دوشنبه 18 اسفند 1399 - 10:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

سيدرضا آباقي

 

گزارشي از يکصد و پنجاه و ششمين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران

 

يکصد و پنجاه و ششمين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران با حضور نماينده سازمان تبليغات اسلامي در اين انجمن در سالن شهيد عباسپور شرکت مديريت منابع آب ايران برگزار شد.

در ابتداي اين گردهمايي خسرو رفيعي نايب رييس و دبير انجمن روابط عمومي ايران ضمن ارايه گزارش ماهانه فعاليت‌هاي انجمن روابط عمومي از همكاري بين انجمن و شركت نفت پارس و تشكيل نخستين روابط عمومي صنعتي خبر داد و با اشاره به پخش فيلم کوتاه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري تهران در بخش آغازين همايش گفت: اين فيلم‌ها بنا بر درخواست انجمن از کليه سازمانها و نهادها به دبيرخانه ارسال شده و مقرر شده در هر ماه يکي از آنها در گردهمايي هاي انجمن به نمايش گذاشته شود.

رويكرد ما در وزارت ارشاد توسعه كيفي مطبوعات بوده است

يکصد و پنجاه ششمين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران با سخنراني پدرام پاک آيين مدير کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مهمان ويژه پيرامون بررسي رهيافت‌هاي تعامل رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها ادامه پيدا كرد.

وي با تاكيد بر اين كه روابط عمومي و رسانه هر دو ريشه‌هايي از علوم ارتباطات هستند، گفت: اين دو بخش بيشترين ارتباط و تعامل را با يکديگر دارند.به نظر مي‌رسد در اين راستا بايد به منظور بهبود و رشد و تعالي روابط عمومي‌ها و رسانه‌ها در بدو امر ساختارهاي جديد و ويژه‌اي را ايجاد کرد و سطح توقعات را هم با تعيين راهبردهاي ويژه‌اي تغيير داد.

وي با اشاره به اينکه بيش از نيم قرن از عمر مطبوعات و بيش از 4 دهه از عمر روابط عمومي ها سپري شده است،روابط عمومي را زيرشاخه علوم ارتباطات برشمرد و افزود: به وضوح مشاهده مي‌شود که هر دو شاخه داراي هويتي تاريخي بوده‌اند و روح اصلي هر دو علم جلب مشارکت و انتقال اطلاعات صحيح است که اين امر خود لزوم ايجاد آيين‌نامه‌هاي گوناگون را براي تعامل روابط عمومي و رسانه بيش از پيش مي‌کند.

پاک آيين تصريح كرد: اگر با کارشناسي دقيق ، نقاط ضعف و قوت و همچنين کمبود ها و راهکارها بررسي شود با يک برنامه‌ريزي دقيق مي‌توان آيين‌نامه‌هاي مناسبي را در اين راستا ايجاد کرد و شاهد رشد و رونق اين علوم شد. به طور کلي ارتباطات، سرمايه اجتماعي و بنيان اصلي هر جامعه‌اي است که اگر زير ساختهاي آن يعني روابط عمومي و رسانه تعامل و هم افزايي مناسبي را داشته باشند به يقين علاوه بر تغيير و بهبود زاويه ديد جامعه مي‌توان در تعاملات جهاني نيز موفق تر عمل کرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش اضافه كرد: علم ارتباطات بخصوص روابط عمومي‌ها را بايد از يک حوزه دست دوم به حوزه‌اي عمومي با وظايف مشخص و تخصصي نزديک کرد. براي اين كار بايد در ابتدا ساختار علم ارتباطات و روابط عمومي را با تغيير نگرش هويت يابي کرد و اين علوم را از ابزاري براي فعاليت‌هاي سياسي ، جناحي و تجاري خارج و وارد ساختاري علمي کرد.

مديرکل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين كه روابط عمومي ها بايد مشوق نقد رسانه ها باشند، بر لزوم كيفيت بالاي نقدها تاكيد كرد و گفت:  متاسفانه فعاليت مطبوعات هم اكنون منوط به دريافت يارانه شده است و درخواست‌هاي بي ضابطه يارانه اثري منفي را بر بدنه مطبوعات تحميل کرده است.متاسفانه گاهي اوقات روزنامه‌هايي مجوز مي گيرند تا تنها از طريق يارانه حمايت شوند که البته اگر قرار بر اين امر باشد لزومي به حضور بخش خصوصي نخواهد بود و نشريات دولتي مي‌توانند به فعاليت بپردازند به همين دليل به نظر مي‌رسد اگر يارانه‌هاي مطبوعات حذف شوند ، حد فاصل نشريات هدفمند و توليدکنندگان واقعي مشخص و هويت واقعي مطبوعات مشخص مي‌شود و فعالان مطبوعاتي با ذوق و ابتکار بيشتري به فعاليت مي‌پردازند.

پاك آيين ادامه داد: متاسفانه در حوزه خبرگزاري ها و مطبوعات در چند ساله اخير ارايه مجوزهاي بي‌رويه و وجود رسانه‌هاي مجازي فاقد استاندارد به وفور ديده مي‌شود که بنا شده به جاي اينگونه اقدامات بهاي بيشتري به نشريات تخصصي و علمي همچنين استاني و محلي داده شود و جلوي ارائه مجوزهاي بي رويه گرفته شود. نشريات تخصصي هنوز جايگاه خود را در خانواده مطبوعات پيدا نكرده اند.

وي با تاكيد بر اين كه رويكرد ما در وزارت ارشاد توسعه كيفي مطبوعات بوده است،اظهار داشت: از آنجا که انجمن روابط عمومي ايران به دنبال به روز رساني علم روابط عمومي و رشد و رونق آن است از اين اقدام انجمن حمايت مي‌شود.

 

چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 11:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری