقائد 2 – راهنماشناسي  به قلم استاد محمدتقي مصباح يزدي در چاپ نخست خود با قيمت 5500 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است .

 

 

دوشنبه 14 اسفند 1391 - 13:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری