يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

ارزيابي خود را جدي بگيريد!

 

لحظه اي تفكر كنيد و بينديشيد!
در مورد خود نگران نباش، مراقب كساني باش كه براي تو كار مي كنند و موفقيت تو در گرو موفقيت آنهاست.

 

پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد، بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره، مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد.

پسرك پرسيد: آقا، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟

مرد پاسخ داد: كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد.

پسرك گفت: من اين كار را با نصف قيمتي كه او انجام مي دهد انجام خواهم داد

مرد در جوابش گفت: از كار فرد مورد نظرم راضي هستم.

پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد: آقا، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي كنم. در اين صورت شما در روز تعطيل آخر هفته، زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت. مجدداً پاسخ مرد منفي بود.

پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت گوشي را گذاشت. مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر ... از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم كاري به تو بدهم.

پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم، من همان كسي هستم كه براي اين آقا كار مي كند.

خود را از نگاه مديرانمان بشناسيم و ارزيابي كنيم

 

چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 14:44


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری